Đây là bảng vật dụng hạng toàn bộ các trường đh ở hàn quốc hiện nay, tính tự 03/2021. Trong list này bao gồm cả đại học, viện nghiên cứu, cao đẳng (cấp bởi cử nhân).

Bạn đang xem: Đại học ở hàn quốc

Bảng xếp hạng, sản phẩm công nghệ hạng những trường đh ở nước hàn năm 2021 – 2022

1Seoul National UniversitySeoul …
2KAISTDaejeon
3Sogang UniversitySeoul
4Pusan National UniversityBusan
5Korea UniversitySeoul
6Yonsei UniversitySeoul
7Ewha Womans UniversitySeoul
8Hanyang UniversitySeoul …
9Kyungpook National UniversityDaegu
10Sungkyunkwan UniversitySeoul …
11Kyung Hee UniversitySeoul …
12Pohang University of Science & TechnologyPohang
13Chung-Ang UniversitySeoul
14Pukyong National UniversityBusan
15Konkuk UniversitySeoul
16Myongji UniversityYongin
17Inha UniversityIncheon
18Hankuk University of Foreign StudiesSeoul
19Ajou UniversitySuweon
20Jeonbuk National UniversityJeonju
21Seoul National University of Science and TechnologySeoul
22Ulsan National Institute of Science và TechnologyEonyang
23Yeungnam UniversityGyeongsan
24Dankook UniversityYongin …
25Sookmyung Women’s UniversitySeoul
26Chungbuk National UniversityCheongju
27Handong Global UniversityPohang
28Dong-A UniversityBusan
29Gachon UniversitySeongnam
30Soongsil UniversitySeoul
31The Catholic University of KoreaSeoul
32Woosong UniversityDaejeon
33Sejong UniversitySeoul
34Jeju National UniversityJeju
35Kookmin UniversitySeoul
36Kangwon National UniversityChuncheon
37Dongguk UniversitySeoul …
38Changwon National UniversityChangwon
39University of IncheonIncheon
40Hallym UniversityChuncheon
41University of SeoulSeoul
42Kyungnam UniversityMasan
43Kyungsung UniversityBusan
44Hongik UniversitySeoul
45University of UlsanUlsan
46Chungnam National UniversityDaejeon
47Hannam UniversityDaejeon
48Korea Maritime & Ocean UniversityBusan
49Inje UniversityGimhae
50Keimyung UniversityDaegu …
51Kongju National UniversityGong
52Dongseo UniversityBusan
53Wonkwang UniversityIksan
54Korean National University of ArtsSeoul
55Chosun UniversityGwangju
56Chonnam National UniversityGwangju …
57Kyonggi UniversitySuweon
58Daegu UniversityGyeongsan
59Pai Chai UniversityDaejeon
60Gyeongsang National UniversityJinju
61Busan University of Foreign StudiesBusan
62Kunsan National UniversityGunsan
63Soonchunhyang UniversityAsan
64Sangji UniversityWonju
65Sunchon National UniversitySuncheon
66Sungshin UniversitySeoul
67Woosuk UniversityWanju-gun
68Kwangwoon UniversitySeoul
69Sangmyung UniversitySeoul …
70Gwangju UniversityGwangju
71Korea Polytechnic UniversitySiheung
72Andong National UniversityAndong
73Sun Moon UniversityAsan
74Silla UniversityBusan
75Korea Aerospace UniversityGoyang
76Konyang UniversityNonsan
77Hanseo UniversitySeosan
78Korea University of Technology và EducationCheonan
79Semyung UniversityJecheon
80Kumoh National University of TechnologyGumi
81Nambu UniversityGwangju
82Seoul Women’s UniversitySeoul
83Mokpo National UniversityMuan
84Hansung UniversitySeoul
85Seowon UniversityCheongju
86CHA UniversityPocheon
87Mokwon UniversityDaejeon
88Cheongju UniversityCheongju
89The University of SuwonHwaseong
90Namseoul UniversityCheonan
91Anyang UniversityAnyang
92Jeonju UniversityJeonju
93University of Science & Technology KoreaDaejeon
94Hoseo UniversityAsan
95Hanbat National UniversityDaejeon
96Dong-Eui UniversityBusan
97Seokyeong UniversitySeoul
98Yong-In UniversityYongin
99Korea National University of EducationCheongju
100Duksung Women’s UniversitySeoul
101Sahmyook UniversitySeoul
102Dongyang UniversityPunggi
103Dongshin UniversityNaju
104Catholic University of DaeguGyeongsan …
105Hanshin UniversityOsan
106Kyungil UniversityGyeongsan
107Youngsan UniversityYangsan …
108Eulji UniversitySeongnam
109Honam UniversityGwangju
110Joongbu UniversityGeumsan
111Chugye University for the ArtsSeoul
112Daejin UniversityPocheon
113Sungkonghoe UniversitySeoul
114Dongduk Women’s UniversitySeoul
115Korea Christian UniversitySeoul
116Gyeongju UniversityGyeongju
117Korea Baptist Theological UniversityDaejeon
118Korea National University of TransportationChungju
119Kangnam UniversityYongin
120Gangneung-Wonju National UniversityGangneung
121Hankyong National UniversityAnseong
122Busan Women’s CollegeBusan
123Seoul National University of EducationSeoul
124Catholic Kwandong UniversityGangneung
125Chongshin UniversitySeoul
126Presbyterian University & Theological SeminarySeoul
127Daejeon UniversityDaejeon
128Baekseok UniversityCheonan …
129Gyeongnam National University of Science và TechnologyJinju
130Seoul Theological UniversityBucheon
131Hansei UniversityGunpo
132Incheon Catholic UniversityGanghwa
133Kaya UniversityGoryeong-gun
134Sehan UniversityYeongam-gun
135Kyungdong UniversityGoseong-gun
136Daegu Haany UniversityGyeongsan
137Gyeongin National University of EducationIncheon …
138Gongju National University of EducationGongju
139Korea Nazarene UniversityCheonan
140Mokpo National Maritime UniversityMokpo
141Tongmyung UniversityBusan
142Catholic University of PusanBusan
143Korea National sport UniversitySeoul
144Kosin UniversityBusan
145Geumgang UniversityNonsan
146Sungkyul UniversityAnyang
147Cheongju National University of EducationCheongju
148Uiduk UniversityGyeongju
149Howon UniversityGunsan
150Chungwoon UniversityHongseong
151Korean Bible UniversitySeoul
152Kwangju Women’s UniversityGwangju
153Kkottongnae UniversityCheongwon
154Hyupsung UniversityHwaseong
155International University of KoreaJinju
156U1 UniversityYeongdong-gun
157Chinju National University of EducationJinju
158Hanlyo UniversityGwangyang
159Halla UniversityWonju
160Gwangju National University of EducationGwangju
161Busan National University of EducationYeonje
162Pyeongtaek UniversityPyeongtaek
163Catholic University of DaejeonYeongi-gun
164Daeshin UniversityGyeongsan
165Chuncheon National University of EducationChuncheon
166Daegu National University of EducationDaegu
167Jeju International UniversitySeogwipo
168Chodang UniversityMuan
169Calvin UniversityYongin
170Mokpo Catholic UniversityMokpo
171Kyungwoon UniversityGumi
172Seoul Jangsin UniversityGwangju
173Far East University, KoreaGamgok
174Jeonju National University of EducationJeonju
175Luther UniversityYongin
176Kwangshin UniversityGwangju
177Jungwon UniversityGoesan
178Gimcheon UniversityGimcheon
179Daegu Arts UniversityChilgok-gun
180Busan Presbyterian UniversityGimhae
181Yewon Arts UniversityImsil-gun
182Suwon Catholic UniversityHwaseong
183Youngnam Theological University và SeminaryGyeongsan
184Gwangju Catholic UniversityNaju
185Joongang Sangha UniversityGunpo
186Shingyeong UniversityHwaseong
187Jesus UniversityJeonju
188Youngsan University of Son StudiesYeonggwang-gun
189Holy city UniversityCheonan
UnSeoul Christian UniversitySeoul
Legend: Un Unranked

