Một ng&#x
E0;y đẹp trời 3 người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng đại diện cho 3 ch&#x
E2;u lục họp nhau lại,

quyết định mở cuộc thi xem ai l&#x
E0; người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng nhất h&#x
E0;nh tinh.

Bạn đang xem: Tổng hợp truyện cười việt nam vô đối phần 1

Muốn thế mỗi người phải đi wa 3 c&#x
E1;i ph&#x
F2;ng, to...ph&#x
F2;ng 1 c&#x
F3; 1000 l&#x
ED;t

rượu, ph&#x
F2;ng 2 c&#x
F3; 1 nhỏ hổ hung dữ, ph&#x
F2;ng 3 c&#x
F3; một ... C&#x
F4; g&#x
E1;i trẻ, đẹp,

xinh, dễ thương, đ&#x
E1;ng iu...(mệt wa)! Ai muốn giật giải phải uống hết

1000 l&#x
ED;t rượu, đ&#x
E1;nh ch&#x
ED;t bé hổ , v&#x
E0; phải ... Xxx 1000 lần với c&#x
F4; g&#x
E1;i

(ặc).

Mĩ tự h&#x
E0;o với sức khỏe v&#x
F4; địch lao v&#x
E0;o ph&#x
F2;ng bé hổ trước. 2 ng&#x
E0;y 3 đ&#x
EA;m sau người ta khu&#x
E2;n x&#x
E1;c anh vứt ra ngo&#x
E0;i

Ph&#x
E1;p tự h&#x
E0;o với sự l&#x
E3;ng mạn v&#x
E0; quyến rũ, v&#x
E0;o ph&#x
F2;ng c&#x
F4; g&#x
E1;i trẻ trước. Được 231 lần... Xxx th&#x
EC; người ta khu&#x
E2;n x&#x
E1;c vứt ra ngo&#x
E0;i.

C&#x
F2;n mỗi bố Việt nam, chặc lưỡi :th&#x
F4;i l&#x
E0;m ph&#x
E1;t rượu đ&#x
E3; t&#x
ED;nh g&#x
EC; t&#x
ED;nh sau.

Uống hết 1000 l&#x
ED;t rượu, bố lảo đảo sang ph&#x
F2;ng bé hổ.Con hổ gầm r&#x
FA; g&#x
E0;o

th&#x
E9;t tởm ho&#x
E0;ng suốt một ng&#x
E0;y, s&#x
E1;ng h&#x
F4;m sau người ta v&#x
E0;o có x&#x
E1;c con

hổ vứt ra ngo&#x
E0;i.

bấy giờ bố việt phái nam lảo đảo bước ra, l&#x
E8; nh&#x
E8; :

"Say qu&#x
E1;, c&#x
F3; ai chỉ cho t&#x
F4;i biết ph&#x
F2;ng nhỏ hổ ở đ&#x
E2;u ko"!!!???!!!

2.

Năm 2010 c&#x
F3; 1 đo&#x
E0;n t&#x
E0;u xuy&#x
EA;n quốc gia đi qua tất cả c&#x
E1;c nước tr&#x
EA;n thế

giới.Tr&#x
EA;n t&#x
E0;u c&#x
F3; 1 &#x
F4;ng gi&#x
E1;o sư bảo rằng cứ đi qua đất nước n&#x
E0;o &#x
F4;ng ta

ko cần nh&#x
EC;n cũng biết. Mọi người ko tin b&#x
E8;n bảo &#x
F4;ng ta l&#x
E0;m thử. &#x
D4;ng ta

th&#x
F2; tay ra ngo&#x
E0;i cửa sổ đo&#x
E0;n t&#x
E0;u: "- Ở đ&#x
E2;y n&#x
F3;ng qu&#x
E1;! Chắc l&#x
E0; California

Mỹ rồi". Một l&#x
FA;c sau &#x
F4;ng ta lại th&#x
F2; tay ra ngo&#x
E0;i v&#x
E0; bảo: "- Ch&#x
E0;! Lạnh

thật! Đến Matxcova rồi!!" Đ&#x
FA;ng 2h sau &#x
F4;ng ta th&#x
F2; tay ra cửa sổ rồi rụt

v&#x
E0;o n&#x
F3;i: "- Mất c&#x
E1;i đồng hồ đeo tay. Đ&#x
FA;ng đ&#x
E2;y l&#x
E0; Việt phái nam rồi !!"

3.

Trong một cuộc họp, ph&#x
ED;a Nga bảo d&#x
E2;n việt nam mất vệ sinh to&#x
E0;n đ&#x
E1;i bậy ngo&#x
E0;i

đường, ph&#x
ED;a toàn nước bảo: "l&#x
E0;m đ.. G&#x
EC; c&#x
F3; chuyện đấy!". Ph&#x
ED;a Nga n&#x
F3;i "Đ&#x
EA;m nay

bọn tao x&#x
E1;ch AK-47 đi xung quanh hồ T&#x
E2;y, thấy thằng n&#x
E0;o đ&#x
E1;i bậy l&#x
E0; xử lu&#x
F4;n.

Ph&#x
ED;a đất nước hình chữ s ok. S&#x
E1;ng h&#x
F4;m sau vn thiệt 37 mạng. Ức chế qu&#x
E1;, vn cử 2 đặc

nhiệm sang trọng Nga, v&#x
E1;c colt đi xung quanh quảng trường đỏ v&#x
E0; l&#x
E0;m như bọn Nga. 2

ch&#x
FA; đặc nhiệm đi cả đ&#x
EA;m, vừa mệt vừa r&#x
E9;t đến gần 2h s&#x
E1;ng mới thấy 1

thằng t&#x
E8; đường, 2 ch&#x
FA; mừng qu&#x
E1; n&#x
E3; sạch đạn v&#x
E0;o hắn. S&#x
E1;ng h&#x
F4;m sau, b&#x
E1;o

ch&#x
ED; nga đưa tin:"Đ&#x
EA;m qua, đại sứ nước ta ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi

đang l&#x
E0;m nhiệm vụ." -> th&#x
E0;nh thật phân chia buồn với 2 b&#x
E1;c VN

4.

Tr&#x
EA;n m&#x
E1;y bay c&#x
F3; chở tổng thống Mỹ, Bill Gates, Đức gi&#x
E1;o ho&#x
E0;ng v&#x
E0; một

anh Việt Nam, đang bay qua Đại T&#x
E2;y Dương th&#x
EC; m&#x
E1;y cất cánh c&#x
F3; sự cố.

Vi&#x
EA;n phi c&#x
F4;ng chạy ra n&#x
F3;i:

- Phải nhảy d&#x
F9; th&#x
F4;i m&#x
E1;y cất cánh hỏng nặng qu&#x
E1; ko sửa dc!

Rồi lấy một c&#x
E1;i d&#x
F9; ph&#x
F3;ng xuống ngay. L&#x
FA;c đ&#x
F3; kiểm tra lại mới biết hiện chỉ c&#x
F2;n 3 c&#x
E1;i d&#x
F9;. Tổng thống Mỹ n&#x
F3;i:

- T&#x
F4;i l&#x
E0; người quan lại trọng nhất n&#x
EA;n t&#x
F4;i phải sống! Rồi lấy một c&#x
E1;i d&#x
F9; nhảy ra ngo&#x
E0;i. Bill Gates n&#x
F3;i:

-T&#x
F4;i l&#x
E0; người th&#x
F4;ng minh nhất t&#x
F4;i cũng cần sống!

Rồi quơ vội c&#x
E1;i d&#x
F9; nhảy ra ngo&#x
E0;i.

L&#x
FA;c n&#x
E0;y Đức Gi&#x
E1;o Ho&#x
E0;ng n&#x
F3;i :

-Cha sống đ&#x
E3; l&#x
E2;u rồi n&#x
EA;n bé h&#x
E3;y lấy d&#x
F9; nhảy ra ngo&#x
E0;i đi.

Anh nước ta trả lời:

-Ko cần vậy đ&#x
E2;u thân phụ ơi! Thằng th&#x
F4;ng minh nhất thế giới vừa &#x
F4;m c&#x
E1;i m&#x
F9;ng của con nhảy ra ngo&#x
E0;i rồi!

Hay ko? THANK v&#x
E0; k&#x
E9;o xuống v&#x
EC; b&#x
EA;n dưới đang c&#x
F2;n...

