Cha Thiên Thượng đã sẵn sàng một kế hoạch cho sự cứu rỗi của bọn chúng ta. Là một trong những phần của kế hoạch này, Ngài gửi bọn họ từ nơi hiện diện của Ngài đến sống trên trần gian và cảm nhận thể xác hữu diệt bởi xương bởi thịt. Cuối cùng thể xác hữu khử của bọn họ sẽ chết và linh hồn của bọn họ sẽ đi đến trái đất linh hồn. Quả đât linh hồn là một trong nơi ngóng đợi, làm cho việc, học hỏi và giao lưu và, đối với người tức thì chính, thì để nghỉ ngơi ngoài sự thấp thỏm và ai oán phiền. Vong hồn của bọn họ sẽ sống khu vực đó cho tới khi chúng ta sẵn sàng để phục sinh. Rồi thân xác hữu diệt của họ một đợt nữa sẽ kết phù hợp với linh hồn của bọn họ và bọn họ sẽ dìm được sang trọng vinh quang quẻ mà họ đã chuẩn bị để tiếp nhận (xin xem chương 46 vào sách này).

Bạn đang xem: Có linh hồn hay không

Nhiều người bọn họ đã từ bỏ hỏi trái đất linh hồn ra sao. Thánh thư và những vị tiên tri ngày sau đang cho bọn họ biết chi tiết về thế giới linh hồn.

Các các bạn em nhận ra sự an ủi nào từ sự gọi biết của mình rằng có cuộc sống đời thường sau khi bị tiêu diệt đi? Làm cầm nào bạn cũng có thể sử dụng sự hiểu biết của bọn họ về thế giới linh hồn sau trần gian để an ủi những người dân khác?

Thế Giới linh hồn Sau thế gian Ở Đâu?

Các vị tiên tri Ngày Sau đang nói rằng linh hồn của không ít người chết thì ko ở xa bọn chúng ta. Quản trị Ezra Taft Benson vẫn nói: “Đôi khi bức màn đậy giữa cuộc sống đời thường này và cuộc sống thường ngày bên kia nhân loại thì trở buộc phải rất mỏng. Những người dân thân của họ qua đời không có ở xa họ đâu” (trong Conference Report, tháng bốn năm 1971, 18; hoặc Ensign, tháng Sáu năm 1971, 33). Chủ tịch Brigham Young vẫn dạy rằng nhân loại linh hồn sau thế gian là ở trên cố gian, phổ biến quanh chúng ta (xin xem Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young <1997>, 279).

Tính hóa học của Linh Hồn họ Là Gì?

Những nhân thiết bị linh hồn bao gồm cùng một hình dáng như bạn trần bên cạnh linh thể thì được sinh sống trong tư thế toàn hảo (xin coi Ê The 3:16). Những linh hồn mang theo với chúng ta từ trần gian thái độ nhiệt độ thành xuất xắc chống đối với những điều ngay thiết yếu (xin coi An Ma 34:34). Họ bao gồm cùng đa số khát khao và ước muốn như khi họ còn sinh sống trên cầm cố gian. Toàn bộ các linh hồn phần lớn trong kiểu dáng thành niên. Bọn họ là những người dân thành niên trước khi họ sinh sống trên è cổ thế, cùng họ sinh hoạt trong hình thể thành niên sau thời điểm chết, trong cả khi họ bị tiêu diệt lúc còn sơ sinh xuất xắc trẻ thơ (xin xem Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith <1998>, 131–32).

Tại sao là điều quan trọng để biết rằng linh hồn của bọn họ sẽ có cùng một thể hiện thái độ trong quả đât linh hồn giống như bây giờ?

Những tinh thần trong quả đât Linh Hồn Sau trần gian Là Gì?

Tiên tri An Ma trong Sách khoác Môn đang dạy về nhì sự phân chia hay trạng thái trong nhân loại linh hồn:

“Linh hồn của những người ngay bao gồm sẽ được mừng đón vào một trạng thái đầy niềm hạnh phúc được call là thiên đàng, một trạng thái an nghỉ, một trạng tỉnh thái bình an, là nơi mà người ta sẽ được sinh sống khỏi gần như sự phiền nhiễu, lo ngại và sầu muộn.