Trên đây là thứ hạng 189 trường ở hàn quốc năm 2021. Các trường còn sót lại mời các bạn xem danh sách thứ hạng trường nước hàn năm 2020 nhé

Danh sách kiểu dáng 375 ngôi trường Hàn năm 2020

1.Seoul National University / 서울대학교
2Korea Advanced Institute of Science & Technology – KAIST
3Yonsei University / 연세대학교
4Korea University / 고려대학교
5Hanyang University / 한양대학교
6Pohang University of Science and Technology / 포항공과대학교
7Sungkyunkwan University / 성균관대학교
8Kyung Hee University / 경희대학교
9Kyungpook National University (Kyungbook) / 경북대학교
10Pusan National University (Miryang) / 부산대학교
11Chung-Ang University / 중앙대학교
12Ewha Womans University / 이화여자대학교
13Konkuk University / 건국대학교
14Kangwon National University (Samcheok National University) / 강원대학교
15Inha University / 인하대학교
16Ulsan National Institute of Science and Technology – UNIST
17Ajou University / 아주대학교
18Sogang University / 서강대학교
19Gwangju Institute of Science và Technology / 광주과학기술원
20University of Ulsan / 울산대학교
21Chonnam National University (Yosu) / 전남대학교
22Yeungnam University / 영남대학교
23Sejong University / 세종대학교
24Dongguk University / 동국대학교
25University of Seoul / 서울시립대학교
26Catholic University of Korea / 가톨릭대학교
27Inje University / 인제대학교
28Dankook University / 단국대학교
29Hallym University / 한림대학교
30Pukyong National University / 부경대학교
31Kosin University / 고신대학교
32Chungnam National University / 충남대학교
33Kookmin University / 국민대학교
34Gyeongsang National University / 경상대학교
35Chungbuk National University / 충북대학교
36Chosun University / 조선대학교
37Gachon University / 가천대학교
38Myongji University / 명지대학교
39Kwangwoon University / 광운대학교
40Incheon National University (University of Incheon) / 인천대학교
41Jeju National University (Cheju) / 제주대학교
42Hongik University / 홍익대학교
43Seoul National University of Science and Technology / 서울과학기술대학교
44Hankuk University of Foreign Studies / 한국외국어대학교
45Soonchunhyang University / 순천향대학교
46Keimyung University / 계명대학교
47Sookmyung Women’s University / 숙명여자대학교
48Kongju National University / 공주대학교
49Korea Nazarene University / 나사렛대학교
50Daegu University / 대구대학교
51Kumoh National Institute of technology / 금오공과대학교
52Hanbat National University / 한밭대학교
53Kunsan National University / 군산대학교
54Wonkwang University / 원광대학교
55Changwon National University / 창원대학교
56Mokpo National University / 목포대학교
57Dong-Eui University / 동의대학교
58University of Science & Technology Daejeon / 과학기술연합대학원대학교
59Catholic University of Daegu / 대구가톨릭대학교
60Sang myung University / 상명대학교
61Dong-A University / 동아대학교
62Korea Aerospace University (Hankuk Aviation University) / 한국항공대학
63Kyonggi University / 경기대학교
64Sun Moon University / 선문대학교
65Korea National University of Transportation / 한국교통대학교
66Suwon University / 수원대학교
67Seoul Women’s University / 서울여자대학교
68Kyungnam University / 경남대학교
69Korea University of Technology và Education Korea
Tech / 한국기술교육대학교
70Sungshin Women’s University / 성신여자대학교
71Eulji University (Seoul Health College) / 을지대학교
72Hannam University / 한남대학교
73Kyungsung University / 경성대학교
74Korea Maritime University / 한국해양대학교
75Hoseo University / 호서대학교
76Cheongju University / 청주대학교
77Handong Global University / 한동대학교
78Sunchon National University / 순천대학교
79Andong National University / 안동대학교
80Catholic Kwandong University / 관동대학교
81Hansung University / 한성대학교
82Sangji University / 상지대학교
83Dongseo University / 동서대학교
84Duksung Women’s University / 덕성여자대학교
85Silla University / 신라대학교
86Sahmyook University / 삼육대학교
87Dongshin University / 동신대학교
88Jeonbuk National University / 전북대학교
89Hanseo University / 한서대학교
90Dongduk Women’s University / 동덕여자대학교
91Daegu Haany University (Kyungsan University) / 대구한의대학교
92Konyang University / 건양대학교
93Woosuk University / 우석대학교
94Mokwon University / 목원대학교
95Seokyeong University / 서경대학교
96Daegu Gyeongbuk Institute of Science và Technology
97Namseoul University / 남서울 대학교
98Korea National University of Education / 한국교원대학교
99Seowon University / 서원대학교
100Semyung University / 세명대학교
101Daejeon University / 대전대학교
102Soongsil University / 숭실대학교
103Korea National xuất hiện University / 한국방송통신대학교
104Korea Polytechnic University / 한국산업기술대학교
105Daejin University / 대진대학교
106Pai Chai University / 배재대학교
107Jeonju University / 전주대학교
108Gyeongnam National University of Science và Technology (Jinju National University) / 경남과학기술대학교
109Dongyang Technical College / 동양미래대학교
110The Academy of Korean Studies / 한국학중앙연구원
111Gangneung-Wonju National University (Kangnung Wonju) / 강릉원주대학교
112Joongbu University / 중부대학교
113Korean Bible University / 한국성서대학교
114Pusan University of Foreign Studies / 부산외국어대학교
115Seoul National University of Education / 서울교육대학교
116Yong-In University / 용인대학교
117Cha University / 차의과학대학교
118Anyang University / 안양대학교
119Kyungil University / 경일대학교
120Hankyong National University / 한경대학교
121Yuhan University / 유한대학교
122Sehan University (Daebul University) / 세한대학교(世翰大學校)
123Daelim College / 대림대학교
124Korea National University of Arts / 한국예술종합학교
125Mokpo National Maritime University / 목포해양대학교
126Woosong University / 우송대학교
127Honam University / 호남대학교
128Dongyang University / 동양대학교
129Doowon Technical College / 두원공과대학교
