B&#x
E2;y giờ th&#x
EC; chuyện nhớ chồng chỉ c&#x
F2;n lại vào t&#x
E2;m tr&#x
ED; H&#x
E0; Anh những l&#x
FA;c c&#x
F4; đơn m&#x
E0; th&#x
F4;i, bởi sau nhiều lần l&#x
E0;m t&#x
EC;nh với 2 thằng nh&#x
F3;c Thắng v&#x
E0; Vũ vì Loan giới thiệu H&#x
E0; Anh biết m&#x
EC;nh cần phải l&#x
E0;m g&#x
EC;, v&#x
EC; nhờ Loan m&#x
E3;i th&#x
EC; c&#x
F3; ng&#x
E0;y cũng sẽ lộ chuyện, H&#x
E0; Anh quyết định gặp Loan để đi nước cờ cao hơn m&#x
E0; c&#x
F4; toan t&#x
ED;nh sau nhiều đ&#x
EA;m thức trắng v&#x
EC; sự đ&#x
F2;i hỏi t&#x
EC;nh dục m&#x
E0; kh&#x
F4;ng c&#x
F3; người đ&#x
E1;p ứng (kh&#x
F4;ng hẹn được với Vũ v&#x
E0; Thắng).

Bạn đang xem: Vắng chồng

Chiều thứ s&#x
E1;u N&#x
E0;ng đ&#x
F3;ng vai sầu nữ ảm đạm khi hẹn Loan ra bờ hồ uống Caf&#x
E9; m&#x
E0; t&#x
E2;m sự. Nh&#x
EC;n bộ mặt như mất xe cộ
của H&#x
E0; Anh, Loan bật cười khanh kh&#x
E1;ch "M&#x
E0;y lại nghiện buồi lớn rồi chứ g&#x
EC;?" Nhăn mặt H&#x
E0; Anh đ&#x
E1;p "Loan phải c&#x
F3; c&#x
E1;ch g&#x
EC; gi&#x
FA;p m&#x
EC;nh với, l&#x
FA;c n&#x
E0;y đ&#x
F3;i t&#x
EC;nh qu&#x
E1; m&#x
E0; kh&#x
F4;ng kiếm đ&#x
E2;u ra được, v&#x
EC; c&#x
F4; em chồng được cử sang ở với tớ để dạy k&#x
E8;m mang đến thằng cu Minh thế đến n&#x
EA;n đ&#x
F3;i qu&#x
E1; m&#x
E0; đ&#x
E0;nh chịu". Chẳng th&#x
E8;m đ&#x
E1;p lời Loan bật cười rũ rượi. "Tớ n&#x
F3;i thật cậu cố gi&#x
FA;p tớ với k&#x
E9;o d&#x
E0;i cảnh n&#x
E0;y tớ h&#x
E9;o đời mất c&#x
F2;n g&#x
EC;?"

Để đến H&#x
E0; Anh tiu ngỉu hồi l&#x
E2;u Loan thong thả đ&#x
E1;p "Sao cậu ngố thế H&#x
E0; Nội n&#x
E0;y kh&#x
E1;ch sạn, nh&#x
E0; nghỉ thiếu g&#x
EC; sao kh&#x
F4;ng biết hẹn đến đ&#x
F3;?". Đ&#x
E3; chuẩn bị đến c&#x
E2;u hỏi n&#x
E0;y H&#x
E0; Anh đ&#x
E1;p tức thì "Thế cậu đ&#x
E3; đi lần n&#x
E0;o đến c&#x
E1;c nơi đ&#x
F3; chưa? Nếu nhỡ ngươ&#x
EC; quen thuộc nh&#x
EC;n thấy th&#x
EC; sẽ như thế n&#x
E0;o nhỉ?". "Ừ nhỉ sao tớ kh&#x
F4;ng nghĩ ra ngộ nhở nh&#x
EC;n thấy ngươ&#x
EC; quen th&#x
EC; toi đời" L&#x
FA;c n&#x
E0;y Loan kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n cười hể hả được nữa m&#x
E0; lộ vẻ suy nghỉ "hay l&#x
E0; m&#x
EC;nh đi xa, ra khỏi H&#x
E0; Nội chẳng hạn" Loan đề xuất, H&#x
E0; Anh đ&#x
E1;p ngay lập tức " thế mỗi lần th&#x
E8;m buồi lại đi &#x
E0;? Gặp l&#x
FA;c nửa đ&#x
EA;m th&#x
EC; sao?" "Ừ nhỉ tớ cạn nghĩ qu&#x
E1; th&#x
F4;i phần ai nấy lo đi, tớ chưa c&#x
F3; chồng tớ kh&#x
F4;ng ngại. C&#x
F2;n bồ c&#x
F3; chồng rồi th&#x
EC; phải d&#x
E8; chừng". H&#x
E0; Anh đăm chi&#x
EA;u như suy nghĩ hồi l&#x
E2;u l&#x
EA;n tiếng: "H&#x
F4;m trước trong c&#x
E1;i đĩa VCD Loan mang đến tớ mượn c&#x
F3; cảnh tự thủ d&#x
E2;m 1 m&#x
EC;nh bằng đồ giả hay l&#x
E0; cậu gi&#x
FA;p m&#x
EC;nh t&#x
EC;m download thứ đ&#x
F3; để giải quyết vào cơn hoạn nạn" nghe c&#x
E2;u n&#x
E0;y d&#x
F9; đang tiu ngỉu Loan cũng phải bật cười ra tiếng "Trời ạ dưới lốt nữ tu l&#x
E0; một nhỏ quỷ d&#x
E2;m loạn". H&#x
E0; Anh đ&#x
E1;p ngay lập tức "C&#x
F2;n hơn để đến người kh&#x
E1;c tr&#x
F4;ng thấy l&#x
E0; hết đời". "Nhưng m&#x
E0; tớ biết đ&#x
E2;u để t&#x
EC;m của qu&#x
FD; đ&#x
F3; đến cậu". "Tay chơi như cậu m&#x
E0; kh&#x
F4;ng biết th&#x
EC; tớ c&#x
F2;n biết phải nhờ ai nữa cất cánh giờ?"

Hai người chuyện v&#x
E3;n th&#x
EA;m 1 l&#x
FA;c Loan bảo sẽ cố r&#x
E1;ng t&#x
EC;m hộ H&#x
E0; Anh thứ h&#x
E0;ng độc đ&#x
F3; rồi chia ly ra về. Như chỉ chờ c&#x
F3; vậy H&#x
E0; Anh ph&#x
F3;ng xe pháo tới to&#x
E0; soạn b&#x
E1;o H&#x
E0; Nội mới đăng ngay 1 quản c&#x
E1;o "cần t&#x
EC;m 1 gia sư từ qu&#x
EA; ra học để k&#x
E8;m 1 ch&#x
E1;u 6 tuổi nếu hợp t&#x
ED;nh c&#x
F3; thể đến ở trọ lại ngay trong nh&#x
E0;... Li&#x
EA;n hệ số phone 0912456xxx gặp ... " nước cờ thứ 2 được H&#x
E0; Anh thực hiện.