“Và rồi chuyện rằng, linh hồn của những kẻ tà ác, phải, phần đông kẻ dữ---vì này, họ không có được 1 phần hay một một chút nào Thánh Linh của Chúa; vì chưng này, bọn họ đã chọn làm số đông điều ác thay vì chưng điều thiện; chính vì như vậy mà linh hồn của quỷ dữ đang xâm nhập bọn họ và chiếm dụng nhà họ---và đông đảo kẻ này sẽ bị liệng vào chỗ khuất tất bên ngoài; nơi đó sẽ có tiếng khóc than, rên rỉ, với nghiến răng, và điều đó là vị sự bất chính của riêng biệt họ, lúc đặt mình bị giam cầm do ý muốn của quỷ dữ.

“Giờ đây, đấy là trạng thái của linh hồn đông đảo kẻ tà ác, phải, trong nhẵn tối, cùng một trạng thái gớm sợ và kinh hãi chờ đón cơn phẫn nộ mãnh liệt của cơn thịnh nộ của Thượng Đế loại trừ xuống họ; bởi vậy là bọn họ sẽ yêu cầu ở trong tâm lý này, cũng giống như người ngay chính sẽ tiến hành ở trong thiên đàng, cho đến lúc phục sinh của họ” (An Ma 40:12–14).

Các vong hồn được phân loại tùy theo sự trong trắng của cuộc sống họ và việc họ tuân theo nguyện vọng của Chúa khi chúng ta còn sống trên nắm gian. Tín đồ ngay chính và kẻ tà ác được phân ra (xin xem 1 Nê Phi 15:28–30), nhưng những linh hồn rất có thể tiến triển khi tham gia học hỏi những nguyên tắc phúc âm với sống theo các nguyên tắc đó. Các linh hồn trên thiên đàng hoàn toàn có thể giảng dạy cho những linh hồn trong ngục tù tù (xin xem GLGƯ 138).

Xin lưu ý giảng viên: Để giúp cho các học viên hoặc những người dân trong gia đình hiểu sự khác hoàn toàn giữa thiên đàng và lao tù tù vong linh thì hãy suy nghĩ việc vẽ một con đường thẳng sống giữa tấm bảng hoặc bên trên một tờ giấy lớn, làm cho thành hai cột. Ở bên trên đầu một cột, viết Trạng Thái của người Ngay Chính.

Xem thêm: Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Erp, Access To This Page Has Been Denied

Ở bên trên đầu cột kia, viết Trạng Thái của người Tà Ác. yêu cầu những học viên biểu thị mỗi tâm lý trong thế giới linh hồn, phụ thuộc vào điều họ gọi trong đoạn này. Nắm lược rất nhiều lời phê bình góp ý của họ trong các cột ưa thích hợp.

Thiên Đàng

Theo lời của tiên tri An Ma thì các linh hồn ngay chính được nghỉ ngơi xa khỏi mọi lo lắng và bi thiết phiền của vắt gian. Mặc dù nhiên, bọn họ phải bận rộn làm các bước của Chúa. Chủ tịch Joseph F. Smith đã thấy trong một khải tượng ngay sau thời điểm Chúa Giê Su Ky tô bị đóng đinh bên trên cây thập tự, Ngài đã từng đi thăm những người ngay bao gồm trong quả đât linh hồn. Ngài đã chỉ định những sứ giả, ban cho họ quyền lực và thẩm quyền cùng ủy thác mang lại họ đề nghị “mang tia nắng phúc âm đến với phần lớn kẻ sinh hoạt trong nhẵn tối, nghĩa là tất cả những linh hồn nhỏ người” (GLGƯ 138:30).

Giáo Hội được tổ chức trong trái đất linh hồn, và đều người sở hữu chức tứ tế liên tục trách nhiệm của mình nơi đó (xin xem GLGƯ 138:30). Chủ tịch Wilford Woodruff dạy rằng: “Cùng Chức bốn Tế đó hiện hữu bên kia bức màn che. … từng Sứ Đồ, mỗi Thầy Bảy Mươi, từng Anh Cả, vân vân, đã từ trần trong đức tin thì ngay lúc bước qua bên kia bức màn che, họ hợp tác vào các bước giáo vụ liền” (Deseret News, ngày 25 tháng Giêng năm 1882, 818).

Mối dục tình gia đình cũng rất quan trọng. Chủ tịch Jedediah M. Grant, một vị cố gắng vấn của Brigham Young, vẫn trông thấy trái đất linh hồn và biểu đạt cho Heber C. Kimball về tổ chức hiện hữu nơi đó: “Ông nói rằng những người dân mà ông trông thấy khu vực đó được tổ chức thành đơn vị gia đình. … Ông nói: ‘Khi tôi chú ý vào các gia đình, thì tất cả một sự thiếu hụt sót trong một số gia đình,… do tôi thấy các gia đình không được phép đến sống tầm thường với nhau, cũng chính vì họ đang không tôn trọng sự kêu gọi của bản thân mình nơi đây’” (Deseret News, ngày 10 tháng Mười hai năm 1856, 316–17).