5.

Trong một hội nghị quốc tế về trồng trọt, đ&#x
E0;i biểu Ph&#x
E1;p ph&#x
E1;t biểu:

-Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i trồng khoai t&#x
E2;y v&#x
E0;o ng&#x
E0;y 15-5 v&#x
E0; thu hoạch v&#x
E0;o 15-8.

&#x
D0;ại biểu Anh:

-Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i trồng khoai t&#x
E2;y v&#x
E0;o v&#x
E0;o ng&#x
E0;y 15-5 nhưng thu hoạch v&#x
E0;o 15-7 sớm hơn hẳn một th&#x
E1;ng.

&#x
D0;ại biểu Mỹ:

-Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i trồng khoai t&#x
E2;y v&#x
E0;o v&#x
E0;o ng&#x
E0;y 15-5, nhưng thu hoạch v&#x
E0;o 15-6 sớm hẳn nhị th&#x
E1;ng.

&#x
D0;ại biểu Việt nam giới :

-Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i trồng v&#x
E0;o ng&#x
E0;y 15-5 v&#x
E0; thu hoạch v&#x
E0;o 16-5

Cả hội trường:

-C&#x
E1;i g&#x
EC;, chỉ c&#x
F3; một ng&#x
E0;y đ&#x
E3; thu hoạch được?

-&#x
C0; v&#x
E2;ng, đ&#x
FA;ng l&#x
FA;c đấy ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i th&#x
E8;m ăn khoai t&#x
E2;y đến nỗi kh&#x
F4;ng chịu được.

6.

Trong hội thi &#x
D0;ỉnh cao Khoa học Kỹ thuật Thế giới, c&#x
E1;c cường quốc

tr&#x
EA;nthế giới đang đưa ra những bằng chứng để chứng tỏ m&#x
EC;nh c&#x
F3; tr&#x
EC;nh độ

khoahọc cao nhất:

&#x
D0;ại diện của Nhật đứng l&#x
EA;n ph&#x
E1;t biểu: "Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i vừa mới ho&#x
E0;n thiện

mộtloại t&#x
E0;u vũ trụ mới kh&#x
F4;ng người l&#x
E1;i, d&#x
F9;ng để th&#x
E1;m hiểm sao Hoả.

T&#x
ED;nhnăng t&#x
E1;c dụng của t&#x
E0;u n&#x
E0;y th&#x
EC; nhiều v&#x
F4; kể, nhưng nổi bật nhất l&#x
E0; n&#x
F3;

c&#x
F3;khả năng cất cánh s&#x
E1;t bề mặt Sao hoả.."

Ban gi&#x
E1;m khảo nhao nhao phản đối: "Ph&#x
E9;t, l&#x
E0;m sao c&#x
F3; thể bay s&#x
E1;t được. Bề mặt sao Hoả rất gồ ghề.."

&#x
D0;ại diện của Nhật cắt lời: "Tất nhi&#x
EA;n. Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i phải c&#x
F3; một sai số khoảng 20cm"

&#x
D0;ến lượt đại diện của Mỹ: "Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i cũng vừa chế tạo ra t&#x
E0;u ngầm loại mới, c&#x
F3; thể lặn s&#x
E2;u v&#x
E0; đi s&#x
E1;t l&#x
F2;ng biển.."

Ban gi&#x
E1;m khảo cũng kh&#x
F4;ng tin: "L&#x
E0;m sao đi s&#x
E1;t được? Bề mặt của đ&#x
E1;y biển cũng rất lồi l&#x
F5;m.."

"Phải, cũng như Nhật Bản, t&#x
E0;u của ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i c&#x
F3; không nên số l&#x
E0; 20cm"

Bỗng đại diện Việt nam giới l&#x
EA;n tiếng: "Nếu như vậy, nước t&#x
F4;i vừa ph&#x
E1;t kiến ra phương ph&#x
E1;p đẻ bằng rốn.."

Cả ban gi&#x
E1;m khảo, đại diện Nhật, đại diện Mỹ đều phản đối: "Kh&#x
F4;ng thể c&#x
F3; chuyện ấy được!?!"

&#x
D0;ại diện Việt nam b&#x
EC;nh thản n&#x
F3;i : "Dĩ nhi&#x
EA;n, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i cũng c&#x
F3; t&#x
ED;nh tới không đúng số l&#x
E0; 20cm.."

7.

Một anh ch&#x
E0;ng Việt v&#x
E0;o 1 qu&#x
E1;n cha ở Mĩ. Anh ta gọi một chai Vang.

-Chai Vang n&#x
E0;y gi&#x
E1; 100 đ&#x
F4;, xin phiền anh gửi tiền trước - chủ qu&#x
E1;n tỏ ra cẩn thận.

Sau khi uống nữa chai, anh ch&#x
E0;ng r&#x
FA;t tiền ra trả v&#x
E0; th&#x
E1;ch &#x
F4;ng chủ qu&#x
E1;n.

-&#x
D4;ng nghỉ sao nếu giờ t&#x
F4;i c&#x
F3; thể cắn mắt b&#x
EA;n tr&#x
E1;i của m&#x
EC;nh?

-Nếu được th&#x
EC; t&#x
F4;i tặng anh chai Vang- chủ qu&#x
E1;n tỏ vẻ giễu cợt.

Ngay lập tức, anh ta moi mắt giả từ mắt tr&#x
E1;i ra bỏ v&#x
E0;o miệng cắn.

-Lần nữa nh&#x
E1;, b&#x
E2;y giờ t&#x
F4;i sẽ cắn mắt phải của m&#x
EC;nh.

-200 đ&#x
F4; đến anh!- chủ qu&#x
E1;n vừa cay c&#x
FA; vừa nghĩ " m&#x
EC;nh thắng chắc, chả lẽ n&#x
F3; m&#x
F9; sao!"

Lần n&#x
E0;y anh ta th&#x
E1;o h&#x
E0;m răng giả rồi cắn v&#x
E0;o mắt phải.

&#x
D4;ng chủ quầy gớm ngạc cầm 200 đ&#x
F4; đưa mang lại anh ta.

-Lần cuối n&#x
E0;y, 500 đ&#x
F4; nếu t&#x
F4;i đứng đ&#x
E2;y m&#x
E0; đ&#x
E1;i được v&#x
E0;o chai rượu đằng kia, Okie?

-Chơi lu&#x
F4;n. "Tỉnh c&#x
F2;n ko l&#x
E0;m đựoc huống hồ thằng say n&#x
E0;y"

Rồi anh ta bắt đầu đ&#x
E1;i vung v&#x
E3;i ra khắp b&#x
E0;n m&#x
E0; chẳng v&#x
E0;o chai giọt n&#x
E0;o.

-Thế n&#x
E0;o, chấp nhận thất bại chứ?- người chủ qu&#x
E1;n h&#x
ED; hững.

-Kh&#x
F4;ng sao, d&#x
F9; sao t&#x
F4;i vẫn thắng, v&#x
EC; t&#x
F4;i vừa c&#x
E1; 1000 đ&#x
F4; với &#x
F4;ng b&#x
E0;n b&#x
EA;n

kia l&#x
E0; c&#x
F3; thể đ&#x
E1;i ra cả qu&#x
E1;n m&#x
E0; &#x
F4;ng chủ qu&#x
E1;n bar vẫn cười. !

8.

Cuộc thi mỹ thuật quốc tế. Đề t&#x
E0;i l&#x
E0; vẽ về nạn đ&#x
F3;i.

C&#x
E1;c danh họa c&#x
E1;c quốc gia tham dự. N&#x
E0;o l&#x
E0; gầy đ&#x
E9;t, xương kh&#x
F4;, chết đ&#x
F3;i.

Một bức tranh của Nga đạt nhất, Mỹ thứ nh&#x
EC; v&#x
E0; Nga thứ 3.

C&#x
F2;n Việt phái mạnh đạt giải nhất. Bức tranh vẽ mộ c&#x
E1;i lỗ hậu m&#x
F4;n găng đầy

mạng nhện. (Đ&#x
F3;i th&#x
EC; lấy g&#x
EC; ra m&#x
E0; ị?!!!). Việt phái nam đoạt giải đặc biệt!!!