Kh&#x
F4;ng phải chờ l&#x
E2;u ng&#x
E0;y h&#x
F4;m sau c&#x
F3; ngay v&#x
E0;i chục c&#x
FA; phone đến n&#x
E0;ng, với giọng phái mạnh th&#x
EC; H&#x
E0; Anh hẹn sẽ gặp lại sau v&#x
E0;o cuối giờ. C&#x
F2;n giọng nữ th&#x
EC; n&#x
E0;ng n&#x
F3;i đ&#x
E3; t&#x
EC;m đuợc người rồi. Chiều đ&#x
F3; tại qu&#x
E1;n caf&#x
E9; bờ hồ cứ 10 ph&#x
FA;t th&#x
EC; 1 người xuất hiện Sau v&#x
E0;i c&#x
E2;u phỏng vấn v&#x
E0; quan tiền s&#x
E1;t tướng t&#x
E1; H&#x
E0; Anh đều lắc đầu kh&#x
E9;o l&#x
E9;o từ chối đến ch&#x
E0;ng trai thứ 5 th&#x
EC; H&#x
E0; Anh như bị th&#x
F4;i mi&#x
EA;n từ c&#x
E1;i nh&#x
EC;n đầu ti&#x
EA;n về cậu b&#x
E9; "Em t&#x
EA;n g&#x
EC;?" L&#x
ED; nh&#x
ED; cậu b&#x
E9; đ&#x
E1;p liền 1 hơi d&#x
E0;i như đ&#x
E3; được chuẩn bị từ trước cho lần phỏng vấn n&#x
E0;y "Dạ ch&#x
E1;u t&#x
EA;n Phong năm nay 18 tuổi, qu&#x
EA; ở Th&#x
E1;i Nguy&#x
EA;n, người d&#x
E2;n tộc ra đ&#x
E2;y học x&#x
E2;y dựng kh&#x
F4;ng quen thuộc biết ai ở H&#x
E0; Nội n&#x
E0;y trăm sự nhờ c&#x
F4; gi&#x
FA;p đỡ. Ch&#x
E1;u kh&#x
F4;ng cần nhận th&#x
F9; lao chỉ cần xin c&#x
F4; mang lại ở trọ trong nh&#x
E0; xin mang ơn c&#x
F4; suốt đời". Phong t&#x
EA;n gọi như t&#x
EA;n của chồng c&#x
F4;, tướng mạo rắng chắc, lực lưỡng khu&#x
F4;n mặt dễ nh&#x
EC;n, nhất l&#x
E0; đ&#x
F4;i mắt c&#x
F3; c&#x
E1;i g&#x
EC; đ&#x
F3; rất ư l&#x
E0; hoang d&#x
E3;. H&#x
E0; Anh t&#x
EC;m kế nghi binh " ng&#x
E0;y mai kho&#x
E3;n 4 giờ 30 em phone lại cho t&#x
F4;i, t&#x
F4;i sẽ trả lời cụ thể v&#x
EC; c&#x
F2;n phải hỏi &#x
FD; kiến của chồng t&#x
F4;i nữa" tho&#x
E1;ng buồn như bị mất cơ hội hắn l&#x
ED; nh&#x
ED; đ&#x
E1;p khẽ " dạ ch&#x
E1;u cảm ơn c&#x
F4; truớc thật nhiều"

Chia tay cậu b&#x
E9; H&#x
E0; Anh tự nhi&#x
EA;n thấy thật vui, b&#x
E2;y giờ chỉ c&#x
F2;n t&#x
EC;m c&#x
E1;ch n&#x
E0;o đủ sức hợp l&#x
FD; h&#x
F3;a mang lại cậu b&#x
E9; ở trọ trong nh&#x
E0; m&#x
E0; gia đ&#x
EC;nh b&#x
EA;n chồng kh&#x
F4;ng đặt nghi vấn. đang mải m&#x
EA; suy nghĩ H&#x
E0; Anh bổng nghe tiếng h&#x
E9;t b&#x
EA;n tai " sao lẩn thẩn như người mất hồn vậy?" giật m&#x
EC;nh H&#x
E0; Anh n&#x
E9;p vội xe pháo v&#x
E0;o lề, th&#x
EC; ra Loan "Ồ ch&#x
E0;o cậu tớ buồn qu&#x
E1; dong dong tr&#x
EA;n phố mang lại đỡ buồn vậy th&#x
F4;i" " chứ kh&#x
F4;ng phải đang nghĩ đến g&#x
E3; trai tơ n&#x
E0;o &#x
E0;?" n&#x
F3;i đoạn Loan l&#x
F4;i từ vào t&#x
FA;i x&#x
E1;ch ra một hộp nhỏ d&#x
FA;i v&#x
E0;o tay H&#x
E0; Anh " của qu&#x
FD; đ&#x
F3; nhờ m&#x
E3;i mấy thằng nh&#x
F3;c mới chịu t&#x
EC;m hộ, n&#x
F3; c&#x
F2;n đ&#x
F2;i phải trả th&#x
F9; lao 1 đ&#x
EA;m đầy đủ đấy nh&#x
E9;" tho&#x
E1;ng đỏ mặt H&#x
E0; Anh n&#x
F3;i vội "Th&#x
F4;i cậu gi&#x
FA;p tớ chuyện 1 đ&#x
EA;m đ&#x
F3; lu&#x
F4;n thể, tớ kh&#x
F4;ng ra khỏi nh&#x
E0; được". "Oke" n&#x
F3;i vậy Loan rồ ga ph&#x
F3;ng xe pháo đi mất.

Đ&#x
F3;n con xong xuôi H&#x
E0; Anh tạt qua nh&#x
E0; bố mẹ chồng n&#x
F3;i qua chuyện về chuyện c&#x
F3; ch&#x
E1;u 1 nguời bạn c&#x
F9;ng cơ quan liêu l&#x
EA;n trọ học m&#x
E0; kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n chỗ vào k&#x
FD; t&#x
FA;c x&#x
E1; v&#x
EC; l&#x
EA;n qu&#x
E1; trễ, nh&#x
E0; họ qu&#x
E1; chật chội v&#x
E3; lại nh&#x
E0; ta cũng đang cần 1 người dạy k&#x
E8;m th&#x
EA;m ch&#x
E1;u n&#x
EA;n con hỏi &#x
FD; &#x
D4;ng b&#x
E0; nội như thế n&#x
E0;o. Bấy l&#x
E2;u nay tin tưởng v&#x
E0;o con d&#x
E2;u nay nghe tr&#x
EC;nh b&#x
E0;y thuận t&#x
EC;nh thuận l&#x
FD; &#x
F4;ng b&#x
E0; đồng &#x
FD; tức thì nhưng c&#x
F2;n dặn d&#x
F2; th&#x
EA;m l&#x
E0; phải nắm r&#x
F5; nh&#x
E2;n th&#x
E2;n t&#x
ED;nh t&#x
EC;nh của người ta nửa. Chuyện v&#x
E3;n đến 9 giờ H&#x
E0; Anh ch&#x
E0;o Bố mẹ xin ph&#x
E9;p chở nhỏ về nh&#x
E0;. Tắm rửa lo cho nhỏ ngủ kết thúc H&#x
E0; Anh mới nhớ tới m&#x
F3;n h&#x
E0;ng m&#x
E0; Loan trao l&#x
FA;c chiều tho&#x
E1;ng cười thầm n&#x
E0;ng mở x&#x
E1;ch tay lấy ra định coi thử. Trời ạ n&#x
F3; l&#x
E0; 1 con cu giả 2 đầu chạy bằng pin c&#x
F3; hẳn 1 catolo v&#x
E0; h&#x
EC;nh ảnh minh hoạ cho c&#x
E1;ch sử dụng của T&#x
E0;u, 1 đầu th&#x
EC; b&#x
EC;nh thường 1 đầu th&#x
EC; tr&#x
F4;ng như th&#x
E2;n c&#x
E2;y sắn x&#x
F9; x&#x
EC; tr&#x
F4;ng thật dễ sợ, muốn điều chỉnh to tốt b&#x
E9;, d&#x
E0;i hoặc ngắn t&#x
F9;y &#x
FD;. Mới tr&#x
F4;ng thấy bé cu giả v&#x
E0; h&#x
EC;nh minh hoạ m&#x
E0; nước nhờn đ&#x
E3; chảy ra ướt đẫm quần l&#x
F3;t của m&#x
EC;nh. H&#x
E0; Anh đang định sử dụng thử th&#x
EC; chu&#x
F4;n điện thoại reo l&#x
EA;n nh&#x
EC;n số hiện tr&#x
EA;n m&#x
E0;n h&#x
EC;nh H&#x
E0; Anh biết Loan đang kiểm tra n&#x
E0;ng. "&#x
CA; bồ sao đang thử hả c&#x
F3; nghe ph&#x
EA; như thứ thật kh&#x
F4;ng? Nếu đ&#x
E3; th&#x
EC; h&#x
F4;m n&#x
E0;o mang đến tớ mượn lại nh&#x
E9;" kh&#x
F4;ng để n&#x
E0;ng trả lời Loan c&#x
FA;p m&#x
E1;y. Lửa t&#x
EC;nh đang rạo rực c&#x
FA; phone của Loan l&#x
E0;m n&#x
E0;ng mất hứng cất con cu giả v&#x
E0;o tủ trang điểm. H&#x
E0; Anh tiu ngỉu đ&#x
E0;nh l&#x
EA;n giường nằm ngủ.