Ngục tội phạm Linh Hồn

Sứ Đồ Phi E Rơ nói đến thế giới vong hồn sau trần thế là một trong những ngục tù so với một số bạn (xin coi 1 Phi E Rơ 3:18–20). Linh hồn của rất nhiều người chưa nhận thấy phúc âm của Chúa Giê Su Ky đánh thì ngơi nghỉ trong lao tù tù linh hồn. Các linh hồn này có quyền từ bỏ quyết và có thể bị lôi cuốn bởi cả điều thiện lẫn điều ác. Nếu như họ đồng ý phúc âm và những giáo lễ được thực hiện cho họ trong những đền thờ, thì họ có thể rời ngoài ngục tù vong hồn và cho sống vào thiên đàng.

Cũng sinh sống trong ngục tù vong linh là những người đã chối bỏ phúc âm sau khoản thời gian phúc âm được rao giảng đến họ trên thế gian hay trong ngục tù linh hồn. Các linh hồn này đang bị buồn bã trong một tinh thần được hotline là ngục giới. Họ vẫn tự cất quăng quật khỏi lòng yêu thương xót của Chúa Giê Su Ky tô là Đấng đã phán: “Vì này, ta, Thượng Đế, đã chịu gần như nỗi cực khổ ấy cho hồ hết người, để họ khỏi cực khổ nếu họ chịu hối cải; dẫu vậy nếu bọn họ không chịu hối cải thì họ vẫn phải khổ cực như ta đã chịu đựng vậy; Nỗi đau đớn ấy đã làm cho ta dù là Thượng Đế, Đấng Vĩ Đại rộng hết, cũng đề xuất run lên bởi vì đau đớn, và đề xuất rớm ngày tiết từng lỗ chân lông, và buộc phải chịu sự cực khổ cả thể xác lẫn linh hồn” (GLGƯ 19:16–18). Sau khi đã chịu khổ cực vì các tội lỗi của mình, họ sẽ được có thể chấp nhận được thừa hưởng, nhờ vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, đẳng cấp vinh quang tốt nhất, đó là hạ thiên giới.

Các trạng thái trong quả đât linh hồn giống như với các trạng thái trong cuộc sống thường ngày này như vậy nào?

Trong vũ trụ, con tín đồ với các loài sinh đồ gia dụng khác là bình đẳng. Mỗi chủng loại sinh đồ được sinh ra, tồn tại với phát triển là sự việc ngẫu nhiên. Năm 2011, các nhà sinh thứ học ước tính có khoảng 8.7 triệu loại sinh vật dụng tồn tại trên trái đất, trong những số đó hơn 20% là sống đại dương. Nói về dân số, thì vi khuẩn là nhiều nhất với 4000000…(4 và 30 chữ số 0) hay 4 quadrillion quadrillion (tôi đắn đo đọc số bằng tiếng việt là gì!). Loài con kiến là đứng số hai với 10 tỉ tỉ (10 và 18 chữ số 0). Chủng loại người bây chừ chỉ trung bình 7.6 tỉ. 

Như con tín đồ chỉ là một trong những trong số các loài sinh vật vẫn tồn trên trên trái đất, số lượng cũng rất hiếm so với vi trùng và kiến. Trường hợp con người dân có linh hồn, vi khuẩn, kiến, bò chó heo kê vịt cá tôm cua cũng trở thành có linh hồn. Hãy quan sát sự tương tự trong DNA giữa bạn và các loài sinh đồ dùng khác trong hình mặt dưới, cho biết con người có xuất phát tương tự các sinh vật. 

*

(Theo công ty sinh đồ học Karen Lloyd - TED talk)

Nhưng con người tự tin rằng chỉ mỗi loài người có linh hồn còn những loài khác thì không có. Nên chúng ta thường chỉ tụng niệm bạn dạng thân bản thân còn nạp năng lượng thịt các loài khác mặc đến chúng gồm linh hồn tốt không. Đó chắc là vấn đề tự nhiên, mình có xu hướng xem trọng bạn dạng thân bản thân hơn tín đồ khác, loài vật mình là trung tâm, là đặc biệt còn loài không giống là phụ. Đây đó là tâm lý, là niềm tin, ít có khả năng là sự thật. 