Năm sau cuộc thi tiếp diễn. Y&#x
EA;u cầu c&#x
E1;c nước kh&#x
F4;ng lặp lại đề t&#x
E0;i. Việt

Nam lại v&#x
F4; địch. C&#x
E1;c bạn b&#x
ED;t tranh Việt phái nam vẽ g&#x
EC; kh&#x
F4;ng? Đ&#x
F3; l&#x
E0; một

người khỏa th&#x
E2;n ngồi nh&#x
EC;n l&#x
EA;n bầu trời nắng. Một tia nắng lọt v&#x
E0;o c&#x
E1;i

mồm đang h&#x
E1; ra của người đ&#x
F3;, v&#x
E0; tia năắng lọt ra tận... Lỗ đ&#x
ED;t v&#x
E0; chiếu

xuống đất một chấm nắng nhỏ. Ko c&#x
F3; g&#x
EC; ăn, ruột như... C&#x
E1;p

quang!!!!!!!!!!!

9.

Hằng năm v&#x
E0;o dịp Noel thế giới c&#x
F3; tổ chức cuộc thi những người dũng cảm

nhất h&#x
E0;nh tinh. Như thường lệ, năm nay cha nước Mỹ, Nhật v&#x
E0; Việt phái mạnh lọt

v&#x
E0;o v&#x
F2;ng chung kết. Phần thi đầu ti&#x
EA;n đ&#x
EA;m bình thường kết l&#x
E0; của Th&#x
ED; sinh Mẽo

:

Anh n&#x
E0;y từ từ bước l&#x
EA;n s&#x
E2;n khấu. Anh m&#x
F3;c ra một khẩu ru l&#x
F4; với ổ đạn

đầy ắp 6 vi&#x
EA;n. Sau đ&#x
F3; anh dốc bớt một vi&#x
EA;n ra khỏi ổ đạn. Lắp lại v&#x
E0;o

s&#x
FA;ng luân chuyển ổ ru l&#x
F4; một v&#x
F2;ng v&#x
E0; thản nhi&#x
EA;n đưa l&#x
EA;n với tai b&#x
F3;p c&#x
F2;.

"Đo&#x
E0;ng", th&#x
ED; sinh Mẽo lăn cù ra chết tức th&#x
EC; trong nhiều tr&#x
E0;ng ph&#x
E1;o

tay của kh&#x
E1;n giả v&#x
E0; ban gi&#x
E1;m khảo.

Phần thi thứ nhì l&#x
E0; của Th&#x
ED; sinh Nhựt Bổn :

Anh n&#x
E0;y cấp tốc gọn hơn kh&#x
F4;ng rườm r&#x
E0;, vừa l&#x
EA;n s&#x
E2;n khấu anh liền ngồi

phệt xuống, r&#x
FA;t đoản kiếm Samurai v&#x
E0; vào chớp mắt mổ bụng soạn nguy&#x
EA;n

bộ đồ l&#x
F2;ng của m&#x
EC;nh ra trước mặt. Chưa đầy ph&#x
FA;t sau anh cũng ra đi về

nơi x&#x
ED; cũn giống như th&#x
ED; sinh Mẽo để lại nhiều tr&#x
E0;ng ph&#x
E1;o tay v&#x
E0; tiếng

hoan h&#x
F4; vang dội.

Đến lượt th&#x
ED; sinh Việt phái mạnh :

Đ&#x
E2;y l&#x
E0; phần được mọi người mong chờ nhất v&#x
EC; Việt nam hiện vẫn l&#x
E0; đương

kim v&#x
F4; địch của năm trước. Th&#x
ED; sinh nh&#x
E0; ta thong thả đẩy một c&#x
E1;i h&#x
F2;m

bằng gỗ ra giữa s&#x
E2;n khấu. Sau đ&#x
F3; anh tiếp tục thong tha r&#x
FA;t ra một

chiếc cưa v&#x
E0; bắc ghế ngồi cưa c&#x
E1;i h&#x
F2;m.

5 ph&#x
FA;t rồi 10 ph&#x
FA;t tr&#x
F4;i qua, anh vẫn tiếp tục cưa. Ph&#x
ED;a dưới đ&#x
E3; c&#x
F3;

nhiều tiếng la &#x
F3; hu&#x
FD;t s&#x
E1;o của đ&#x
E1;m đ&#x
F4;ng kh&#x
E1;n giả qu&#x
E1; kh&#x
ED;ch. Ban gi&#x
E1;m

khảo th&#x
EC; cũng tỏ vẻ sốt ruột. Một th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n ban gi&#x
E1;m khảo chạy l&#x
EA;n s&#x
E2;n

khấu n&#x
F3;i g&#x
EC; đ&#x
F3; với ch&#x
E0;ng th&#x
ED; sinh. Ch&#x
E0;ng liền nhoẻn miệng cười v&#x
E0; th&#x
E1;o

tung h&#x
F2;m gỗ ra. B&#x
EA;n trong l&#x
E0; một quả bom xanh mướt &#x
E1;nh th&#x
E9;p. To&#x
E0;n bộ

kh&#x
E1;n giả đang h&#x
F2; la hu&#x
FD;t s&#x
E1;o bỗng yên ổn bặt. V&#x
E8;eeeeeo!!!

Cả BGK v&#x
E0; kh&#x
E1;n giả ko nh&#x
EC;n thấy người n&#x
E0;o nữa.

Tất nhi&#x
EA;n, thằng cả nước vẫn tiếp tục giữ ng&#x
F4;i v&#x
F4; địch!!!

10.

Một ng&#x
E0;y kia, Mỹ quốc sản xuất dc 1 bé t&#x
E0;u vũ trụ ngon v&#x
E0; họ mời đại

diện của c&#x
E1;c quốc gia ti&#x
EA;n tiến về h&#x
E0;ng kh&#x
F4;ng vũ trụ, c&#x
F2;n bố tr&#x
ED; cho 01

thằng Việt phái nam đi cất cánh thử chuyến đầu ti&#x
EA;n.

T&#x
E0;u bay đi ok, nhưng bay về th&#x
EC; m&#x
E1;y b&#x
E1;o hỏng ở đ&#x
E2;u đ&#x
F3; rất nặng.

Thằng Mỹ thấy vậy bảo :" ch&#x
FA;ng m&#x
E0;y y&#x
EA;n t&#x
E2;m, nghề của tao chờ tao 2ph&#x
FA;t

" .Rồi v&#x
E0;o vùng m&#x
E1;y. 1 tiếng sau, n&#x
F3; b&#x
F2; ra mặt m&#x
E0;y phờ phạc, n&#x
F3;i :"

đm đ&#x
E9;o biết hỏng đ&#x
E2;u a e m&#x
EC;nh chết rồi "

Thằng Ph&#x
E1;p thấy thế bảo :" đờ cờ mờ, ngu c&#x
F2;n oai, lui ra bố l&#x
E0;m đến 30s th&#x
F4;i :> "

30 ph&#x
FA;t sau thằng ph&#x
E1;p đi ra ĐM, chịu m&#x
E0;y ạ".

Vừa l&#x
FA;c đ&#x
F3; c&#x
F3; MAIL từ tr&#x
E1;i đất gửi l&#x
EA;n cho thằng Việt nam . Thằng VN

l&#x
FA;c n&#x
E0;y mới bảo :"Để em thử coi " 2 thằng kia nh&#x
EC;n thằng toàn nước cười :" bố

c&#x
E1;i thằng Farmer biết c&#x
E1;i lozl g&#x
EC; m&#x
E0; l&#x
E0;m "

Thằng ku toàn quốc lẳng lặng đi v&#x
E0;o, 5s sau đi ra m&#x
E1;y chạy ngon ơ trước sự ngạc nhi&#x
EA;n v&#x
E0; th&#x
E1;n phục của 2 thằng cơ v&#x
E0; bọn tr&#x
EA;n t&#x
E0;u.

T&#x
E0;u vừa hạ c&#x
E1;nh th&#x
EC; đại diện c&#x
E1;c quốc gia tức tốc đi t&#x
EC;m l&#x
FD; do v&#x
EC; sao

thằng toàn quốc tiến bộ về Vũ trụ học như vậy. C&#x
E1;c cơ quan lại điều tra b&#x
ED; mật đi

t&#x
EC;m hiểu nội dung bức điện.