Phong đến thật đ&#x
FA;ng hẹn, trong bộ đồ đ&#x
E3; cũ nhưng tươm tất rất sạch sẽ c&#x
FA;i đầu thật lễ ph&#x
E9;p ch&#x
E0;o "Thưa c&#x
F4; ch&#x
E1;u mới tới, c&#x
F4; chờ ch&#x
E1;u đ&#x
E3; l&#x
E2;u chưa ạ". "Kh&#x
F4;ng t&#x
F4;i cũng vừa đến, Phong năm nay chắc 18 tuổi rồi nhỉ?" "v&#x
E2;ng ạ". "T&#x
F4;i mới gần 30 Phong gọi t&#x
F4;i bằng c&#x
F4; nghe trịnh trọng qu&#x
E1;, gọi t&#x
F4;i bằng chị đươc rồI". "V&#x
E2;ng thưa chị nếu chị mang đến ph&#x
E9;p." H&#x
E0; Anh vờ tra khảo hồi l&#x
E2;u để coi tr&#x
EC;nh độ v&#x
E0; c&#x
E1;ch ứng xử như thế n&#x
E0;o. Cuối c&#x
E2;u chuyện tạm thời n&#x
E0;ng mang lại cậu b&#x
E9; điểm 7 rồi n&#x
F3;i th&#x
EA;m " nếu sau 1 tuần m&#x
E0; kh&#x
F4;ng đạt y&#x
EA;u cầu th&#x
EC; Phong đừng tr&#x
E1;ch g&#x
EC; chị nh&#x
E9;". H&#x
E0; Anh n&#x
F3;i với nhiều h&#x
E0;m &#x
FD;. "V&#x
E2;ng em sẽ cố, thế bao giờ em nhận việc hả chị?" "Ngay b&#x
E2;y giờ, em đ&#x
E3; chuẩn bị chưa?" Bị bất ngờ Phong bối rối " thưa em kh&#x
F4;ng nghĩ chị nhận em cấp tốc như thế, đồ em c&#x
F2;n để ở nh&#x
E0; trọ". "Th&#x
F4;i b&#x
E2;y giờ chị em ta về nh&#x
E0; mang đến biết, ng&#x
E0;y mai đến cũng kh&#x
F4;ng muộn".

Lấy xe pháo m&#x
E1;y ra đến đường H&#x
E0; Anh trao ch&#x
EC;a kho&#x
E1; mang đến Phong, vẻ l&#x
FA;ng t&#x
FA;ng xuất hiện tr&#x
EA;n gương mặt đ&#x
F4;i mắt như cầu cứu: "Thưa chị em ... Em... Kh&#x
F4;ng biết đi xe pháo m&#x
E1;y ạ qu&#x
EA; em to&#x
E0;n đi ngựa" H&#x
E0; Anh ph&#x
E1; l&#x
EA;n cười d&#x
F2;n rã " thế đ&#x
E3; ngồi tr&#x
EA;n xe cộ m&#x
E1;y lần n&#x
E0;o chưa?". " dạ mới 2 lần đi xe cộ thồ đến để gặp chị nhưng h&#x
E3;i qu&#x
E1;" H&#x
E0; Anh nổ m&#x
E1;y bảo Phong ngồi l&#x
EA;n ph&#x
ED;a sau, Phong ngồi thật xa t&#x
ED;t ph&#x
ED;a đ&#x
E8;n l&#x
E1;i như sơ chạm v&#x
E0;o người n&#x
E0;ng, l&#x
F3;ng ng&#x
F3;ng 2 tay kh&#x
F4;ng biết để đ&#x
E2;u mang đến phải khiến H&#x
E0; Anh Thầm cười n&#x
E0;ng tinh ngịch vờ phanh thật gấp tr&#x
E1;nh xe khiến Phong phải nh&#x
E0;o tới. Trước phản xạ tự nhi&#x
EA;n Phong &#x
F4;m chầm lấy eo n&#x
E0;ng thật mạnh, l&#x
E2;u ng&#x
E0;y được cọ s&#x
E1;t với th&#x
E2;n h&#x
EC;nh đ&#x
E0;n &#x
F4;ng l&#x
E0;m H&#x
E0; Anh th&#x
ED;ch th&#x
FA; ph&#x
E1; ra cười. Phong như bừng tỉnh vội bu&#x
F4;n tay rồi nh&#x
ED;ch dần ra xa "Em xin lỗi chị, Em kh&#x
F4;ng ..." N&#x
E0;ng thầm cười suy nghĩ kh&#x
F4;ng biết học tr&#x
F2; giỏi l&#x
E0; quỷ đ&#x
E2;y? Từ từ rồi sẽ biết th&#x
F4;i m&#x
E0;.

Về đến nh&#x
E0; H&#x
E0; Anh đ&#x
F3;ng vai 1 người chủ thật đạt, dặn d&#x
F2; bảo ban xong mọi chuyện n&#x
E0;ng r&#x
FA;t đến Phong 10.000 đồng bảo để đi xe pháo về v&#x
E0; ng&#x
E0;y mai tự đến l&#x
FA;c 5 giờ chiều. L&#x
FA;c n&#x
E0;y H&#x
E0; Anh mới gọi phone cho Cty dịch vụ y&#x
EA;u cầu đến thiết kế lắp đặt một số camera quan lại s&#x
E1;t theo sự sắp xếp của n&#x
E0;ng bảo đảm phải ho&#x
E0;n th&#x
E0;nh trước 4 giờ chiều mai. Mọi việc diễn ra theo đ&#x
FA;ng &#x
FD; định của n&#x
E0;ng. 5 giờ Phong đến vẫn bộ đồ ấy v&#x
E0; 1 ch&#x
ED;&#x
EA;c valy bằng m&#x
E2;y vào ngồ ngộ. Kh&#x
E9;p n&#x
E9;p Phong ngồi xuống ghế, H&#x
E0; Anh chủ động "Nh&#x
E0; chỉ c&#x
F3; 5 ph&#x
F2;ng như chị đ&#x
E3; cho Phong biết. H&#x
F4;m qua tầng dưới c&#x
F3; 3 ph&#x
F2;ng 1 ph&#x
F2;ng kh&#x
E1;ch 1 ph&#x
F2;ng ăn v&#x
E0; toalet, 1 ph&#x
F2;ng vừa cho em b&#x
E9; học v&#x
E0; ngủ. Tr&#x
EA;n lầu c&#x
F2;n 2 ph&#x
F2;ng 1 ph&#x
F2;ng cho anh chị v&#x
E0; ph&#x
F2;ng trống ngộ nhỡ c&#x
F3; kh&#x
E1;ch. B&#x
E2;y giờ em muốn ở ph&#x
F2;ng n&#x
E0;o?" Phong đ&#x
E1;p lễ ph&#x
E9;p " Anh chị mang đến trọ nhờ l&#x
E0; ph&#x
FA;c đời em lắm rồi, chị bảo em nghỉ đ&#x
E2;u chẳng được". " tạm thời em nghĩ ở ph&#x
F2;ng ăn nh&#x
E9; chị c&#x
F3; để tạm 1 chiếc ghế xếp dưới đ&#x
F3; rồi, khi n&#x
E0;o anh chị thống nhất sẽ bảo em sau" từ qua đến giờ Phong m&#x
E3;i nghỉ m&#x
E0; kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m hỏi Anh nh&#x
E0; đi đ&#x
E2;u m&#x
E0; kh&#x
F4;ng thấy dịp n&#x
E0;y Phong bạo dạn hỏi: "Thưa chị em hỏi kh&#x
F4;ng phải chị bỏ qu&#x
E1; mang lại em từ qua giờ em kh&#x
F4;ng thấy anh đ&#x
E2;u cả". "&#x
C0; anh đi vắng l&#x
E2;u mới về chị sẽ gọi điện trao đổi c&#x
F9;ng anh ấy, th&#x
F4;i em sắp xếp chỗ nghỉ đi"