130KDI School of Public Policy và Management / KDI 국제정책대학원
131Kangnam University / 강남대학교
132Youngsan University / 영산대학교
133Saekyung College / 세경대학교
134Catholic Sangji College / 가톨릭상지대학교
135Hanshin University / 한신대학교
136Halla University / 한라대학교
137Korea Polytechnics / 학교법인한국폴리텍
138Myongji College / 명지전문대학
139Tongmyong University / 동명대학교
140Korea Military Academy / 육군사관학교
141Sung Kong Hoe University / 성공회대학교
142Chung Cheong University / 충청대학교
143Baekseok University / 백석대학교
144Hansei University / 한세대학교
145Chongshin University / 총신대학교
146Daegu Arts University / 대구예술대학교
147Sungkyul University / 성결대학교
148Korean Academy of Science & Technology / 한국과학기술한림원
149Guangju University / 광주대학교
150Seoul Institute of The Arts / 서울예술대학교
151Seoul Digital University / 서울디지털대학교
152Howon University / 호원대학교
153Korea Institute for Advanced Study / 고등과학원
154Korea University of truyền thông media Arts (Kongju Communication Arts College) / 한국영상대학교
155Hyupsung University / 협성대학교
156Yeungjin College / 영진전문대학
157Yong-In Songdam College / 용인송담대학교
158Yeungnam University College / 영남이공대학교
159Chodang University / 초당대학교
160Gyeongin National University of Education / 경인교육대학교
161International Graduate University for Peace / 국제뇌교육종합대학원대학교
162Jangan College / 장안대학교
163Kwang Ju Womens University
164Kyung Hee Cyber University / 경희사이버대학교
165Ansan University / 안산대학교
166Induk University / 인덕대학
167Pyeongtaek University / 평택대학교
168Far East University Korea / 극동대학교
169Nambu University / 남부대학교
170Gyeongju University / 경주대학교
171Kyung phái mạnh College of Information và Technology / 경남정보대학교
172Chungwoon University / 청운대학교
173Seoul Cyber University / 서울사이버대학교
174Busan Gyeongsang College / 부산경상대학교
175Daekyeung College / 대경대학교
176Suwon Science College / 수원과학대학
177Seoul Teological University / 서울신학대학교
178Chugye University for the Arts / 추계예술대학교
179Dong-Eui Institute of công nghệ / 동의과학대학교
180Chungkang College of Cultural Industries / 청강문화대학교
181Kaywon School of Art and Design / 계원예술대학교
182Bucheon University / 부천대학교
183Catholic University of Pusan / 부산가톨릭대학교
184Korea National sport University / 한국체육대학교
185Shingu College / 신구대학교
186Korea Christian University / 그리스도대학교
187Presbyterian College and Theological Seminary / 장로회신학대학교
188Daegu National University of Education / 대구교육대학교
189Dong-Ah Broadcasting College / 동아방송예술대학교
190Uiduk University / 위덕대학교
191Cyber University of Korea (Korea Digital University) / 고려사이버대학교
192Korea National Police University / 경찰대학교
193Baehwa Women’s university / 배화여자대학교
194Youngdong University / 영동대학교
195Songwon University / 송원대학교
196Korean National University of Cultural Heritage / 한국전통문화대학교
197Daegu Health College / 대구보건대학교
198Sunlin College / 선린대학교
199Hanyang Women’s College / 한양여자대학교
200Open Cyber University / 열린사이버대학교
201Korea Baptist Theological University / 침례신학대학교
202Shinsung University / 신성대학교
203Kyungwoon University / 경운대학교
204Kimpo University / 김포대학교
205Kyungmin College / 경민대학교
206Shinhan University / 신한대학교
207Cheju Halla University / 제주한라대학교
208Osan College / 오산대학교
209Kyungdong University / 경동대학교
210Calvin University / 칼빈대학교
211Kunjang College / 군장대학교
212Gwangju National University of Education / 광주교육대학교
213Asia United Theological University / 아세아연합신학대학교
214University of Gyeongnam Namhae / 경남도립남해대학
215Kyungbuk College / 경북전문대학교
216Dongnam Health College / 동남보건대학교
217International University of Korea / 한국국제대학교
218Jeju International University / 제주국제대학교
219Geumgang University / 금강대학교
220Daewon Science College / 대원대학교
221JEI University (Jaenneung College) / 인천재능대학교
222Cyber Hankuk University of Foreign Studies / 사이버한국외국어대학교
223Chinju National University of Education / 진주교육대학교
224Seoul Christian University / 서울기독대학교
225Yewon University / 예원예술대학교
226Yonam College of Agriculture / 천안연암대학
227Daejeon Health Sciences College / 대전보건대학교
228Woosong Information College / 우송정보대학
229Dong-Pusan College / 동부산대학교
230Jeonju Technical College / 전주비전대학교
231Hanlyo University / 한려대학교
232Korea Soongsil Cyber University / 숭실사이버대학교
233Sorabol College / 서라벌대학
234Luther Theological University / 루터대학교
235Dongju College / 동주대학교
236Kookje University / 국제대학교
237Wonkwang Digital University / 원광디지털대학교
238Sejong Cyber University / 세종사이버대학교
239Dong-A In Jae University / 동아인재대학교
240Keimyung University of Culture / 계명문화대학
241Seoul Cultural Arts University (Hansung Digital University) / 디지털서울문화예술대학교
242Daejeon Institute of Science & Technology / 대전과학기술대학교
243Jeonju Kijeon College / 전주기전대학
244Ulsan College / 울산과학대학교
245Soongeui Womens College / 숭의여자대학교
246Busan Institute of Science & Technology (Pusan Info-Tech College) / 부산과학기술대학교
247Hanyang Cyber University / 한양사이버대학교
248Hanil University & Presbyterian Theological Seminary / 한일장신대학교
249Daedong College / 대동대학교
250Incheon Catholic University / 인천가톨릭대학교
251Suseong College (Daegu Polytechnic College) / 수성대학교
252Seoil University / 서일대학교
253Paekche Art College / 백제예술대학
254Yeojoo Institute of giải pháp công nghệ / 여주대학
255Gongju National University of Education / 공주교육대학교
256Dong Seoul University / 동서울대학교
257Sohae College / 서해대학
258Yonam Institute of Digital technology / 연암공업대학