Sau n&#x
E0;y khi c&#x
F4;ng bố kết quả điều tra lại th&#x
EC; bik thằng cả nước ko sửa g&#x
EC; m&#x
E0;

chỉ đ&#x
E1;nh 1 bức điện về đến sếp ko r&#x
F5; nội dung, chỉ biết sếp n&#x
F3; trả lời

:" ĐM m&#x
E0;y! "luộc" c&#x
E1;i g&#x
EC; rồi th&#x
EC; trả lại mau!!!"

11.

Tr&#x
EA;n 1 chuyến m&#x
E1;y cất cánh c&#x
F3; 2 người Việt Nam, 2 người Nhật, 2 người Ph&#x
E1;p v&#x
E0; 2 người Đức. Chuyến bay v&#x
E0;o v&#x
F9;ng gi&#x
F3; xo&#x
E1;y của B&#x
E3;o lớn.

Cơ trưởng th&#x
F4;ng b&#x
E1;o v&#x
E0; phi h&#x
E0;nh đo&#x
E0;n y&#x
EA;u cầu phải quyết tử bớt số người

tr&#x
EA;n m&#x
E1;y cất cánh để giảm tải trọng, hy sinh cứu những người c&#x
F2;n lại.

Nghe thế, lập tức 2 người Ph&#x
E1;p đứng dậy h&#x
E9;t lớn: "tinh thần napoleon bất diệt!!!" rồi nhảy xuống.

Bay được th&#x
EA;m 1 l&#x
FA;c, t&#x
EC;nh thế y&#x
EA;u cầu muốn đảm bảo an to&#x
E0;n phải quyết tử bớt số người tr&#x
EA;n m&#x
E1;y cất cánh để giảm tiếp tải trọng.

Kh&#x
F4;ng chần chừ 2 người Nhật đứng dậy h&#x
E9;t lớn: "tinh thần samurai bất diệt!!!!" rồi nhảy xuống.

Bay được 1 l&#x
FA;c, Phi h&#x
E0;nh đo&#x
E0;n n&#x
F3;i nếu hy sinh 2 người nữa để giảm tải trọng th&#x
EC; sẽ an to&#x
E0;n, nếu kh&#x
F4;ng khả năng sẽ rơi!!!

Lập tức, 2 người Việt đứng dậy h&#x
F4; to:"Việt nam giới v&#x
F4; địch!!!!" rồi đạp 2 thằng Đức xuống!!!!!!!!!!!

12.

Ba nước Đ&#x
F4;ng Dương: Việt Nam, L&#x
E0;o, Campuchia mở cuộc thi coi ai ở dơ

nhứt. Đề thi bởi vì BGK ra l&#x
E0; một c&#x
E1;i chuồng heo 1 năm kh&#x
F4;ng dọn dẹp (miễn

b&#x
E0;n ) v&#x
E0; ai v&#x
E0;o đ&#x
F3; ở l&#x
E2;u nhất sẽ l&#x
E0; người thắng cuộc.

Campuchia của đại diện của m&#x
EC;nh thi trước, anh ch&#x
E0;ng n&#x
E0;y ở hết ng&#x
E0;y thứ

nhất th&#x
EC; chịu kh&#x
F4;ng nổi b&#x
E8;n chạy ra ng&#x
F2;ai. Đến lượt nước bạn L&#x
E0;o, anh

n&#x
E0;y th&#x
EC; kh&#x
E1; hơn, ng&#x
E0;y 1 b&#x
EC;nh thường, ng&#x
E0;y 2 b&#x
EC;nh thường, nhưng qua ng&#x
E0;y

thứ 3 BGK phải gọi xe cấp cứu để cứu anh n&#x
E0;y ra v&#x
EC; ngạt thở. Đến lượt

đại diện của nước Việt Nam, anh n&#x
E0;y v&#x
E0;o chỉ 5 ... Ph&#x
FA;t bỗng ... Tất cả

heo phải chạy ra ng&#x
F2;ai hết nhưng n&#x
F3; chỉ chạy c&#x
F3; 3 ch&#x
E2;n thui c&#x
F2;n một

ch&#x
E2;n phải bịt mũi. Đến nước n&#x
E0;y th&#x
EC; BGK đ&#x
E0;nh phải trao ng&#x
F4;i v&#x
F4; địch cho

anh ch&#x
E0;ng nước Việt phái mạnh

13.

C&#x
F3; cha ch&#x
FA; Mỹ, Ph&#x
E1;p, Việt phái nam đi chơi tr&#x
EA;n t&#x
E0;u, bị đắm, dạt v&#x
E0;o hoang

đảo. Một vị thần hiện l&#x
EA;n, bảo : "Ta cho mỗi người một điều ước".

Ch&#x
FA; Mỹ bảo : "Con ước g&#x
EC; được về lại Mỹ." Thế l&#x
E0; ch&#x
FA; ta về lại Mỹ, l&#x
E1;i xe pháo v&#x
E8;o v&#x
E8;o ở thủ đô new york .

Ch&#x
FA; Ph&#x
E1;p bảo : " bé ước g&#x
EC; được về lại Ph&#x
E1;p." Thế l&#x
E0; ch&#x
FA; ta lại về

Ph&#x
E1;p, thấy m&#x
EC;nh đang loăng quăng ngắm g&#x
E1;i ở ch&#x
E2;n th&#x
E1;p Eiffel.

Ch&#x
FA; Việt nam giới bảo : "Ước g&#x
EC; nhị thằng cơ quay trở lại đ&#x
E2;y với con."

Thế l&#x
E0; cả cha ch&#x
FA; lại c&#x
F9;ng ngồi m&#x
E9;o mặt tr&#x
EA;n hoang đảo.

Xem thêm: Móng Tay Nghệ Thuật Và Những Điều Cần Biết, Vẽ Móng Nghệ Thuật

14.

Ở Mỹ hằng năm đều tổ chức cuộc thi vắt sữa b&#x
F2;. Năm nay, qua v&#x
F2;ng loại ban tổ chức chọn được bố th&#x
ED; sinh v&#x
E0;o thông thường kết.

Anh ch&#x
E0;ng đến từ &#x
DA;c sau 2h đ&#x
E3; bước ra với 6 th&#x
F9;ng sữa lớn

anh ch&#x
E0;ng từ H&#x
E0; Lan cũng sau 2 h nhưng anh lại vắt đựoc tới 8 th&#x
F9;ng

Ch&#x
E0;ng Trai cả nước đi v&#x
E0;o v&#x
E0; bắt đầu vắt...1h .....2h...3..... Tr&#x
F4;i qua.

BTC đợi m&#x
E3;i kh&#x
F4;ng thấy anh ch&#x
E0;ng đất nước hình chữ s bước ra n&#x
EA;n đo&#x
E1;n anh ta sẽ thua.

Đang định trao giải đến anh ch&#x
E0;ng H&#x
E0; Lan th&#x
EC; anh toàn quốc bước ra với 1/2

th&#x
F9;ng sữa

BTC hỏi :

-tại sao trong v&#x
F2;ng 4h m&#x
E0; anh chỉ vắt được bằng n&#x
E0;y sữa?

anh ch&#x
E0;ng đến từ toàn nước trả lời!

-TS bố thằng n&#x
E0;o n&#x
F3; mang lại nhầm t&#x
F4;i con b&#x
F2; đực, được 1/2 th&#x
F9;ng l&#x
E0; kh&#x
E1; lắm rồi đấy!

V&#x
E0; thế l&#x
E0; anh n&#x
F4;ng d&#x
E2;n toàn nước đ&#x
E3; được trao giải nhất

15.

Nước Nga tổ chức Thế vận hội OLIMPIC. Thấy thằng em Việt nam giới bao năm

lăn lộn m&#x
E0; chưa được c&#x
E0;i huy chương v&#x
E0;ng n&#x
E0;o cả. Năm đ&#x
F3;, c&#x
E1;c nội dung

thi c&#x
F3; nội dung: "Bơi vượt chướng gại vật!"

Điều đặc biệt nữa l&#x
E0; nội dung thi kh&#x
F4;ng được n&#x
EA;u r&#x
F5;, nước n&#x
E0;o gia nhập thi th&#x
EC; đăng k&#x
FD; đến ng&#x
E0;y đến thi đấu lu&#x
F4;n!