N&#x
F3;i dứt n&#x
E0;ng bỏ l&#x
EA;n lầu bật camera quan lại s&#x
E1;t coi từng cử chỉ h&#x
E0;nh động của Phong. Nh&#x
EC;n ngắm to&#x
E0;n bộ c&#x
E1;ch b&#x
E0;y biện trang tr&#x
ED; trong nh&#x
E0; Phong thực sự ngỡ ng&#x
E0;ng trước sự sang trọng trọng qu&#x
FD; ph&#x
E1;i n&#x
E0;y, c&#x
E1;i g&#x
EC; cũng lạ, c&#x
E1;i g&#x
EC; cũng đẹp đối với 1 thằng học tr&#x
F2; nh&#x
E0; qu&#x
EA; như Phong chỉ d&#x
E1;m đưa mắt nh&#x
EC;nh quanh quất, l&#x
F3;ng nga l&#x
F3;ng ng&#x
F3;ng m&#x
E3;i chẳng biết phải l&#x
E0;m g&#x
EC; cả hơn 20 ph&#x
FA;t tr&#x
F4;i qua khiến H&#x
E0; Anh sốt cả ruột, đ&#x
E3; đến l&#x
FA;c phải đi đ&#x
F3;n thằng cu Minh rồi c&#x
F2;n g&#x
EC; tặc lưởi th&#x
F4;i th&#x
EC; kệ c&#x
F2;n nhiều thời gian c&#x
F3; g&#x
EC; m&#x
E0; vội. H&#x
E0; Anh bước xuống ph&#x
F2;ng kh&#x
E1;ch vờ ngạc nhi&#x
EA;n "Ơ chứ em chưa sọan chỗ nghĩ v&#x
E0; lo tắm rửa g&#x
EC; &#x
E0;?" Phong vẫn l&#x
FA;ng t&#x
FA;ng " thưa... Thưa chị em... Em chưa". "Th&#x
F4;i Phong ở nh&#x
E0; cứ tự nhi&#x
EA;n chị đi đ&#x
F3;n ch&#x
E1;u đ&#x
E2;y". Ra khỏi nh&#x
E0; n&#x
E0;ng thầm nghĩ khi về mở m&#x
E1;y ra xem lại th&#x
EC; biết ngay ấy m&#x
E0;. Đ&#x
F3;n bé về lo cơm nước, tắm t&#x
E1;p xong xuôi th&#x
EC; cũng đ&#x
E3; hơn 7 giờ, H&#x
E0; Anh mới gọi Minh v&#x
E0; Phong ra n&#x
F3;i chuyện. Th&#x
EC; ra vào l&#x
FA;c n&#x
E0;ng mải lo cơm nước 2 bạn bè ch&#x
FA;ng n&#x
F3; đ&#x
E3; l&#x
E0;m quen nhau rồi, cu Minh vốn hiếu động Phong th&#x
EC; chiều trẻ con n&#x
EA;n ch&#x
FA;ng n&#x
F3; dễ th&#x
E2;n nhau hơn n&#x
E0;ng nghĩ.

"Minh bé c&#x
F3; th&#x
ED;ch anh Phong dạy con học th&#x
EA;m kh&#x
F4;ng?". "Ứ ừ th&#x
ED;ch qu&#x
E1; đi chứ, từ nay con c&#x
F3; bạn mới để chơi rồi, kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n phải chơi 1 m&#x
EC;nh nữa, anh c&#x
F3; th&#x
ED;ch kh&#x
F4;ng?" con quay sang Phong cu Minh hỏi, Phong trả lời ngay lập tức "Anh sẽ chơi với em đến khi n&#x
E0;o em ch&#x
E1;n th&#x
EC; th&#x
F4;i". "Th&#x
F4;i b&#x
E2;y giờ 2 bạn bè v&#x
E0;o học đi theo đ&#x
FA;ng thời kh&#x
F3;a biểu nh&#x
E9;". Cu Minh vội l&#x
EA;n tiếng "Mẹ ơi thế anh Phong sẽ ngủ với bé chứ". "Kh&#x
F4;ng được bố đ&#x
E3; dặn nhỏ như thế n&#x
E0;o nhỉ?" "Thế anh ấy sẽ ngủ ở đ&#x
E2;u? Ngủ bình thường với mẹ như bố thế hả". Sự ng&#x
E2;y thơ của cu Minh khiến cả 2 người lớn c&#x
F9;ng đỏ mặt "Kh&#x
F4;ng anh Phong sẽ ngủ ở ph&#x
F2;ng ăn". "Nhưng đ&#x
F3; l&#x
E0; ph&#x
F2;ng ăn chứ đ&#x
E2;u phải l&#x
E0; ph&#x
F2;ng ngủ" cu Minh l&#x
FD; luận khiến n&#x
E0;ng phải trừng mắt thằng b&#x
E9; mới chịu yên tiếng.

Thay bộ đồ ngủ chấm dứt H&#x
E0; Anh bật m&#x
E1;y xem lại diễn biến lúc n&#x
E0;ng đi vắng mọi việc vẫn diễn ra b&#x
EC;nh thường, đến đoạn Phong bước v&#x
E0;o ph&#x
F2;ng tắm khiến n&#x
E0;ng căng thẳng. Tr&#x
FA;t bỏ quần &#x
E1;o tr&#x
EA;n người phong c&#x
F3; 1 th&#x
E2;n h&#x
EC;nh như vận động vi&#x
EA;n, săn chắc vạm vỡ. V&#x
F3;c d&#x
E1;ng của ch&#x
E0;ng trai học sinh n&#x
F4;ng d&#x
E2;n miền n&#x
FA;i l&#x
E0;m n&#x
E0;ng rạo rực. Ồ n&#x
F3; kh&#x
F4;ng mặt quần l&#x
F3;t b&#x
EA;n vào chỉ độc chiếc quần đ&#x
F9;i kiểu sport. Vào suốt thời gian tắm hắn kh&#x
F4;ng biết sử dụng v&#x
F2;i sen n&#x
F3;ng lạnh chỉ mở nước lấy g&#x
E0;u m&#x
E0; dội, cũng kh&#x
F4;ng 1 lần tảo người lại đối diện với camera n&#x
EA;n H&#x
E0; Anh chỉ quan s&#x
E1;t được từ ph&#x
ED;a sau tấm th&#x
E2;n cường tr&#x
E1;ng đ&#x
F3;. N&#x
E0;ng chắc lưỡi tiếc rẻ th&#x
F4;i th&#x
EC; đ&#x
E0;nh chịu vậy, n&#x
E0;ng phải dạy từ từ th&#x
F4;i, r&#x
E1;ng nhịn đ&#x
F3;i 1 thời gian rồi sẽ được ăn ngon v&#x
E0; ăn no đến thỏa. Mỉm cười n&#x
E0;ng ch&#x
EC;m v&#x
E0;o giấc ngủ.

Phải mất gần cả tuần n&#x
E0;ng mới huấn luyện cho Phong biết c&#x
E1;ch sử dụng c&#x
E1;c thiết bị tiện nghi vào nh&#x
E0;, thân quen dần với c&#x
E1;ch ăn mặt theo lối sống th&#x
E0;nh phố, kh&#x
F4;ng đỏ mặt lúc bất chợt tr&#x
F4;ng thấy c&#x
F4; trong chiếc v&#x
E1;y ngủ. Chiến thuật của n&#x
E0;ng l&#x
E0; mưa l&#x
E2;u thấm đất tạo đến Phong quen thuộc dần lối sống, từ từ biết chuyện đ&#x
E0;n &#x
F4;ng bằng những cử chỉ, h&#x
E0;nh động gợi cảm v&#x
F4; t&#x
EC;nh. K&#x
ED;ch th&#x
ED;ch phái nam t&#x
ED;nh trong th&#x
E2;n thể căng đầy nhựa sống đ&#x
F3;, phải l&#x
E0;m đến Phong tấn c&#x
F4;ng n&#x
E0;ng cướp đoạt n&#x
E0;ng, h&#x
E3;m hiếp n&#x
E0;ng, tạo đến n&#x
E0;ng những đam m&#x
EA; ch&#x
E1;y bỏng.