259Yeonsung University (Anyang Technical College / 연성대학교)
260Seoul Womens College of Nursing / 서울여자간호대학
261Honam Theological University và Seminary / 호남신학대학교
262Methodist Theological University / 감리교신학대학교
263Koje College / 거제대학교
264Hallym Polytechnic University (Hallym College of Information & Industry) / 한림성심대학교
265Busan National University of Education / 부산교육대학교
266Dongkang College / 동강대학교
267Andong Science College / 안동과학대학교
268Suncheon First College / 순천제일대학교
269Daegu Cyber University / 대구사이버대학교
270Gangwon State University / 강원도립대학
271Masan University / 마산대학교
272Jungwon University / 중원대학교
273Suncheon Cheongam College / 청암대학
274Seojeong College / 서정대학교
275Gyeonggi University of Science và Technology (Kyonggi Institute of Technology) / 경기과학기술대학교
276Hyejeon College / 혜전대학교
277Kwangshin University / 광신대학교
278Jeonbuk Science College / 전북과학대학교
279Mokpo Catholic University / 목포가톨릭대학교
280Kkottongnae Hyundo University of Social Welfare / 꽃동네대학교
281Hanyoung Theological University / 한영신학대학교
282Gangdong University (Keukdong College) / 강동대학교
283Gangneung Yeongdong University / 강릉영동대학
284Kyungbok University / 경복대학교
285Shinheung College / 신흥대학교
286Daegu Technical University / 대구공업대학교
287Pohang University / 포항대학교
288Sung-Duk College / 성덕대학
289Ajou Motor College / 아주자동차대학
290Taejon Catholic University / 대전가톨릭대학교
291Sahmyook Health University / 삼육보건대학
292Chuncheon National University of Education / 춘천교육대학교
293Tongwon University / 동원대학교
294Korea Tourism College / 한국관광대학
295Choonhae College of Health Sciences / 춘해보건대학교
296Baekseok Culture University / 백석문화대학교
297Seoyeng University (Seokang College) / 서영대학교
298Seoul Jangsin University / 서울장신대학교
299Changshin University / 창신대학
300Korea National University of Welfare
301Chungbuk Health & Science University (Juseong University) / 충북보건과학대학교
302Gwangju Health University / 광주보건대학교
303Wonkwang Health Science University / 원광보건대학교
304Shin Ansan University / 신안산대학교
305World Cyber College / 세계사이버대학
306Songho College / 송호대학교
307Kangwon Tourism College / 강원관광대학
308Changwon Moonsung University / 창원문성대학
309Kunsan College of Nursing / 군산간호대학교
310Yeungjin Cyber College / 영진사이버대학
311Dong-U College / 동우대학
312Gumi College / 구미대학교
313Munkyung College / 문경대학교
314Joong Ang Sungha University / 중앙승가대학교
315Kyungin Womens College / 경인여자대학
316Daeshin University (Taeshin Christian University) / 대신대학교
317Busan Presbyterian University (Busan Jangsin University) / 부산장신대학교
318Chosun College of Science và Technology / 조선이공대학
319University of Gyeongnam Geochang / 경남도립거창대학
320Kyeongdo Provincial College / 경북도립대학
321Seoul Arts (Hansung Technical College) / 서울예술직업전문학교
322Shingyeong University / 신경대학교
323Jinju Health College / 진주보건대학교
324Inha Technical College / 인하공업전문대학
325Cheongju National University of Education / 청주교육대학교
326Hapdong Theological Seminary / 합동신학대학원대학교
327Jeonnam State University / 전남도립대학교
328Seoul University of Venture và Information / 서울벤처정보대학원대학교
329Taegu Science University / 대구과학대학교
330Transnational Law và Business University / 국제법률경영대학원대학교
331Hanyoung University / 한영대학
332Chosun Nursing College / 조선간호대학교
333Jeonju (Chonju) National University of Education / 전주교육대학교
334Kmcheon Science College / 김천과학대학
335Christian College of Nursing / 기독간호대학
336Torch Trinity Graduate University / 횃불트리니티신학대학원대학교>
337Jesus University (Margaret Pritchard University) / 예수대학교
338Youngnam Theological University và Seminary / 영남신학대학교
339Suwon Womens University / 수원여자대학교
340Dongwon Institute of Science và Technology (Yangsan College)
341Chungbuk Provincial University / 충북도립대학
342Agricultural Cooperative College / 농협대학
343Daeduk University / 대덕대학
344Busan (Pusan) Women’s College / 부산여자대학교
345Youngnam Foreign Language College / 영남외국어대학
346Chungnam State University / 충남도립대학교
347Daejeon Theological Seminary & College / 대전신학대학교
348Koguryeo College (Naju College) / 고구려대학)
349Chunnam Techno University / 전남과학대학
350Kwangju Catholic University / 광주가톨릭대학교
351International kiến thiết School for Advanced Studies / 홍익대학교 국제디자인전문대학원
352Ghent University Global Campus / 겐트대학교
353Woongji Accounting và Tax College / 웅지세무대학교
354Dongbang Graduate University / 동방대학원대학교
355Suwon Catholic University / 수원가톨릭대학교
356Gwangyang Health Sciences University / 광양보건대학교
357Jeju Tourism University / 제주관광대학교
358Songgok College / 송곡대학교
359Gyeongbuk College of Health / 경북보건대학교
360Sung San Hyo Graduate School / 성산효대학원대학교
361Gukje Cyber University / 국제사이버대학교
362Asia Life University / 복음신학대학원대학교
363Seoul Social Welfare Graduate University / 서울사회복지대학원대학교 / 서울사회복지대학원대학교
364Westminster Graduate School of Theology / 웨스트민스터신학대학원대학교
365Daehan Theological University / 대한신학대학원대학교
366Kukje University & Theological Seminary / 국제신학대학원대학교
367Kyeyak Graduate School of Theology / 계약신학대학원대학교
368Mokpo Science University / 목포과학대학교
369Kaya University / 가야대학교
370Won Buddhism Graduate School
371Gimcheon College / 김천대학교
372Seoul Bible Graduate School of Theology / 서울성경신학대학원대학교
373Korea University of International Studies / 한반도국제대학원대학교
374Gyeongan Graduate School of Theology / 경안신학대학원대학교
375Holy People University / 선교청대학교