Ng&#x
E0;y thi đấu nội dung Bơi vượt chướng ngại vật.

10 nước c&#x
F3; nến thể thao "Đường đua xanh" nổi bật tập trung tại điểm xuất ph&#x
E1;t. Ngo&#x
E0;i ra c&#x
F3; Việt nam nữa. Vỗ tay!!!!

Hồ bơi rộng m&#x
EA;nh m&#x
F4;ng, nội dung phổ biến l&#x
E0; bơi đến đ&#x
ED;ch đầu ti&#x
EA;n l&#x
E0;

đạt huy chương v&#x
E0;ng. C&#x
F3; ch&#x
FA;t lưu &#x
FD; l&#x
E0; cần vượt qua chướng ngại vật.

Rồi c&#x
F3; 10 xe cộ tải qu&#x
E2;n sự đặc chủng của Nga chạy v&#x
E0;o cạnh hồ bơi, mở

th&#x
F9;ng ra, tr&#x
EA;n mỗi xe c&#x
F3;... 10 nhỏ c&#x
E1; sấu Amazone thuộc loại "h&#x
E0;ng

khủng". C&#x
E1; sấu được đổ xuống hồ.

Rồi trọng t&#x
E0;i bắn s&#x
FA;ng xuất ph&#x
E1;t. 11 VĐV lặng lặng nuối nước bọt nh&#x
EC;n đ&#x
E0;n

c&#x
E1; sấu. Bỗng VĐV Việt nam nhảy &#x
F9;m xuống nước, tay ch&#x
E2;n đập loạn xạ về

ph&#x
ED;a đ&#x
ED;ch. B&#x
E1;m đ&#x
ED;ch nhảy l&#x
EA;n bờ vào tiếng vỗ tay v&#x
E0; &#x
E1;nh đ&#x
E8;n FLASH v&#x
E0;

m&#x
E1;y quay. Huy chương v&#x
E0;ng được x&#x
E1;c lập. C&#x
E1;c PV đua nhau đưa ra c&#x
E2;u

hỏi:"Động lực n&#x
E0;o l&#x
E0;m anh dũng cảm thế?"

VĐV gạt đ&#x
E1;m đ&#x
F4;ng bước ra ngo&#x
E0;i. C&#x
E2;u hỏi lại tiếp tục: "Anh t&#x
EC;m ai? Ai sẽ l&#x
E0; người được anh th&#x
F4;ng b&#x
E1;o đầu ti&#x
EA;n?"

"Đ.mẹ, tao t&#x
EC;m thằng đi&#x
EA;n n&#x
E0;o đẩy tao xuống hồ c&#x
E1; sấu, may bơi được qua

bờ m&#x
E0; l&#x
EA;n kh&#x
F4;ng th&#x
EC;... đ.m n&#x
F3; thằng n&#x
E0;o?... Đ.m n&#x
F3;, "S&#x
F3;n ra wần c&#x
F2;n

đ&#x
E2;u!!!!!!!!!"

16.

Năm nọ, 3 đối thủ, Mỹ, Việt Nam, v&#x
E0; Trung Quốc đều lọt v&#x
E0;o v&#x
F2;ng chung

kết thi vẽ quốc tế. R&#x
FA;t kinh nghiệm từ trước (Trạng Quỳnh vẽ rồng đất

với TQ), ph&#x
ED;a Mỹ dặn nữ hoạ sỹ phải đề ph&#x
F2;ng anh ch&#x
E0;ng hoạ sỹ của VN.Họ

l&#x
EA;n phương &#x
E1;n sẽ bắt chước hoạ sỹ vn để tr&#x
E1;nh bị chơi xỏ.

&#x
D0;ến ng&#x
E0;y thi, sau 3 tiếng trống, hoạ sỹ TQ cặm cụi vẽ được một bé hổ

r&#x
E2;t oai nghiêm phong. &#x
D0;ến lượt anh ch&#x
E0;ng VN, chẳng n&#x
F3;i chẳng rằng, tụt lu&#x
F4;n

quần, nh&#x
FA;ng m&#x
F4;ng v&#x
E0;o chậu m&#x
E0;u rồi ngồi l&#x
EA;n giấy vẽ. Nữ hoạ sỹ Mỹ thấy

vậy, cũng bắt chước, tụt quần nh&#x
FA;ng m&#x
F4;ng v&#x
E0;o chậu m&#x
E0;u v&#x
E0; ngồi l&#x
EA;n tờ

giấy.

&#x
D0;ến l&#x
FA;c c&#x
F4;ng bố giải, thấy Việt nam được nhất v&#x
EC; vẽ nhanh v&#x
E0; đẹp, ph&#x
ED;a

Mỹ b&#x
E8;n kiện :"Tại sao cũng vẽ giống nhau m&#x
E0; nước ta lại được nhất?". Ban

gi&#x
E1;m khảo trả lời: "V&#x
EC; nước ta vẽ quả c&#x
E0; chua c&#x
F3; cuống, c&#x
F2;n ph&#x
ED;a Mỹ vẽ quả

c&#x
E0; chua kh&#x
F4;ng cuống". !!!!!!!!

17.

Ba t&#x
EA;n kh&#x
F4;ng tặc khống chế một chiếc m&#x
E1;y cất cánh quốc tế chở kh&#x
E1;ch. Tr&#x
EA;n

m&#x
E1;y cất cánh trong số đ&#x
F4;ng h&#x
E0;nh kh&#x
E1;ch c&#x
F3; cả một ch&#x
E0;ng cao bồi Mỹ, một kiếm

kh&#x
E1;ch T&#x
E0;u v&#x
E0; c&#x
F3; duy nhất một ch&#x
FA; Việt nam . Bọn cướp trang bị s&#x
FA;ng ống

ngập răng, vẻ rất hung h&#x
E3;n. Mọi người sợ h&#x
E3;i l&#x
ED;u r&#x
ED;u nộp tiền, v&#x
E0;ng, đồ

trang sức. Bỗng kiếm quang lấp lo&#x
E1;ng, người kh&#x
E1;ch T&#x
E0;u đ&#x
E3; r&#x
FA;t thanh Phi

long đoạt mệnh ra xả một t&#x
EA;n cướp l&#x
E0;m hai mảnh. Nhưng nhì t&#x
EA;n c&#x
F2;n lại

đ&#x
E3; lập tức xả s&#x
FA;ng ti&#x
EA;u diệt ngay lập tức người kiếm kh&#x
E1;ch nọ. C&#x
F9;ng l&#x
FA;c ch&#x
E0;ng

cao bồi Mỹ cũng r&#x
FA;t phắt ra nhị khẩu C&#x
F4;n xoay to lớn tướng nhanh như cắt

vẩy đạn v&#x
E0;o nhì t&#x
EA;n nhưng cuối c&#x
F9;ng anh cũng bị hạ s&#x
E1;t v&#x
EC; nhì t&#x
EA;n kia

nhanh kh&#x
F4;ng k&#x
E9;m.

L&#x
FA;c bấy giờ ch&#x
FA; Việt nam mới lừ đừ tiến lại ph&#x
ED;a bọn cướp. Ch&#x
FA;ng sững

lại trong v&#x
E0;i gi&#x
E2;y rồi nhất loạt xả tiểu li&#x
EA;n v&#x
E0;o người anh. Nhưng, kỳ

lạ thay, ch&#x
FA;ng đ&#x
E3; bắn hết cả băng đạn m&#x
E0; ch&#x
FA; Việt nam giới vẫn kh&#x
F4;ng hề hấn

g&#x
EC;. Cuối c&#x
F9;ng bọn cướp đầu h&#x
E0;ng v&#x
EC; qu&#x
E1; hoảng sợ.

Sau khi ho&#x
E0;n hồn, mọi người x&#x
FA;m lại quanh ch&#x
FA; Việt nam nhao nhao hỏi:

- "Tại sao anh lại chống được đạn của ch&#x
FA;ng t&#x
E0;i t&#x
EC;nh đến vậy?".

Ch&#x
FA; Việt nam giới thản nhi&#x
EA;n trả lời:

- "C&#x
F3; b&#x
ED; quyết g&#x
EC; đ&#x
E2;u".