Chiều nay sau khi tan sở H&#x
E0; Anh đ&#x
F3;n con ngừng 2 mẹ nhỏ c&#x
F9;ng về nh&#x
E0; l&#x
EA;n ph&#x
F2;ng l&#x
E0;m như định tắm th&#x
EC; n&#x
E0;ng hỏi với xuống nh&#x
E0; "Phong ơi v&#x
E0;o toal&#x
E9;t xem hộ chị dưới đấy c&#x
F3; nước kh&#x
F4;ng? Tr&#x
EA;n n&#x
E0;y sau kh&#x
F4;ng c&#x
F3; nước". Đợi khoảng 1 ph&#x
FA;t th&#x
EC; H&#x
E0; Anh nghe "Thưa chị dưới n&#x
E0;y nước vẫn chảy chị ạ". Thản nhi&#x
EA;n n&#x
E0;ng kho&#x
E1;c tr&#x
EA;n tay chiếc v&#x
E1;y ở nh&#x
E0;, chiếc quần sil&#x
ED;p, c&#x
E1;i &#x
E1;o ngực thật hớ h&#x
EA;n đi xuống ph&#x
F2;ng tắm. Khi đi ngang qua chỗ Phong n&#x
E0;ng vờ dừng lại n&#x
F3;i chuyện chủ yếu coi phản ứng của Phong trước c&#x
E1;c m&#x
F3;n đồ l&#x
F3;t của phụ nữ vốn rất nhạy cảm với c&#x
E1;c g&#x
E3; trai tơ mới lớn. Y phục đi l&#x
E0;m của n&#x
E0;ng rất mốt nhưng lại kh&#x
E1; kin đ&#x
E1;o nhưng mấy m&#x
F3;n đồ l&#x
F3;t tr&#x
EA;n tay n&#x
E0;ng c&#x
F3; hiệu quả r&#x
F5; rệt vào mắt Phong. Nhẹ nh&#x
E0;ng H&#x
E0; Anh bước v&#x
E0;o toal&#x
E9;t kh&#x
E9;p cửa lại cởi bỏ y phục thật mạnh chủ động để ph&#x
E1;t ra tiếng k&#x
EA;u mục đ&#x
ED;ch k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch tr&#x
ED; tưởng tượng của Phong v&#x
EC; n&#x
E0;ng thừa biết rằng b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i chỉ c&#x
E1;ch 1 bức tường Phong đang ngồi đ&#x
F3; mi&#x
EA;n man suy nghĩ, tưởng tượng về 1 th&#x
E2;n h&#x
EC;nh bốc lứa đang th&#x
F3;at y trần truồng đầy gợi cảm b&#x
EA;n trong. H&#x
E0; Anh cố t&#x
EC;nh tắm thật l&#x
E2;u, thỏa m&#x
E3;n với suy nghĩ đ&#x
F3; n&#x
E0;ng bước ra khỏi toalet tr&#x
EA;n chiếc v&#x
E1;y 2 d&#x
E2;y đầy quyến rủ. Thản nhi&#x
EA;n như kh&#x
F4;ng c&#x
F3; g&#x
EC; n&#x
E0;ng đi l&#x
EA;n ph&#x
F2;ng m&#x
EC;nh bỏ lại sau lưng đ&#x
F4;i mắt đang nh&#x
EC;n n&#x
E0;ng như thi&#x
EA;u đốt.

Bật camera quan lại s&#x
E1;t l&#x
EA;n H&#x
E0; Anh thấy Phong ph&#x
F3;ng vội v&#x
E0;o toalet cởi cấp tốc quần tay nắm chặt của qu&#x
FD;, h&#x
EC;nh như Phong đang định thủ d&#x
E2;m rồi quay lại như muốn t&#x
EC;m vật g&#x
EC; th&#x
EC; đập tuyệt v&#x
E0;o mắt Phong chiếc quần l&#x
F3;t v&#x
E0; chiếc &#x
E1;o nịt ngực của H&#x
E0; Anh l&#x
FA;c n&#x
E3;y cố t&#x
EC;nh để trong đ&#x
F3;. Như bắt được v&#x
E0;ng Phong quơ vội 2 của qu&#x
FD; đ&#x
F3; ngồi dựa s&#x
E1;t v&#x
E0;o bồn cầu một cánh tay sờ sọan nắn b&#x
F3;p chiếc &#x
E1;o ngực, một tay cầm chiếc quần l&#x
F3;t &#x
FA;p l&#x
EA;n mặt h&#x
ED;t lấy h&#x
ED;t để c&#x
E1;i m&#x
F9;i vị đ&#x
E0;n b&#x
E0; m&#x
E0; n&#x
E0;ng nghĩ rằng hắn lần đầu ti&#x
EA;n được ngửi. C&#x
F2;n phần m&#x
EC;nh H&#x
E0; Anh đ&#x
E2;y cũng lần đầu mới nh&#x
EC;n thấy được dương vật của Phong nh&#x
EC;n qua m&#x
E1;y tr&#x
F4;ng cu hắn cũng kh&#x
E1; to nhưng kh&#x
F4;ng được r&#x
F5; r&#x
E0;ng mang đến lắm v&#x
EC; từ trước tới ni hắn to&#x
E0;n xoay người ngược lại với camera, bước 1 như vậy xem l&#x
E0; th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng.

Xem thêm: Giờ Mở Cửa Suối Tiên : Địa Chỉ, Giá Vé, Trò Chơi, Giờ Mở Cửa Từ 2021

L&#x
FA;c Phong đang dạy cu Minh học b&#x
E0;i, H&#x
E0; Anh vờ xuống kiểm tra t&#x
EC;nh h&#x
EC;nh của 2 thầy tr&#x
F2;. N&#x
E0;ng chọn hướng đứng đối diện với Phong rồi vờ cuối xuống thật s&#x
E1;t để kiểm tra b&#x
E0;i vở, cố t&#x
EC;nh để hở ra cả 1 v&#x
F9;ng cổ &#x
E1;o rộng m&#x
EA;nh m&#x
F4;ng đến Phong chi&#x
EA;m ngưởng 2 bầu v&#x
FA; của n&#x
E0;ng. Lơ đểnh như kh&#x
F4;ng nh&#x
EC;n phản ứng của Phong nhưng n&#x
E0;ng nghe r&#x
F5; tiếng nuốt nước bọt li&#x
EA;n tục 1 c&#x
E1;ch kh&#x
F3; khăn của hắn. Rồi n&#x
E0;ng đi qua ph&#x
ED;a hắn v&#x
E0; cu Minh đang ngồi để chen nghi&#x
EA;n người v&#x
E0;o giữa như để chỉ dạy th&#x
EA;m cho bé nhưng thật ra n&#x
E0;ng cố tạo điều kiện để cọ s&#x
E1;t với Phong. L&#x
FA;c n&#x
E0;y chiếc đ&#x
F9;i trần của n&#x
E0;ng đ&#x
E3; &#x
E9;p thật s&#x
E1;t v&#x
E0;o vai Phong n&#x
E0;ng cứ để y&#x
EA;n như vậy chờ nghe phản ứng của hắn. Phong như h&#x
F3;a đ&#x
E1; khoảng thời gian kh&#x
E1; l&#x
E2;u H&#x
E0; Anh nghe như c&#x
F3; sự va chạm nhẹ nh&#x
E0;ng từ chiếc mũi c&#x
FA;a Phong v&#x
E0;o phần m&#x
F4;ng của n&#x
E0;ng. N&#x
E0;ng vờ khen con rồi đứng dậy cắt đứt đi sự th&#x
E8;m muốn đang đốt ch&#x
E1;y hắn, trở về ph&#x
F2;ng n&#x
E0;ng m&#x
E3;n nguyện t&#x
ED;nh bước tiếp theo.

Thứ bảy n&#x
E0;y như thường lệ cu Minh sẽ quý phái nh&#x
E0; &#x
F4;ng b&#x
E0; nội. Buổi chiều tan sở n&#x
E0;ng ra bưu điện gửi mang lại ch&#x
ED;nh n&#x
E0;ng 1 bưu phẩm chuyển ph&#x
E1;t cấp tốc lấy t&#x
EA;n 1 người bạn từ nước ngo&#x
E0;i gửi về y&#x
EA;u cầu ph&#x
E1;t trước 11 giờ trưa h&#x
F4;m sau. S&#x
E1;ng trước khi ra khỏi nh&#x
E0; H&#x
E0; Anh dặn d&#x
F2; "Ở nh&#x
E0; c&#x
F3; ai t&#x
EC;m hoặc gọi điện th&#x
EC; phone mang lại chị biết nh&#x
E9;". Canh đ&#x
FA;ng 11 giờ th&#x
EC; chu&#x
F4;ng phone tay của n&#x
E0;ng reo vang đầu d&#x
E2;y b&#x
EA;n cơ giọng Phong lễ ph&#x
E9;p "Thưa chị c&#x
F3; bưu phẩm bởi vì bưu điện ph&#x
E1;t nhưng họ kh&#x
F4;ng mang lại em nhận". "Phong l&#x
EA;n lầu mở cửa ph&#x
F2;ng chị lấy sổ hộ khẩu vào hộc b&#x
E0;n thứ nhất đưa mang đến họ xem, ch&#x
EC;a kh&#x
F3;a ph&#x
F2;ng chị để b&#x
EA;n dưới tấm thảm lật l&#x
EA;n sẽ thấy ngay". Đ&#x
F2;n n&#x
E0;y H&#x
E0; Anh vừa kiểm tra t&#x
ED;nh trung thực của Phong, vừa xem phản ứng của Phong trong ph&#x
F2;ng ngủ của n&#x
E0;ng, v&#x
EC; trước khi đi n&#x
E0;ng đ&#x
E3; cố tạo 1 kh&#x
F4;ng gian thật gợi t&#x
EC;nh ngay trong ph&#x
F2;ng. Đ&#x
FA;ng như suy nghĩ của n&#x
E0;ng Phong ngẩn ngơ ngay trước những vật dụng rất ư đ&#x
E0;n b&#x
E0; của H&#x
E0; Anh, Phong như lạc v&#x
E0;o m&#x
EA; hồn trận, thần kinh căng thẳng cao độ yết hầu chạy l&#x
EA;n xuống li&#x
EA;n hồi, mắt d&#x
E1;n chặt v&#x
E0;o chiếc v&#x
E1;y ngủ, chiếc quần x&#x
EC;lip, c&#x
E1;i &#x
E1;o ngực vứt bừa l&#x
EA;n chiếc giường b&#x
EA;n cạnh chiếc gối &#x
F4;m, kh&#x
F4;ng dằn được x&#x
FA;c cảm Phong tay b&#x
F3;p chặt dương vật của m&#x
EC;nh từ từ lui ra khỏ ph&#x
F2;ng ngủ của n&#x
E0;ng 1 c&#x
E1;ch kh&#x
F3; nhọc.