* Để được tư vấn thêm về du học tập Hàn bạn hãy gọi các số sau hoặc địa chỉ cửa hàng Zalo và nhắn tin

Nhắc cho du học tập Hàn Quốc có lẽ rằng thành phố thứ nhất mà ai cũng nghĩ mang lại sẽ là tp. Hà nội của nước nhà này – Seoul. Với tổng thể 370 tổ chức cung cấp giáo dục đại học chính thức, Hàn Quốc có tương đối nhiều điều kiện đắm say sinh viên nước ngoài đến theo học. Riêng biệt Seoul đã chiếm ⅕ tổ chức triển khai giáo dục đh trên cả nước. Nếu khách hàng đang băn khoăn không biết hãy chọn trường nào ở Seoul thì danh sách các trường đại học ở Seoul Hàn Quốc cực tốt này đó là dành đến bạn. 

Bạn cũng hoàn toàn có thể xem xét kỹ hơn các trường đại học Top 1% thông qua nội dung bài viết 28 trường đh TOP 1 nước hàn đáng học nhất


*

Các ngôi trường Đại học Ở Seoul Hàn Quốc nên lựa chọn Trường Nào?


Contents


Các trường Đại Học mặt hàng Đầu Ở Seoul

Các trường đh nổi tiếng tốt nhất ở Seoul là ngôi trường nào? Để trả lời thắc mắc này chưa hẳn là điều dễ dàng dàng. Tuy nhiên, uni
Rank – hệ thống xếp hạng trường đh quốc tế đã cố gắng trả lời câu hỏi này bằng phương pháp công cha Bảng xếp thứ hạng Đại học tập Seoul về 39 cửa hàng giáo dục đại học ở Seoul đáp ứng nhu cầu các tiêu chuẩn lựa chọn:

⏩Được điều lệ, cấp giấy phép hoặc công nhận bởi tổ chức liên quan mang đến giáo dục đại học tại Hàn Quốc.