Rồi ch&#x
FA; cởi &#x
E1;o kho&#x
E1;c ngo&#x
E0;i ra. Th&#x
EC; ra ở b&#x
EA;n trong to&#x
E0;n phụ t&#x
F9;ng xe đạp, nồi &#x
E1;p suất c&#x
E1;c loại!

18.

Cả thế giới phải sợ người Mỹ v&#x
EC; người Mỹ đ&#x
E3; n&#x
F3;i l&#x
E0; l&#x
E0;m.

Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật v&#x
EC; người Nhật l&#x
E0;m dứt mới n&#x
F3;i.

Vậy người Nhật sợ ai, xin thưa, đ&#x
F3; l&#x
E0; người Trung Quốc, v&#x
EC; người Trung

Quốc kh&#x
F4;ng n&#x
F3;i cũng l&#x
E0;m. Người Nhật lu&#x
F4;n đề ph&#x
F2;ng người Trung Quốc v&#x
EC;

Trung Quốc l&#x
E0; một cường quốc c&#x
F3; tiềm lực qu&#x
E2;n sự.

Vậy xin hỏi người Trung Quốc sợ ai, đ&#x
F3; l&#x
E0; người Việt Nam, người Việt nam giới n&#x
F3;i một đằng l&#x
E0;m một nẻo bố ai biết đ&#x
E2;u m&#x
E0; lần

-----> Viet phái nam Pro ....

19.

Tr&#x
EA;n bé T&#x
E0;u Victoria đủ quốc tịch, Thuyền trưởng b&#x
E1;o động khẩn cấp t&#x
E0;u

sắp ch&#x
EC;m, nhưng kh&#x
F4;ng ai chịu mang &#x
E1;o phao đồn nhảy xuống biển hết. Đang

l&#x
FA;c rối tr&#x
ED;, vi&#x
EA;n ph&#x
F3; chỉ huy liền thủ thỉ "sếp cứ xuống trước đj, em

c&#x
F3; c&#x
E1;ch đến mấy đứa n&#x
E0;y nh&#x
E3;y xuống".

Quả nhi&#x
EA;n sau 5 ph&#x
FA;t, tất cả mọi người đều nh&#x
E3;y xuống biển. Được hỏi, vi&#x
EA;n ph&#x
F3; chỉ huy cười mỉm n&#x
F3;i :

- VỚi người Anh, t&#x
F4;i n&#x
F3;i "nhảy cầu l&#x
E0; m&#x
F4;n thể thao qu&#x
FD; tộc, lại rất hợp thời trang, mời ng&#x
E0;i nhảy ạ" .

- Với người Đức, tối n&#x
F3;i "Anh phải nhảy, đ&#x
F3; l&#x
E0; mệnh lệnh tối cao"

- Với người Nga "Đ&#x
F3; l&#x
E0; một h&#x
E0;nh động c&#x
E1;ch mạng rất đ&#x
E1;ng khen"

- Với người Ph&#x
E1;p "anh kh&#x
F4;ng thấy l&#x
E0;m vậy rất l&#x
E3;ng mạng sao"

- Với người Mỹ "y&#x
EA;n t&#x
E2;m, anh đ&#x
E3; đ&#x
F3;ng Tiền bảo hiểm r&#x
F9;i m&#x
E0;"

- cuối c&#x
F9;ng tới người Việt nam : "bọn họ nhảy hết cả r&#x
F9;i, m&#x
EC;nh cũng nhảy lu&#x
F4;n đj ha"

20.

Hội nghị Qu&#x
F4;c tế Việt phái nam đăng kai. Chủ tịch Triết mời Tổng thống mỹ

BUSH v&#x
E0; TT Nga MEDVEDEV thăm H&#x
E0; Nội bằng trực thăng. Cha vị nguy&#x
EA;n thủ

ngồi tr&#x
EA;n m&#x
E1;y bay.

TT Bush tỏ ra ho&#x
E0;nh tr&#x
E1;ng: Bọn m&#x
E0;y c&#x
F3; tin tao n&#x
E9;m xấp tiền 100 USD xuống l&#x
E0; h&#x
F4;m sau cả H&#x
E0; Nội x&#x
F4;n xao kh&#x
F4;ng?

MEDVEDEV cũng ko k&#x
E9;m: Thế bọn m&#x
E0;y tin tao n&#x
E9;m c&#x
E1;i b&#x
F3;p tao xuống, h&#x
F4;m sau cả Việt phái mạnh x&#x
F4;n xao kh&#x
F4;ng?

Mr Triết cười nhạt: Thế bọn m&#x
E0;y c&#x
F3; tin tao t&#x
FA;m cổ thằng phi c&#x
F4;ng n&#x
E9;m xuống, h&#x
F4;m sau cả thế giới x&#x
F4;n xao kh&#x
F4;ng?

21.

H&#x
F4;m đ&#x
F3; c&#x
E1;c vị tướng của Mỹ, Trung quốc, Việt phái mạnh đang ngồi ... Nhậu với

nhau. L&#x
FA;c cao hứng, cả ba liền đề nghị thử xem l&#x
ED;nh của ai gan dạ hơn.

Đầu ti&#x
EA;n vị tướng Thuỷ Qu&#x
E2;n Lục Chiến Mỹ n&#x
F3;i với t&#x
EA;n l&#x
ED;nh hầu cận : M&#x
E0;y

leo l&#x
EA;n t&#x
E0;u, chạy ra ngo&#x
E0;i khơi nhảy xuống mang đến c&#x
E1; mập ăn đj. T&#x
EA;n l&#x
ED;nh

gật đầu "sure!" , nhảy xuống bể c&#x
E1; mập, m&#x
E1;u loang tung to&#x
E9;.

Vị tướng Ph&#x
E1;o binh của TQ cũng kh&#x
F4;ng vừa, n&#x
F3;i với người l&#x
ED;nh của m&#x
EC;nh :

M&#x
E0;y leo v&#x
E0;o khẩu ph&#x
E1;o, mang lại tao ch&#x
E2;m ng&#x
F2;i bắn v&#x
E0;o bức tường tê nhen.

T&#x
EA;n l&#x
ED;nh mặt t&#x
E1;i m&#x
E9;c, leo v&#x
E0;o khẩu ph&#x
E1;o. Vị tướng ch&#x
E2;m ng&#x
F2;i, ph&#x
E1;o nổ

c&#x
E1;i b&#x
F9;m, m&#x
E1;u thịt văng c&#x
E1;i phọt, d&#x
ED;nh v&#x
E0;o pức tường c&#x
E1;i pẹt .... Nhầy

nhụa gớm ghiếc ko thể tả.

Vị tướng thứ 3 của Việt Nam, way wa n&#x
F3;i với l&#x
ED;nh của m&#x
EC;nh : "M&#x
E0;y l&#x
E0;m g&#x
EC;

cũng đc, m&#x
E0; phải can đảm hơn 2 thằng h&#x
F9;i n&#x
E3;y nghen". Người l&#x
ED;nh way wa

n&#x
F3;i : Cục ***, &#x
E9;o l&#x
E0;m!!!

22.

Sau một thời gian d&#x
E0;i nghi&#x
EA;n cưu, c&#x
E1;c nh&#x
E0; khoa học Mỹ đ&#x
E3; ph&#x
E1;t minh

th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng một chiếc m&#x
E1;y bắt trộm rất th&#x
F4;ng minh, được trang bị c&#x
E1;c vũ

kh&#x
ED; hiện đại để t&#x
FA;m tất cả c&#x
E1;c loại tội phạm. Để kiếm chứng khả năng

bắt trộm của m&#x
E1;y, c&#x
E1;c nh&#x
E0; khoa học đ&#x
E3; lần lượt đem qua từng nước để thử

nghiệm. Đ&#x
E2;u ti&#x
EA;n họ thử nghiệm ở Mỹ, trong v&#x
F2;ng 30 ph&#x
FA;t, m&#x
E1;y bắt được

500 t&#x
EA;n trộm. Tiếp theo họ đem qua Trung Quốc, trong v&#x
F2;ng 10 ph&#x
FA;t m&#x
E1;y

bắt được 6000 t&#x
EA;n trộm.

Cuối c&#x
F9;ng l&#x
E0; đến VN, c&#x
E1;c nh&#x
E0; khoa học chờ m&#x
E3;i ko thấy t&#x
ED;n hiệu 5, 10,

30 ph&#x
FA;t, họ đi ra kiểm tra th&#x
EC;...c&#x
E1;i m&#x
E1;y đ&#x
E3; bị trộm mất!!! Ke ke ke!!