Quay về nh&#x
E0; kh&#x
F4;ng thấy Phong đ&#x
E2;u, H&#x
E0; Anh l&#x
EA;n ph&#x
F2;ng m&#x
EC;nh mở m&#x
E1;y coi đoạn phim vừa tảo lại l&#x
FA;c s&#x
E1;ng. N&#x
E0;ng th&#x
ED;ch th&#x
FA; nhủ thầm b&#x
E2;y giờ phải nghĩ ra c&#x
E1;ch g&#x
EC; để đến Phong chủ động tấn c&#x
F4;ng n&#x
E0;ng chứ nếu n&#x
E0;ng mời gọi th&#x
EC; coi như toi c&#x
F4;ng, kh&#x
F4;ng thể nắm đằng c&#x
E1;n để đe dọa thị uy về sau n&#x
E0;y được, kh&#x
F4;ng kh&#x
E9;o c&#x
F2;n bị hắn lợi dụng để khai th&#x
E1;c lại l&#x
E0; đằng kh&#x
E1;c. Vừa nghĩ đến đ&#x
F3; th&#x
EC; nghe tiếng Phong về H&#x
E0; Anh nhanh ch&#x
F3;ng bước vội xuống bếp như tranh thủ l&#x
E0;m cơm trưa. V&#x
E0;o đến ph&#x
F2;ng kh&#x
E1;ch Phong lễ ph&#x
E9;p thưa " Thưa chị em mới ra đầu ng&#x
F5; về, bưu phẩm l&#x
FA;c n&#x
E3;y em để trong hộc b&#x
E0;n của chị". "Ừ cứ để đấy chị lo cơm xong xuôi xem cũng kh&#x
F4;ng vội". Rồi như v&#x
F4; t&#x
EC;nh n&#x
E0;ng l&#x
E0;m rơi lọ đường từ tr&#x
EA;n chạn xuống mặt bếp. Phong giật m&#x
EC;nh chạy ngay xuống, H&#x
E0; Anh b&#x
EC;nh thản: "Chị v&#x
F4; &#x
FD; đ&#x
E1;nh rơi lọ đường văng tung t&#x
F3;e cả" . N&#x
F3;i dứt n&#x
E0;ng vội thu dọn thật cấp tốc rồi bước v&#x
E0;o toal&#x
E9;t mở nước để tắm cho sạch những hạt đường b&#x
E1;m v&#x
E0;o người. Hồi l&#x
E2;u n&#x
E0;ng gọi vọng ra "Phong ơi em c&#x
F3; đ&#x
F3; kh&#x
F4;ng?". "Dạ c&#x
F3; đ&#x
E2;y ạ" H&#x
E0; Anh thừa biết hắn đang đứng như phỗng b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i buồng tắm để tha hồ m&#x
E0; tưởng tượng th&#x
E2;n h&#x
EC;nh kiều diễm của n&#x
E0;ng. "Chị vội qu&#x
E1; kh&#x
F4;ng lấy kịp đồ em chịu kh&#x
F3; l&#x
EA;n ph&#x
F2;ng chị lấy hộ bộ đồ chị đang để tr&#x
EA;n giường mang xuống đ&#x
E2;y hộ chị". Chỉ nghe tiếng dạ thật nhỏ hắn đ&#x
E3; ph&#x
F3;ng vội l&#x
EA;n lầu.

H&#x
E0; Anh suy nghĩ b&#x
E2;y giờ mang đến hắn thấy bao nhi&#x
EA;u phần trăm th&#x
E2;n thể của n&#x
E0;ng nhỉ? Trần truồng 100 % th&#x
EC; khiếm nh&#x
E3; qu&#x
E1; c&#x
F3; lúc lại phản t&#x
E1;c dụng th&#x
F4;i mang đến hắn thấy 1 phần đủ l&#x
E0;m mồi l&#x
E0; được. Nghe tiếng Phong gọi H&#x
E0; Anh h&#x
E9; cửa vừa đủ mang đến b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i thấy 1 phần m&#x
F4;ng, 1 phần ngực, 1 c&#x
E1;nh tay trần đưa ra. Phong l&#x
FA;c n&#x
E0;y ng&#x
E2;y người như tượng đ&#x
E1;. Phong kh&#x
F4;ng thể nghĩ được rằng c&#x
F3; l&#x
FA;c lại nh&#x
EC;n thấy m&#x
E0; lại thấy thật gần nữa 1 phần th&#x
E2;n thể bốc lửa của 1 người phụ nữ. Bản năng m&#x
E1;ch bảo hắn phải ph&#x
F3;ng ngay lu&#x
F4;n v&#x
E0;o vào ấy nhưng l&#x
FD; tr&#x
ED; vẫn c&#x
F2;n đủ sức để k&#x
EC;m h&#x
E3;m đứa học tr&#x
F2; mới lớn đang phải ăn nhờ ở đậu vào nh&#x
E0; người ta, Phong khẽ ch&#x
E9;p m&#x
F4;i tiếc rẻ rồi mắc l&#x
EA;n tay H&#x
E0; Anh c&#x
E1;c m&#x
F3;n đồ m&#x
E0; n&#x
E0;ng nhờ hắn lấy. H&#x
E0; Anh nh&#x
EC;n thấy hết được cảnh tượng ấy qua chiếc giương trong toalet n&#x
E0;ng n&#x
F3;i vọng ra "Phong dọn cơm đi tắm hoàn thành chị ra ăn mang lại n&#x
F3;ng".

Trước lúc mặc chiếc v&#x
E1;y v&#x
E0;o n&#x
E0;ng kh&#x
F4;ng qu&#x
EA;n hắt 1 &#x
ED;t nước l&#x
E0;m ướt hẳn phần m&#x
F4;ng v&#x
E0; ngực chiếc v&#x
E1;y. Phong ngồi trước b&#x
E0;n ăn đợi H&#x
E0; Anh bước ra, đến b&#x
EA;n bếp n&#x
E0;ng c&#x
FA;i xuống đưa m&#x
F4;ng về ph&#x
ED;a Phong. N&#x
E0;ng đ&#x
E3; chọn 1 chiếc v&#x
E1;y thật ngắn m&#x
E0; kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n c&#x
F3; thể ngắn hơn được nữa để mặc n&#x
EA;n lúc n&#x
E0;ng khom xuống th&#x
EC; 1 t&#x
ED; m&#x
F4;ng 1 t&#x
ED; phần dưới chiếc quần x&#x
EC;l&#x
ED;p sẽ hở ra. Hơn nữa chiếc v&#x
E1;y lại qu&#x
E1; mỏng v&#x
E0; bị ướt nước n&#x
EA;n Phong nh&#x
EC;n rất r&#x
F5; đ&#x
F4;i m&#x
F4;ng như kh&#x
F4;ng mặc g&#x
EC; của n&#x
E0;ng. Xoay người lại n&#x
E0;ng bắt gặp cặp mắt ăn trộm kia đang vội v&#x
E0;ng c&#x
FA;i xuống che dấu vẻ l&#x
FA;ng t&#x
FA;ng tr&#x
EA;n khu&#x
F4;n mặt c&#x
F2;n đầy n&#x
E9;t ng&#x
E2;y ng&#x
F4;. H&#x
E0; Anh ngồi đối diện với Phong hất m&#x
E1;i t&#x
F3;c ra sau mang lại phần &#x
E1;o b&#x
EA;n trước bị ướt b&#x
E1;m chặt v&#x
E0;o v&#x
FA; của n&#x
E0;ng. Chờ cho thấm đ&#x
F2;n H&#x
E0; Anh tung c&#x
FA; cuối "Phong c&#x
F3; biết uống rượu kh&#x
F4;ng nhỉ?". "V&#x
E2;ng thưa em c&#x
F3; biết ở qu&#x
EA; đàn ông l&#x
EA;n 10 l&#x
E0; đ&#x
E3; được bố mạ mang đến tập rượu rồi chị ạ". "C&#x
F3; thế chứ trai d&#x
E2;n tộc m&#x
E0; kh&#x
F4;ng biết uống rượu th&#x
EC; yếu lắm. Em l&#x
EA;n tr&#x
EA;n ph&#x
F2;ng kh&#x
E1;ch lấy chai rượu xuống đ&#x
E2;y, c&#x
E1;i chai c&#x
F3; chữ XO đấy nh&#x
E1;".