⏩Cung cấp những bằng đại học cho các hệ ít nhất 4 năm (bằng của nhân) hoặc bằng đào tạo và giảng dạy thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

⏩Cung cấp những khóa học hầu hết theo hình thức giáo dục truyền thống lịch sử (không đào tạo và huấn luyện từ xa).

Các trường Đại học tập Ở Seoul hàn quốc Được xếp thứ hạng Cao Nhất

VJ bao gồm một lời khuyên dành cho chúng ta đang ao ước tìm kiếm các trường đh ở Seoul Hàn Quốc để theo học tập – Hãy chắc chắn rằng rằng các bạn đã xác định được ngành học tập của mình. Khẳng định được ngành mà các bạn sẽ theo học là 1 trong bước đặc biệt quyết định hành trình dài du học tập Hàn Quốc của doanh nghiệp thành công hay bế tắc. Nếu như khách hàng chưa triết lý được ngành nghề mang lại mình, VJ bao gồm một bài xích định hướng chi tiết dành mang đến bạn: Các ngành nghề du học nước hàn nên và không nên chọn

Nếu các bạn đã chắc chắn ngành nghề của mình, không phải mất thêm thời gian, cũng VJ khám phá các trường đh ở Seoul Hàn Quốc tốt nhất.

Bắt đầu nào….❗❗❗

1. Đại học non sông Seoul


*

Đại học quốc gia Seoul


Đại học tổ quốc Seoul được ra đời năm 1946. Địa điểm chủ yếu của Đại học nước nhà Hàn Quốc là các đại lý Gwanak ở tp Seoul. Trên đay, học tập phí so với sinh viên trong nước với sinh viên nước ngoài là giống hệt và đổi khác theo từng môn học. Những sinh viên quốc tế được cung ứng bởi các học bổng khác biệt để trang trải một trong những phần hoặc toàn cục học tầm giá của. Sinh viên nước ngoài cũng rất có thể tham gia những chương trình vừa học vừa làm, vị trí họ thao tác làm việc 40 – 60 giờ mỗi tháng trong khuôn viên trường. Công ty trường cũng cùn cấp cam kết túc xá giành riêng cho sinh viên đh và sau đại học.

Trường gồm 16 trường cao đẳng đại học, 1 trường sau đh và 10 trường cao đẳng chuyên nghiệp. Những trường chuyên nghiệp cung cấp các phân tích kinh doanh, nghiên cứu môi trường, khoa học và công nghệ hội tụ, nha khoa, công nghệ nông nghiệp quốc tế, phân tích quốc tế, luật, y học, hành chủ yếu công và sức khỏe cộng đồng.

2. Đại học Sogang


*

Đại học Sogang


Được thành lập vào năm 1960, Đại học tập Sogang là 1 cơ sở giáo dục đại học tư thục phía trong khu đô thị của tp. Hà nội chính Seoul (dân số hơn 5 triệu người). Đại học tập Sogang là một trong cơ sở giáo dục đh liên kết bự của hàn quốc được cỗ Giáo dục nước hàn chính thức công nhận. Đại học Sogang hỗ trợ các khóa huấn luyện và đào tạo và lịch trình dẫn đến các bằng cấp giáo dục đh như bằng cử nhân, bằng thạc sĩ với bằng tiến sĩ trong một số lĩnh vực nghiên cứu. 

3. Đại học tập Korea


*

Đại học tập Korea


Được ra đời vào năm 1905, Đại học tập Korea là 1 trong cơ sở giáo dục đại học tư thục bên trong khu city của thủ đô hà nội Seoul (dân số hơn 5 triệu người). Đại học Korea, được thỏa thuận công nhận vày Bộ giáo dục đào tạo Hàn Quốc, là một cơ sở giáo dục đại học lớn tại hàn quốc (tổng số sinh viên: 25.000 – 29.999 sinh viên). Đại học Korea cung cấp các khóa học và chương trình dẫn đến những bằng cấp giáo dục đại học, ví dụ như bằng cử nhân trong một số lĩnh vực nghiên cứu. 

4. Đại học tập Yonsei


*

Đại học tập Yonsei


Được thành lập vào năm 1957, Đại học tập Yonsei là một trong cơ sở giáo dục đại học tọa lạc tại hà nội thủ đô Seoul. Đại học Yonsei, được thừa nhận công nhận vày Bộ giáo dục Hàn Quốc, là một trong cơ sở giáo dục đào tạo đại học không nhỏ liên kết ưng thuận với Cơ đốc giáo tại hàn quốc (tổng số sinh viên: 35.000 – 39.999 sinh viên). 

Đại học tập Yonsei cung ứng các khóa huấn luyện và đào tạo và công tác dẫn đến các bằng cấp giáo dục đại học, ví dụ như bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ trong một số nghành nghề nghiên cứu. Đại học Yonsei cũng cung cấp cho sinh viên nhiều cửa hàng và thương mại & dịch vụ học thuật với phi học thuật, bao gồm thư viện, đơn vị ở, cửa hàng thể thao, hỗ trợ tài thiết yếu và / hoặc học bổng, các chương trình đàm phán và du học, và các dịch vụ hành chính.