23.

Cuộc thi nhịn đ&#x
F3;i thế giới v&#x
F2;ng thông thường kết gồm 3 nước Anh, Nhật v&#x
E0; Việt

Nam . Mỗi người bị nhốt trong 1 c&#x
E1;i hộp sắt v&#x
E0; c&#x
F3; gắn chu&#x
F4;ng, hễ ai ko

chịu nổi th&#x
EC; nhấn chu&#x
F4;ng "reng...reng" sẽ được ra ngo&#x
E0;i, ai chịu đựng

l&#x
E2;u nhất sẽ thắng!

Thằng Anh chịu được 3 ng&#x
E0;y th&#x
EC; "reng...reng" thằng Nhật chịu được 5

ng&#x
E0;y phải b&#x
F2; ra, qua tới ng&#x
E0;y thứ 7 thấy thằng nước ta vẫn im hơi lặng

tiếng. Ban tổ chức quyết định cho toàn quốc thắng. Nhưng lúc mở hộp th&#x
EC; thấy

thằng toàn quốc nằm chết từ l&#x
FA;c n&#x
E0;o rồi, tr&#x
EA;n v&#x
E1;ch c&#x
F2;n ghi d&#x
F2;ng chữ bằng m&#x
E1;u

"Chu&#x
F4;ng hỏng"

24.

Một người Ph&#x
E1;p, một người Mỹ v&#x
E0; một người cả nước tranh luận coi Adam v&#x
E0; Eva l&#x
E0; người nước n&#x
E0;o.

Người Ph&#x
E1;p: "Trần truồng v&#x
E0; trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế như thế, chỉ c&#x
F3; thể l&#x
E0; d&#x
E2;n Ph&#x
E1;p".

Người Mỹ: "Y&#x
EA;u tự vày đến mức lẽ ra c&#x
F3; thể sống hạnh ph&#x
FA;c, chỉ cần đừng

đụng đến tr&#x
E1;i t&#x
E1;o, vậy m&#x
E0; họ vẫn kh&#x
F4;ng chịu nổi sự cấm đo&#x
E1;n đ&#x
F3; th&#x
EC; chỉ

c&#x
F3; thể l&#x
E0; d&#x
E2;n Mỹ".

Người toàn quốc l&#x
FA;c n&#x
E0;y mới l&#x
EA;n tiếng: "Quần &#x
E1;o chẳng c&#x
F3;, nh&#x
E0; cửa chẳng c&#x
F3;,

thậm ch&#x
ED; đến ăn một tr&#x
E1;i t&#x
E1;o cũng bị cấm, thế m&#x
E0; vẫn bảo l&#x
E0; sống tr&#x
EA;n

thi&#x
EA;n đường. Đ&#x
ED;ch thị đ&#x
E2;y l&#x
E0; d&#x
E2;n VN".

25.

Tr&#x
EA;n một chuyến bay, c&#x
F3; nhị h&#x
E0;nh kh&#x
E1;ch người Việt phái mạnh v&#x
E0; người Mỹ ngồi

cạnh nhau. L&#x
FA;c tiếp vi&#x
EA;n phục vụ bữa s&#x
E1;ng, người kh&#x
E1;ch Mỹ th&#x
EC; chỉ uống

một t&#x
E1;ch cafe, h&#x
FA;t một điếu thuốc v&#x
E0; ngồi nhai chewing gum. C&#x
F2;n người

kh&#x
E1;ch Việt nam th&#x
EC; căm cụi ngồi ăn b&#x
E1;nh m&#x
EC; với mứt tr&#x
E1;i c&#x
E2;y. Bỗng nhi&#x
EA;n

người Mỹ hỏi:

- Ở nước Việt nam giới của anh lúc ăn b&#x
E1;nh m&#x
EC; người ta ăn hết cả vỏ lẫn ruột lu&#x
F4;n sao?

Người Việt phái mạnh trả lời :

- Đương nhi&#x
EA;n rồi !

Người Mỹ cười khẩy rồi nói:

- Ở nước của t&#x
F4;i , ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i chỉ ăn ruột b&#x
E1;nh m&#x
EC; th&#x
F4;i, c&#x
F2;n vỏ th&#x
EC; ch&#x
FA;ng

t&#x
F4;i gom lại t&#x
E1;i chế th&#x
E0;nh b&#x
E1;nh m&#x
EC; kh&#x
F4; rồi b&#x
E1;n sang trọng Việt phái nam .

Người Việt phái nam kh&#x
F4;ng n&#x
F3;i g&#x
EC; tiếp tục ăn. Người Mỹ thấy vậy lại tiếp tục n&#x
F3;i:

- C&#x
F2;n nữa , ở Mỹ khi ăn tr&#x
E1;i c&#x
E2;y xong, ngư&#x
F2;i ta thường gom hạt v&#x
E0; vỏ

tr&#x
E1;i c&#x
E2;y c&#x
F2;n thừa lại đem xay th&#x
E0;nh mứt v&#x
E0; b&#x
E1;n quý phái Việt nam giới nữa đ&#x
E2;y.

Người Mỹ ngồi n&#x
F3;i với một khu&#x
F4;n mặt rất đắc thắng trong những khi người Việt

Nam vẫn chậm r&#x
E3;i ăn tiếp . Bỗng người kh&#x
E1;ch Việt phái nam cất tiếng hỏi:

- Ở Mỹ người ta c&#x
F3; sử dụng bao cao su đặc kh&#x
F4;ng?

Người Mỹ trả lời:

- C&#x
F3; chứ !

Người Việt nam giới lại hỏi:

- Thế sau thời điểm sử dụng kết thúc bao cao su th&#x
EC; c&#x
E1;c anh l&#x
E0;m g&#x
EC;?

Người Mỹ ngạc nhi&#x
EA;n:

- Th&#x
EC; đương nhi&#x
EA;n l&#x
E0; đem bỏ v&#x
E0;o th&#x
F9;ng r&#x
E1;c rồi !

Người Việt nam giới vừa mỉm cười vừa trả lời:

- Ở Việt Nam, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i gom bao cao su đặc đ&#x
E3; sử dụng lại, t&#x
E1;i chế v&#x
E0; c&#x
E1;n

mỏng ra th&#x
E0;nh kẹo cao su đặc ( chewing gum ) v&#x
E0; b&#x
E1;n thanh lịch nước Mỹ đ&#x
E2;́y.

26.

Người Trung Qu&#x
F4;c đặt quả t&#x
E1;o l&#x
EA;n đầu 1 c&#x
F4; g&#x
E1;i xinh đẹp, l&#x
F9;i xa 100m,

giương cung. Mũi t&#x
EA;n lao đi vun v&#x
FA;t, bửa đ&#x
F4;i quả t&#x
E1;o. Anh ta n&#x
F3;i: "I'm

Sinbad". Người Nhật đặt quả chanh l&#x
EA;n đầu 1 c&#x
F4; g&#x
E1;i xinh đẹp kh&#x
E1;c,l&#x
F9;i xa

150m, giương cung.Mũi t&#x
EA;n lao đi vun v&#x
FA;t, xuy&#x
EA;n qua quả chanh. Anh ta

n&#x
F3;i:" I'm Robin Hood". Người cuối c&#x
F9;ng Việt phái mạnh nh&#x
EC;n 2 đối thủ đầy

khinh bỉ. Anh ta đặt 1 tr&#x
E1;i sơri l&#x
EA;n đầu c&#x
F4; g&#x
E1;i xinh đẹp nhất, l&#x
F9;i xa

200m, giương cung. Mũi t&#x
EA;n lao đi vun v&#x
FA;t. Anh ta n&#x
F3;i:"I'm ...sorry".

27.

Trong 1 cuộc thảo luận gồm 4 nước: Vn, Nhật, Mĩ v&#x
E0; H&#x
E0; Lan: Nước Nhật khoe:

- Nước tui c&#x
F3; hoa anh đ&#x
E0;o l&#x
E0; đẹp nhất!! cả nước tiếp:

- Đ&#x
E1;ng để l&#x
F3;t đ&#x
ED;t ngồi. Mĩ , HL:

- Đ&#x
FA;ng, đ&#x
FA;ng...