Con người ăn uống thịt các loài khác không tồn tại gì là sai, không có gì là vô đạo đức. Đơn thuần sẽ là quy phép tắc tồn trên của tự nhiên. Ai đó đã từng học sinh học cấp cho 2 và 3 đã biết định nghĩa “chuỗi thức ăn” xuất xắc foodweb với foodchain. Con fan không từ tổng đúng theo được thức ăn uống nuôi khung hình nên phải nạp từ bên ngoài bằng phương pháp ăn cây trái với thịt từ loại khác. Thật suôn sẻ con người không bị ăn thịt bởi vì nhiều loại khác, vày con người khôn ngoan desgin nhà cửa, thành thị, tường rào chắc hẳn rằng nên những loài thú dữ ăn thịt không tiến công con fan được. Nếu tất cả thì xảy ra thời cổ, khi con bạn còn sống lẻ tẻ, rời rạc trong rừng núi bờ bụi. 

Những nắm tắt trên cho thấy con bạn là bình đẳng với những loài khác, số lượng không những so với những loài khác, và mối quan hệ dinh dưỡng với các loài khác là từ nhiên. 

Tiếp theo, muốn trả lời được câu hỏi một bí quyết thấu đáo cần phân biệt được sống với chết. Con bạn còn sống lúc có trao đổi chất với mặt ngoài: ẩm thực thở và bài tiết. Các vận động này cung ứng oxy, bồi bổ và môi trường xung quanh nước cho khung hình hoạt động. Não sẽ vận động và điều khiển và tinh chỉnh các thành phần khác. Tim đập mạnh khỏe và dòng máu dịch rời dinh dưỡng, oxy mang lại nuôi tế bào, cơ và các cơ quan nội tạng. Ngày tiết cũng là dòng chảy góp phần thải các chất ra mặt ngoài, như đưa khí CO2 cho phổi nhằm thở ra ngoài. 

Khi chết, quá trình diễn ra dần dần. Tim đập chập lại và dòng máu dịch rời chậm. Oxy và dinh dưỡng ít được đưa tới não và các bộ phận, tạo cho mọi vận động không được kiểm soát, bạn chết vẫn mất kiểm soát điều hành với các bộ phận của cơ thể. Nhịp thở chậm rì rì và yếu ớt là quá trình cuối xong một cuộc đời. Khi chuẩn bị chết cơ thể nguội lạnh vì khung hình không còn đủ những chất dinh dưỡng (protein, lipid, vitamin, mineral…) để các phản ứng sinh sức nóng trong khung hình xảy ra. Thông thường các bội nghịch ứng hóa sinh ra mắt và cung cấp nhiệt giúp cơ thể ấm sinh hoạt 37.4 độ C và cái máu dịch rời giúp đưa nhiệt đi khắp cơ thể, cơ mà khi thiếu các chất bồi bổ làm nguyên liệu ban đầu cho bội phản ứng thì sẽ không còn đủ nhiệt để cấp cho khung người nên cơ thể sẽ lạnh cùng cứng dần. 

Hiện nay công nghệ đã phát âm khá rất đầy đủ về quy trình sống và chết của con tín đồ và các loài vật dụng khác. Thực ra mọi chuyển động sống của khung hình hay chết là quá trình sinh lý hóa. Lúc các quá trình này chấm dứt lại trả toàn, khung hình chết. 

Nhiều fan nói rằng khi chết linh hồn đang lìa ngoài thân thể. Dòng này không có bằng hội chứng nào cho thấy điều kia xảy ra. Tín đồ ta giới thiệu cách phân tích và lý giải như vậy đã các thế hệ, rất có thể có lí bởi vì nào đó. Như để yên ủi người sắp bị tiêu diệt để họ giảm sợ hãi. Hay để an ủi người thân còn sinh sống rằng người chết sẽ sở hữu linh hồn bay bổng lên thiên đàn, đi gặp mặt ông bà nhằm mục đích làm vơi đi nỗi buồn của sự việc mất mát đau thương. 

Thêm vào đó, nếu cơ thể người gồm linh hồn thì 1 tế bào phải gồm linh hồn. Lúc phôi thai được tạo nên trong tử cung bạn mẹ, phôi thai là một trong những tế bào. Liên tục phân chia nhân đôi làm cho phôi thai khủng dần, quá trình phân phân tách từ tế bào gốc thành những tế bào chức năng tạo ra các bộ phận khác nhau của cơ thể như não, tim, cột sống, đôi mắt mũi miệng, tứ chi. Việc một tế bào bao gồm linh hồn là chuyện không có thật, bọn họ học sinh học tập từ cấp cho 2, yếu tố của tế bào tất cả các bộ phận như phân tử nhân, màng tế bào…Hoạt rượu cồn của tế bào là quy trình sinh lý hóa.