Xem thêm: Cô Giáo Bắc Giang Bị Tung Ảnh Cô Giáo Bắc Giang, Ảnh Khỏa Thân Của Cô Giáo Bắc Giang Gây Xôn Xao

5. Đại học Ewha Womans


*

Học xá thiết yếu tại Ewha Womans University


Được thành lập vào năm 1886, Đại học tập Ewha Womans là 1 trong cơ sở giáo dục đại học tư thục phía trong khu city của hà nội thủ đô chính Seoul. Được ưng thuận công nhận do Bộ giáo dục Hàn Quốc, Đại học Ewha Womans là 1 trong cơ sở giáo dục đại học lớn của nước hàn dành cho đàn bà (tổng số sinh viên: 15.000 – 19.999 sinh viên). Đại học Ewha Womans cung ứng các khóa huấn luyện và đào tạo và lịch trình dẫn đến những bằng cấp giáo dục đại học, ví dụ như bằng cử nhân trong một số nghành nghề nghiên cứu. 

6. Đại học Hanyang


*

Đại học Hanyang


Được thành lập và hoạt động vào năm 1939, Đại học Hanyang là 1 trong cơ sở giáo dục đh tư nhân nơi trưng bày tại khu city của hà thành Seoul. Trường cũng đều có chi nhánh tại Ansan. Đại học Hanyang (HYU) là 1 cơ sở giáo dục đại học được review cao của nước hàn được cỗ Giáo dục hàn quốc chính thức công nhận (tổng số sinh viên: 35.000 – 39.999 sinh viên).

Cơ sở giáo dục đh 81 năm tuổi này của nước hàn có chế độ tuyển sinh có chọn lọc dựa trên kỳ thi đầu vào, học bạ với điểm GPA của sinh viên. HYU cũng cung cấp cho sinh viên nhiều cơ sở vật chất và dịch vụ thương mại học thuật cùng phi học tập thuật, bao gồm thư viện, đơn vị ở; cửa hàng thể thao; hỗ trợ tài thiết yếu và / hoặc học bổng; thương lượng chương trình du học với giải thưởng; các khóa học tập trực đường và thời cơ học tập từ bỏ xa.

7. Đại học tập Sungkyunkwan


*

Đại học tập Sungkyunkwan


Được thành lập vào năm 1398, Đại học Sungkyunkwan là một cơ sở giáo dục đại học tư thục phía bên trong khu thành phố của Seoul. Trường cũng có thể có chi nhánh tại tp Suwon. Đại học Sungkyunkwan (SKKU) là trường đh được cỗ Giáo dục nước hàn chính thức công nhận và là cửa hàng giáo dục đại học quy mô lớn chính thức link với tôn giáo cùng Nho giáo tại hàn quốc (tổng số sinh viên: 25.000 – 29.999 sinh viên).

Cơ sở giáo dục đh 622 năm tuổi của hàn quốc này có cơ chế tuyển sinh có chọn lọc dựa trên các kỳ thi đầu vào. SKKU cũng cung cấp cho sv nhiều cửa hàng vật chất và dịch vụ thương mại học thuật và phi học tập thuật, bao hàm thư viện, công ty ở, các đại lý thể thao; những chương trình du học tập và thảo luận và những dịch vụ hành chính.

8. Đại học Kyung Hee


*

Đại học Kyung Hee


Được thành lập vào năm 1949, Đại học Kyung Hee là một trong cơ sở giáo dục đh tư thục phi lợi nhuận trưng bày tại khu city của hà nội Seoul. Trường cũng đều có một chi nhánh ở Suwon. Được chấp thuận công nhận bởi Bộ giáo dục Hàn Quốc, Đại học Kyung Hee có tổng số sv 25.000 – 29.999 sinh viên. 

Đại học tập Kyung Hee (KHU) hỗ trợ các khóa đào tạo và huấn luyện và lịch trình giáo dục đại học bằng cử nhân, bởi thạc sĩ và bằng tiến sĩ. Cửa hàng giáo dục đh 71 năm tuổi của nước hàn này có chế độ tuyển sinh chọn lọc dựa trên thành tích và điểm số GPA của sinh viên. Tỷ lệ đồng ý là 40 – 50%, làm cho Kyung Hee University đổi mới “ngôi sao hy vọng” cho các sinh viên quốc tế. 

9. Đại học tập Chung-Ang


*

Đại học Chung-Ang


Được thành lập vào năm 1918, Đại học Chung-Ang là cơ sở giáo dục đh tư thục phi lợi nhuận nơi trưng bày tại tp. Hà nội Seoul. Được thỏa thuận công nhận vị Bộ giáo dục đào tạo Hàn Quốc, Đại học Chung-Ang (CAU) là 1 cơ sở giáo dục đh quy mô trung bình tại hàn quốc (tổng số sinh viên: 6.000 – 6.999 sinh viên). 

CAU hỗ trợ các khóa đào tạo và lịch trình giáo dục đh cử nhân, thạc sĩ cùng tiến sĩ. Cửa hàng giáo dục đại học 102 năm tuổi này có cơ chế tuyển sinh chọn lọc dựa trên những kỳ thi đầu vào. CAU cũng cung ứng cho sv nhiều cơ sở vật chất và thương mại & dịch vụ học thuật cùng phi học thuật, bao gồm thư viện, đơn vị ở, các đại lý thể thao; cung ứng tài chủ yếu và học bổng; bàn bạc chương trình du học và giải thưởng.

10. Đại học Konkuk


*

Đại học tập Konkuk


Được thành lập và hoạt động vào năm 1946, Đại học tập Konkuk là 1 trong cơ sở giáo dục đại học tư thục nằm ở trung chổ chính giữa của thành phố hà nội Seoul. Đại học Konkuk (KU), được cỗ Giáo dục hàn quốc chính thức công nhận, là cơ sở giáo dục đại học lớn với toàn bô sinh viên: 25.000 – 29.999 sinh viên. KONKUK UNIVERSITY (KU) hỗ trợ các khóa đào tạo và huấn luyện và chương trình giáo dục đại học bằng cn trong một số nghành nghề nghiên cứu. Cửa hàng giáo dục đại học 74 năm tuổi này có chế độ tuyển sinh có chọn lọc dựa trên các kỳ thi đầu vào.