Đến Mĩ khoe:

- Nước t&#x
F4;i c&#x
F3; hoa hồng đẹp nhất! Vn:

- Đ&#x
E1;ng để l&#x
F3;t đ&#x
ED;t ngồi.

Nhật, HL:

- Đ&#x
FA;ng, đ&#x
FA;ng... HL vội khoe về nước m&#x
EC;nh:

- C&#x
F2;n nước tui c&#x
F3; hoa Tulip l&#x
E0; đẹp nhất!! toàn nước lại n&#x
F3;i :

- Đ&#x
E1;ng để l&#x
F3;t đ&#x
ED;t ngồi. Nhật, Mĩ:

- Đ&#x
FA;ng, đ&#x
FA;ng... Cả tía nước nỗi giận con quay sang đất nước hình chữ s v&#x
E0; hỏi:

-Thế đất nước hình chữ s c&#x
F3; g&#x
EC; m&#x
E0; n&#x
F3;i? đất nước hình chữ s thản nhi&#x
EA;n đ&#x
E1;p: - C&#x
F3; xương rồng (m&#x
E0;y ngon m&#x
E0;y l&#x
F3;t đ&#x
ED;t đi)

28.

Sự kh&#x
E1;c nhau

T&#x
F4;̉ng th&#x
F4;́ng Mỹ và thủ tướng Vi&#x
EA;̣t phái mạnh nói chuy&#x
EA;̣n với nhau:

- Ở Mỹ c&#x
F4;ng nh&#x
E2;n làm được m&#x
F4;̃i tháng khoảng $1500 nhưng chỉ c&#x
E2;̀n đưa ra $500 là bảo đảm cu&#x
F4;̣c s&#x
F4;́ng

- Trời, v&#x
E2;̣y họ làm gì với s&#x
F4;́ ti&#x
EA;̀n còn lại?

- À đó là vi&#x
EA;̣c ri&#x
EA;ng của họ, chúng t&#x
F4;i kh&#x
F4;ng quan t&#x
E2;m, th&#x
EA;́ ở đất nước hình chữ s thì sao?

- Ở toàn quốc chúng t&#x
F4;i lương c&#x
F4;ng chức khoảng 800 ngàn VND và m&#x
F4;̃i tháng c&#x
E2;̀n khoảng 4 tri&#x
EA;̣u VND thì mới đủ chi

- Trời, v&#x
E2;̣y họ ki&#x
EA;́m đ&#x
E2;u ra ph&#x
E2;̀n còn lại?

- À đó là vi&#x
EA;̣c ri&#x
EA;ng của họ, chúng t&#x
F4;i kh&#x
F4;ng quan t&#x
E2;m???!!!

29.

Trong một li&#x
EA;n hoan kiếm thuật thế giới, hiệp sĩ Ph&#x
E1;p ra s&#x
E2;n khấu.

Nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n của ban tổ chức thả ra một con ruồi, anh ta lập tức vung

kiếm, bổ nhỏ ruồi ra l&#x
E0;m đ&#x
F4;i. Cả hội trường vỗ tay như sấm. Tiếp đ&#x
F3;, v&#x
F5;

sĩ Nhật bổ một con ruồi kh&#x
E1;c ra l&#x
E0;m tư.

Cả hội trường n&#x
ED;n thở, chờ sự xuất hiện của đương kim v&#x
F4; địch VN. Ruồi thứ bố được thả ra

Kiếm sĩ cả nước vung kiếm như gi&#x
F3;, mũi kiếm thẳng hướng con ruồi... Nhưng

ch&#x
FA;ng kh&#x
F4;ng hề hấn g&#x
EC;. Cả hội trường ngạc nhi&#x
EA;n, thất vọng, ri&#x
EA;ng anh

ta vẫn mỉm cười m&#x
E3;n nguyện. C&#x
F3; người h&#x
E9;t:

- C&#x
F2;n đắc &#x
FD; &#x
E0;, thất bại rồi!

- Xin qu&#x
FD; vị nh&#x
EC;n kỹ cho! con ruồi đ&#x
F3; tuy vẫn sống, nhưng.... N&#x
F3; sẽ kh&#x
F4;ng bao giờ l&#x
E0;m thân phụ được nữa !

30.

Ba nước Việt, Mỹ, Nhật c&#x
F9;ng thâm nhập cuộc thi ngực bự. Nhật đem ra 1 tr&#x
E1;i bưởi, khoe:

- Phụ nữ nước tui, ngực bự như thế n&#x
E0;y đ&#x
E2;y!

Cả hội trường vỗ tay reo h&#x
F2;:

- Bự w&#x
E1;, bự w&#x
E1;!!!

Mỹ đem ra 1 tr&#x
E1;i dưa hấu:

- Phụ nữ nước tui ngực bự phải chừng n&#x
E0;y!

Cả hội trường lại vỗ tay la &#x
F3;:

- W&#x
E1; bự, w&#x
E1; bự!

Đến lượt Việt nam giới đem ra một tr&#x
E1;i cam:

- Đ&#x
E2;y l&#x
E0; h&#x
EC;nh ảnh của phụ nữ VN

Cả hội trường ồ l&#x
EA;n:

- Tr&#x
E1;i cam th&#x
EC; đ&#x
E2;u c&#x
F3; bự g&#x
EC; đ&#x
E2;u m&#x
E0; khoe?!

Bài này bản thân post truyện tương đối bậy và tổ lái chính trị xíu tuy vậy mục đích chính là giúp đồng đội đọc để relax vui vẻ. Nếu gồm gì không nên sót mong đồng đội bỏ qua. Hồi xưa gọi mấy truyện này cười cợt xỉu luôn.

Đây các là số đông mẫu truyện mình chọn lọc và edit lại kỹ từ những mẫu trong nước ta Vô Đối mà mình thấy hài hước nhất. Hi vọng đồng đội sẽ thích và giữ lại 1 comment đánh giá.
*
Khi đội bạn phân biệt sức mạnh mẽ thật sự của team Việt Nam

1 – AI LÀ NGƯỜI “ĐÀN ÔNG” NHẤT HÀNH TINH?

Một ngày đẹp nhất trời 3 người bọn ông đại diện cho 3 lục địa họp nhau lại, quyết định mở cuộc thi xem ai là fan “đàn ông” độc nhất hành tinh. Mong mỏi thế mọi người phải trải qua 3 loại phòng: to, đẹp…

Phòng 1 bao gồm 1000 lít rượu, phòng 2 có một con hổ hung dữ, phòng 3 tất cả một… cô bé trẻ, đẹp, xinh, dễ dàng thương, xứng đáng iu…(mệt quá)! Ai mong mỏi giật giải đề xuất uống hết 1000 lít rượu, tiến công chít bé hổ, và nên … xxx 1000 lần với cô nàng (ặc).

Mỹ tự hào với sức khỏe vô địch lao vào phòng bé hổ trước. 2 ngày 3 đêm sau, người ta khuân xác anh bỏ ra ngoài.

Pháp trường đoản cú hào với việc lãng mạn và quyến rũ, vào phòng cô nàng trẻ trước. Được 231 lần… xxx thì người ta khuân xác bỏ ra ngoài.

Còn mỗi cha Việt nam, chặc lưỡi: thôi làm cho phát rượu đang tính gì tính sau. Uống không còn 1000 lít rượu, cha lảo đảo sang phòng bé hổ. Nhỏ hổ gầm rú gào thét khiếp hoàng xuyên suốt một ngày, sáng hôm sau người ta vào có xác con hổ vứt ra ngoài.

Bấy giờ đồng hồ bố việt nam lảo hòn đảo bước ra, lè nhè:

“Say quá, gồm ai chỉ đến tôi biết phòng con hổ ở chỗ nào không?”

=================

2 – THI BẮN CUNG:

Người china đặt quả táo lên đầu 1 cô nàng xinh đẹp, lùi xa 100m, giương cung. Mũi thương hiệu lao đi vun vút, xẻ đôi trái táo.

Anh ta nói: “I’m Sinbad”.

Người Nhật đặt quả chanh lên đầu 1 cô bé xinh đẹp mắt khác, lùi xa 150m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua quả chanh.

Anh ta nói: “I’m Robin Hood”.