Trong l&#x
FA;c Phong đi lấy rượu th&#x
EC; n&#x
E0;ng k&#x
E9;o vội ghế v&#x
E0;o thật s&#x
E1;t b&#x
E0;n ăn. Phong với xuống chai rượu v&#x
E0; 2 c&#x
E1;i l&#x
FD; nhỏ n&#x
E0;ng mở nắp r&#x
F3;t ra 1 ly đưa mang đến Phong "em uống đi chị kh&#x
F4;ng biết uống". Phong ngạc nghi&#x
EA;n "Thế sao chị bảo em lấy rượu? vậy chai n&#x
E0;y l&#x
E0; ..?" "&#x
C0; của chồng chị, anh ấy hay uống 1 &#x
ED;t vào l&#x
FA;c ăn cơm. H&#x
F4;m nay chị nhận được bưu phẩm chị mừng n&#x
EA;n ta li&#x
EA;n hoan 1 t&#x
ED;". "Nhưng m&#x
E0; nếu chị kh&#x
F4;ng c&#x
F9;ng uống th&#x
EC; một m&#x
EC;nh em uống vui g&#x
EC;, th&#x
F4;i để em cất nh&#x
E9;". "Chị m&#x
E0; uống v&#x
E0;o 1 t&#x
ED; l&#x
E0; say ngay kh&#x
F4;ng biết trời đất g&#x
EC; cả, th&#x
F4;i em cứ uống đi". H&#x
E0; Anh vờ từ chối để cho thắng b&#x
E9; phải năn nỉ, hồi l&#x
E2;u n&#x
E0;ng l&#x
E0;m như cảm động "Chiều em chị nhắp m&#x
F4;i 1 t&#x
ED; th&#x
F4;i nh&#x
E9;, nếu lỡ m&#x
E0; say em phải chịu tr&#x
E1;ch nhiệm đấy". Phong vui mừng đ&#x
E1;p ngay lập tức "Chiều nay thứ bảy chị kh&#x
F4;ng phải đi l&#x
E0;m nếu say chị cứ ngủ, việc nh&#x
E0; v&#x
E0; đ&#x
F3;n cu Minh em hứa sẽ l&#x
E0;m ráng cho chị". H&#x
E0; Anh đưa ly rượu l&#x
EA;n m&#x
F4;i khẽ nhấp 1 &#x
ED;t n&#x
E0;ng nhăn mặt h&#x
ED;t h&#x
E0; lắc đầu lia lịa khiến đến Phong hoản "Chị sao thế sao thế?"

"Kh&#x
F4;ng ngờ rượu n&#x
E0;y nặng thế cay x&#x
E9; cả mồm... Nhưng sao b&#x
E2;y giờ lại thấy ngọt ngọt nợi cổ họng xuất xắc thật". Qua c&#x
E2;u n&#x
F3;i của n&#x
E0;ng Phong h&#x
E0;o hứng "kh&#x
F4;ng sao đ&#x
E2;u đưa ra bọn con g&#x
E1;i qu&#x
EA; em ch&#x
FA;ng n&#x
F3; uống cả v&#x
F2;". Được Phong khuyến kh&#x
ED;ch trong l&#x
FA;c c&#x
F9;ng ăn n&#x
E0;ng l&#x
E0;m tiếp 1 hơi nữa rồi cũng nhăn mặt h&#x
ED;t h&#x
E0;. N&#x
E0;ng vờ l&#x
E0;m rơi c&#x
E1;i th&#x
EC;a xuống gầm b&#x
E0;n định với tay xuống lấy nhưng l&#x
FA;c n&#x
E3;y đ&#x
E3; k&#x
E9;o ghế v&#x
E0;o s&#x
E1;t b&#x
E0;n n&#x
EA;n kh&#x
F4;ng xoay người được, định k&#x
E9;o ghế ra th&#x
EC; Phong vội v&#x
E0;ng n&#x
F3;i "Chị để em nhặt cho" trong l&#x
FA;c hắn k&#x
E9;o ghế ra chuẩn bị c&#x
FA;i xuống th&#x
EC; H&#x
E0; Anh đ&#x
E3; cấp tốc ch&#x
E2;n k&#x
E9;o l&#x
EA; chiếc th&#x
EC;a v&#x
E0;o ngay lập tức giữa 2 ch&#x
E2;n của n&#x
E0;ng.

Chẳn cần nh&#x
EC;n xuống b&#x
E0;n H&#x
E0; Anh cũng biết thừa Phong đang chết lặng giữa hai ch&#x
E2;n của n&#x
E0;ng, v&#x
E1;y th&#x
EC; ngắn n&#x
E0;ng th&#x
EC; lại đang ngồi hơn nữa n&#x
E0;ng đang bận 1 chiếc quần x&#x
EC;lip thật kh&#x
EA;u gợi. Vờ như trở m&#x
EC;nh n&#x
E0;ng dang rộng đ&#x
F4;i ch&#x
E2;n th&#x
EA;m ra 1 &#x
ED;t l&#x
E2;u rồi kh&#x
E9;p lại ngay. Phong cũng l&#x
F2; m&#x
F2; đứng dậy l&#x
FA;c n&#x
E0;y tất cả những g&#x
EC; đ&#x
E0;n &#x
F4;ng nhất đều hiện r&#x
F5; tr&#x
EA;n khu&#x
F4;n mắt dại t&#x
EC;nh của hắn. Phong bưng ly rượu nốc cạn 1 hơi rồi r&#x
F3;t ra th&#x
EA;m 1 ly kh&#x
E1;c. H&#x
E0; Anh tự nhủ thầm c&#x
E1; đ&#x
E3; v&#x
E0;o rọ. Đến ly thứ s&#x
E1;u hắn mở lời "Chị kh&#x
F4;ng uống nữa &#x
E0;, chị cứ uống đi c&#x
F3; cần g&#x
EC; em gi&#x
FA;p hết cho được m&#x
E0;". "Chắc nh&#x
E9;" n&#x
F3;i thế n&#x
E0;ng nốc cạn 1 hơi rồi đưa tay bụm miệng chạy vội v&#x
E0;o toal&#x
E9;t n&#x
F4;n ọe dử dội. Phong đứng b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i l&#x
FA;ng t&#x
FA;ng chẳng biết phải l&#x
E0;m sao. N&#x
E0;ng biết hắn chưa đủ đ&#x
F4; để say n&#x
EA;n kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m v&#x
E0;o toalet c&#x
F9;ng n&#x
E0;ng. N&#x
E0;ng phải cố ngồi gục đầu thật l&#x
E2;u l&#x
E0;m như say thật sự. B&#x
EA;n ngo&#x
E0;i Phong đứng ngồi kh&#x
F4;ng y&#x
EA;n thấy hơi l&#x
E2;u hắn mới khẽ đẩy cửa toalet v&#x
E0;o. Thấy n&#x
E0;ng ngồi gục Phong hoảng hốt thật sự "Chị... Chị ... Chị c&#x
F3; sao kh&#x
F4;ng?" Chẳng thấy tiếng trả lời Phong kh&#x
F4;ng e d&#x
E8; bước tới cho&#x
E0;ng tay qua vai m&#x
EC;nh sốc n&#x
E0;ng dậy d&#x
EC;u ra ngo&#x
E0;i.