11. Đại học Ngoại ngữ Hankuk


*

Đại học Ngoại ngữ Hankuk


Được ra đời vào năm 1954, Đại học Ngoại ngữ Hankuk (HUFS) là 1 trong những cơ sở giáo dục đại học tư thục phía trong khu đô thị của Seoul. Được công nhận chấp thuận bởi Bộ giáo dục Hàn Quốc, Đại học tập Hankuk là cửa hàng giáo dục đại học có quy mô béo với tổng cộng sinh viên: 25.000 – 29.999 sinh viên. 

Đại học tập Ngoại ngữ Hankuk hỗ trợ các khóa huấn luyện và đào tạo và công tác giáo dục đh bằng cử nhân, bởi thạc sĩ và bởi tiến sĩ. Trường có chế độ tuyển sinh có tinh lọc dựa trên những kỳ thi đầu vào. HUFS cũng hỗ trợ cho sinh viên nhiều cơ sở và thương mại dịch vụ học thuật và phi học thuật, bao hàm thư viện, bên ở, cửa hàng thể thao; cung ứng tài thiết yếu và học bổng; dàn xếp chương trình du học với giải thưởng.

12. Đại học công nghệ và technology Quốc gia Seoul


*

Đại học khoa học và công nghệ Quốc gia Seoul


Được thành lập vào năm 1910, Đại học khoa học và technology Quốc gia Seoul là 1 trong những cơ sở giáo dục đh công lập phi lợi nhuận nơi trưng bày tại hà nội thủ đô Seoul. Được bộ Giáo dục hàn quốc chính thức công nhận, Đại học công nghệ và technology Quốc gia Seoul (Seoul
Tech) là một trong những cơ sở giáo dục đại học công nghệ lớn ở nước hàn (tổng số sinh viên: 10.000 – 14.999 sinh viên). Đại học tập Seoul
Tech cung ứng các khóa học và lịch trình giáo dục đại học bằng cử nhân và bởi thạc sĩ. Trường đh này có chế độ tuyển sinh tinh lọc dựa trên những kỳ thi đầu vào. Seoul Tech cũng hỗ trợ cho sv nhiều cửa hàng và thương mại & dịch vụ học thuật cùng phi học tập thuật khác. 

13. Đại học đàn bà sinh Sookmyung


*

Đại học chị em sinh Sookmyung


Được ra đời vào năm 1948, Đại học bạn nữ sinh Sookmyung là một trong những cơ sở giáo dục đh tư thục phía bên trong trung trung khu của hà nội Seoul. Được đồng ý công nhận bởi vì Bộ giáo dục đào tạo Hàn Quốc, Đại học cô bé sinh Sookmyung là 1 trong những cơ sở giáo dục đại học lớn của hàn Quốc giành riêng cho nữ sinh (số lượng sinh viên theo học: 15.000 – 19.999 sinh viên). Đại học thiếu phụ sinh Sookmyung hỗ trợ các khóa đào tạo và chương trình giáo dục bằng cử nhân trong một số lĩnh vực nghiên cứu. Trường có chính sách tuyển sinh có tinh lọc dựa trên các kỳ thi đầu vào. 

14. Đại học Soongsil


*

Đại học tập Soongsil


Được thành lập vào năm 1897, Đại học tập Soongsil là một trong những cơ sở giáo dục đh tư thục phi lợi nhuận trưng bày tại quần thể trung tâm tp. Hà nội Seoul. Đại học tập Soongsil (SSU), được cỗ Giáo dục hàn quốc chính thức công nhận, là cơ sở giáo dục đại học lớn tại nước hàn (tổng số sinh viên: 20.000 – 24.999 sinh viên). Ngôi ngôi trường này cung cấp các khóa đào tạo và lịch trình giáo dục đại học bằng cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. 

 Là cơ sở giáo dục và đào tạo đại học nhiều năm của Hàn Quốc, Đại học Soongsil có cơ chế tuyển sinh tinh lọc dựa trên các kỳ thi đầu vào. Ứng viên quốc tế cũng hoàn toàn có thể tham gia khi đáp ứng đủ các điều khiếu nại du học tập Hàn Quốc trên trường. ở bên cạnh đó, SSU cũng cung cấp cho sinh viên nhiều cửa hàng vật chất và thương mại dịch vụ học thuật với phi học thuật như: thư viện, đơn vị ở, các đại lý thể thao, hỗ trợ tài chủ yếu và học bổng, hiệp thương chương trình du học cùng giải thưởng.

15. Đại học đạo gia tô Hàn Quốc


*

Đại học thiên chúa giáo Hàn Quốc


Được ra đời vào năm 1855, Đại học đạo thiên chúa Hàn Quốc là một trong những cơ sở giáo dục đại học theo bề ngoài tư thục. Đại học tập Công giáo hàn quốc được Bộ giáo dục đào tạo công dìm là trường đh lớn với tổng cộng sinh viên: 10.000 – 14.999 sinh viên. Ngôi trường cũng là một trong những cơ sở giáo dục và đào tạo có liên kết chính thức cùng với đạo Cơ đốc – Công giáo. Hiện tại tại, Đại học đạo gia tô Hàn Quốc cung ứng các khóa huấn luyện và đào tạo và chương trình đào tạo và huấn luyện giáo dục đh bằng cử nhân. Các bạn du học sinh có thể đăng cam kết vào trường theo chính sách tuyển sinh tinh lọc dựa trên những kỳ thi đầu vào. 

16. Đại học tập Sejong


*

Đại học tập Sejong


Thành lập vào khoảng thời gian 1940, Đại học tập Sejong (SJU) hiện nay đang là 1 cơ sở giáo dục đại h