H&#x
E0; Anh như khịu ch&#x
E2;n xuống kh&#x
F4;ng thể l&#x
EA; ch&#x
E2;n đi được, hắn đ&#x
E0;nh bế bổng n&#x
E0;ng đưa l&#x
EA;n ph&#x
F2;ng. Vào v&#x
F2;ng tay cậu học tr&#x
F2; miền n&#x
FA;i săn chắc khỏe mạnh, hơi h&#x
E1;m trong người của Phong rất l&#x
E0; lạ m&#x
E1;ch bảo cho n&#x
E0;ng biết sẽ c&#x
F3; 1 trận m&#x
E2;y mưa cuồng phong tơi tả đ&#x
E2;y. Đặt n&#x
E0;ng nằm xuống giường rồi hắn chỉ biết đứng nh&#x
EC;n th&#x
E2;n thể hớ h&#x
EA;ng của n&#x
E0;ng 1 c&#x
E1;ch ng&#x
E2;y dại th&#x
E8;m muốn rồi lui dần ra cửa. H&#x
E0; Anh thở d&#x
E0;i thất vọng nằm hồi l&#x
E2;u kh&#x
F4;ng nghe động tĩnh g&#x
EC; n&#x
E0;ng r&#x
F3;n r&#x
E9;n bước ra bật camera nh&#x
EC;n xuống ph&#x
F2;ng ăn. Phong đ&#x
E3; dọn hết b&#x
E0;n ăn chỉ c&#x
F2;n duy nhất chai rượu hắn đang tiếp tục uống yết hầu của hắn l&#x
FA;c n&#x
E0;y l&#x
E0;m việc dử dội cũng như t&#x
E2;m tr&#x
ED; hắn đang rất căng thẳng. Phong đứng dậy đi v&#x
E0;o toalet, n&#x
E0;ng bật tức thì sang m&#x
E0;n h&#x
EC;nh nh&#x
EC;n v&#x
E0;o toal&#x
E9;t ... Trời ơi ph&#x
ED; thế hắn đang định thủ d&#x
E2;m. Thế n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng được, n&#x
E0;ng t&#x
E1;o bạo k&#x
EA;u l&#x
EA;n thật khổng lồ " Phong ơi oẹ... Oẹ... ọe". Nghe tiếng k&#x
EA;u rồi tiếng n&#x
F4;n mửa Phong vội k&#x
E9;o quần vọt tức thì l&#x
EA;n lầu. H&#x
E0; Anh nằm đ&#x
F3; đầu c&#x
FA;u về ph&#x
ED;a b&#x
EA;n kia giường, v&#x
E1;y tốc l&#x
EA;n đến lưng. Kh&#x
F4;ng đắn đo Phong đỡ H&#x
E0; Anh nằm ngay lại lấy khắn vệ sinh l&#x
EA;n khu&#x
F4;n mặt của n&#x
E0;ng rồi vệ sinh lu&#x
F4;n phần n&#x
E0;ng n&#x
F4;n ra dưới s&#x
E0;n nh&#x
E0; nhưng thực ra c&#x
F3; c&#x
E1;i g&#x
EC; để m&#x
E0; n&#x
F4;n đ&#x
E2;u, chỉ l&#x
E0; 1 &#x
ED;t nước bọt.

Phong nh&#x
EC;n n&#x
E0;ng đắm đuối l&#x
FA;c n&#x
E0;y H&#x
E0; Anh nằm đ&#x
F3; v&#x
E1;y xốc l&#x
EA;n qu&#x
E1; bụng để lộ ho&#x
E0;n to&#x
E0;n phần hạ thể mang lại Phong ngắm nh&#x
EC;n thoả thu&#x
EA; chỉ c&#x
F2;n vướng mỗi chiếc quần xilip. Phong thực sự luốn cuống kh&#x
F4;ng biết phải l&#x
E0;m như thế n&#x
E0;o, bắt đầu từ đ&#x
E2;u! Bởi v&#x
EC; từ b&#x
E9; đến giờ Phong đ&#x
E3; lần n&#x
E0;o được nh&#x
EC;n thấy th&#x
E2;n thể trần truồng của phụ nữ đ&#x
E2;u. Biết kh&#x
F4;ng thể để Phong tự chủ được, H&#x
E0; Anh giả say tiếp tục &#x
FA; ớ: "Anh ơi, anh đi d&#x
E2;u m&#x
E0; bỏ mẹ con em của mình l&#x
E2;u thế kh&#x
F4;ng về với mẹ con em của mình h&#x
ED;c h&#x
ED;c" . Liều thuốc c&#x
F3; t&#x
E1;c dụng ngay, Phong ph&#x
F3;ng tới b&#x
EA;n n&#x
E0;ng "Anh về rồi đ&#x
E2;y, anh về rồi đ&#x
E2;y". Hắn nhẹ nh&#x
E0;ng nằm cạnh b&#x
EA;n n&#x
E0;ng, chỉ chờ c&#x
F3; thế H&#x
E0; Anh qu&#x
E0;ng tay thanh lịch &#x
F4;m cứng lấy Phong m&#x
F4;i n&#x
E0;ng t&#x
EC;m m&#x
F4;i Phong nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Thằng b&#x
E9; n&#x
E0;y tệ qu&#x
E1; chưa hề biết chuỵện chăn gối l&#x
E0; g&#x
EC; l&#x
E0; c&#x
E1;i chắc. Tay hắn sờ soạn ltinh tinh tr&#x
EA;n người n&#x
E0;ng khiến n&#x
E0;ng c&#x
E0;ng rạo rực hơn. Hắn kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m mở nịt ngực m&#x
E0; chỉ sờ nắn nh&#x
E8; nhẹ b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i tay đi dần xuốn v&#x
F9;ng k&#x
ED;n c&#x
F9;a n&#x
E0;ng hắn xoa xoa b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i chiếc quần xilip một hồi rồi mới đ&#x
E1;nh bạo khẽ v&#x
E9;n m&#x
E9;p lưng quần m&#x
F2; v&#x
E0;o b&#x
EA;n trong vừa chạm đến v&#x
F9;ng l&#x
F4;ng mu của n&#x
E0;ng th&#x
EC; n&#x
E0;ng nghe hắn gh&#x
EC; chặt lấy n&#x
E0;ng rồi r&#x
F9;ng m&#x
EC;nh li&#x
EA;n hồi. Trời ơi ph&#x
ED; của trời, mưa ngo&#x
E0;i bi&#x
EA;n ải mất rồi. đến nước n&#x
E0;y H&#x
E0; Anh chỉ c&#x
F2;n biết l&#x
E0;m bộ ngủ say như chết nữa m&#x
E0; th&#x
F4;i.

Thất vọng v&#x
EC; lần đầu như thế m&#x
E0; cũng chẳn biết hỏi ai nơi xứ n&#x
E0;y. Hơn nửa nhỡ H&#x
E0; Anh sau thời điểm tỉnh dậy m&#x
E0; ph&#x
E1;t hiện ra th&#x
EC; Phong chẳng biết phải l&#x
E0;m sao. Hắn vội ghi mấy d&#x
F2;ng để lại tr&#x
EA;n b&#x
E0;n: "Thưa chị chiều thứ bảy buồn v&#x
E0; nhớ nh&#x
E0; qu&#x
E1; em tranh thủ về qu&#x
EA; s&#x
E1;ng thứ hai em ra sớm

Chuyên nhận kháng văng nhà chuyên nghiệp tại Hà Nội. Cam đoan giá rẻ hơn 30% so với thị trường. Liên hệ với cửa hàng chúng tôi để được tư vấn & báo giá chi tiết nhất

Chống văng công trình là việc quan trọng và quan tiền trọng. Bên trên thực tế phần nhiều các dự án công trình nhà dân tại Hà Nội, kết cấu móng thi công rất solo giản, móng nông.

Bảng giá thương mại dịch vụ chống văng công ty tại Hà Nội

Giá phòng văng nhà so với bộ văng chống hình tam giác


*
Điệp Vũ

Tôi là Điệp Vũ với trên 10 năm kinh nghiệm tay nghề về kiến trúc, Xây Dựng & Nội thất. Tôi là CEO của người tiêu dùng xây dựng QAZ - mến hiệu số 1 về chế tạo Hà Nội

Nắm giữ địa chỉ là CEO doanh nghiệp QAZ, Tôi không chỉ là sở hữu kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong nghành nghề dịch vụ mình sẽ hoạt động. Mức độ trẻ, sức nóng huyết, tình cảm với nghề cùng mơ ước xây đắp ra những thành phầm có giá trị đã giúp hệ thống ngày càng phạt triển, được đối tác/khách hàng đánh giá cao.

QAZ hiện tại là giữa những công ty thi công uy tín bậc nhất tại Việt Nam. Đơn vị này sở hữu đội ngũ kiến trúc sư trẻ, năng động cùng nhiều lãnh đạo có kinh nghiệm tay nghề trên yêu thương trường. 

Chính sự kết hợp tuyệt vời giữa nền tảng bền vững và kiên cố và luôn quản lý và vận hành linh hoạt,…đã giúp đơn vị khẳng định được vị trí của chính bản thân mình trên thị trường.


*

Học Vấn: Đại học tư thục Đông Đô khoa kiến Trúc
Công việc: CEO