Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi giải toán trên laptop Casio lớp 9, để thiết lập tài liệu về máy bạn click vào nút tải về ở trên

Bạn đang xem: Giải đề thi casio huyện bình chánh #1

Trường thcs Nguyễn Bỉnh Khiêm Lớp : Họ và Tên : chất vấn Đề Số 1Điểm :Môn : máy tính xách tay Bỏ Túi CASIOLỚP 9ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO thời hạn : 120 Phút
Bài1 : kiếm tìm ƯSCLN của 40096920 , 9474372 và 51135438 bài 2 : Phân số nào hiện ra số thập phân tuần hồn 3,15(321)Bài 3 : cho thấy 3 chữ số sau cuối bên phải của Bài4 : cho thấy 4 chữ số cuối cùng bên yêu cầu của bài xích 5: cho đa thức P(x) = x3 + ax2 + bx + c
Tìm a , b , c biết rằng khi x theo lần lượt nhận các giá trị 1,2 ; 2,5 ; 3,7 thì P(x) có giá trị khớp ứng là 1994,728 ; 2060,625 ; 2173,653Tìm số dư r của phép chia đa thức P(x) đến 2x+5Tìm cực hiếm của x lúc P(x) có mức giá trị là 1989Bài 6: mang lại dãy số Un = với n = 0 , 1 , 2 , Tính U0 , U1 , U2 , U3 , U4 Lập cách làm để tính Un+2 theo Un+1 với Un
Tính U13 , U14 bài 7: Tính quý giá biểu thức
A = B = 3344355664 . 3333377777Bài 8: Tìm quý giá của x , y viết bên dưới dạng phân số hoặc lếu số từ phương trình:Bài 9: cho dãy số thu xếp thứ trường đoản cú U1 , U2 , U3 , ,Un ,Un+1, biết U5 = 588 ; U6 = 1084 ; Un+1 = 3Un - 2 Un-1 . Tính U1 ; U2 ; U25Bài 10: cho đa thức P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + 132005 hiểu được khi x theo lần lượt nhận những giá trị 1 ; 2 ; 3 ; 4 thì giá bán trị tương ứng của nhiều thức P(x) theo lần lượt là 8 ; 11 ; 14 ; 17 .Tính P(x) với x = 11 ; 12 ; 14 ; 15ĐÁP ÁN ĐỀ 1 ( 2007 )Bài 1 : bởi máy tải sẵn chương trình dễ dàng và đơn giản phân số cần ta sử dụng chương trình này để tìm Ước số chung lớn nhất (ƯSCLN)Ta cĩ : ( tối giản)ƯSCLN : A ÷ aẤn 9474372 f 40096920 = Ta được : 6987 f 29570ƯSCLN của 9474372 và 40096920 là 9474372 ÷ 6987 = 1356Ta vẫn biết : ƯSCLN(a ; b ; c ) = ƯSCLN(ƯSCLN( a ; b ) ; c )Do đó chỉ cần tìm ƯSCLN(1356 ; 51135438 )Ấn 1356 f 51135438 = Ta được : 2 f 75421Kết luận : ƯSCLN của 9474372 ; 40096920 và 51135438là : 1356 ÷ 2 = 678ĐS : 678 bài 2 : Ta đặt 3,15(321) = a giỏi : 100.000 a = 315321,(321) (1) 100 a = 315,(321) (2)Lấy (1) trừ (2) vế theo vế , ta tất cả : 99900 a = 315006Vậy ĐS : Khi thực hành thực tế ta chỉ tiến hành phép tính như sau cho nhanh :Bài3 :Ta có
ĐS : 743Khi thực hành ta triển khai phép tính như sau mang đến nhanh bài bác 4 :Dễ thấy
Và ta gồm : sau cuối : ĐS : 2256 bài 5: 5.1 nỗ lực l ần l ư ợc c ác gi á tr ị x = 1,2 ; x =2,5 ; x=3,7 v ào nhiều th ức
P(x) = x3+ax2 + c ta đư ợc h ệ Gi ải h ệ ph ư ơng tr ình ta đ ư ợc

Xem thêm: Hạn Hán Ở Châu Phi - Đang Đẩy Trẻ Em Đến Bờ Vực Của Thảm Họa

Tính Q(x) tại x = 0 . Q(0) = 0+ 132005 –(0+5) = (-1)(-2)(-3)(-4).r Suy ra r = 5000Chứng tỏ : P(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4).R(x) + (3x+5)Từ đó P(11) = 27775478 ; P(13) = 65494484 P(12) = 43655081 ; P(14) = 94620287
Bạn đang xem tư liệu "Đề thi giải toán trên laptop casio lớp 9 môn toán", để cài đặt tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD làm việc trên
*

A = 0,8516 ; tan
B = 3,1725 ; sin
A = 0,8516 ; tan
B = 3,1725 ; sin
C = 0,4351. Tính : D = cot (A + B – C) ? bài bác 2: Tìm quý giá của x, y bên dưới dạng phân số (hoặc láo lếu số) từ những phương trình sau rồi điền kết quả vào ô vuông : a) 1 1 1x. 42 1 33 1 23 1 55 1 44 727 69 8               b) 1 3 14 : 0,003 0,3 .112 trăng tròn 2: 62 17,81: 0,0137 13011 1 3 1 203 2,65 .4 : 1,88 2 .20 5 25 8y                            Bài 3: a) search ccác số thoải mái và tự nhiên a với b biết rằng: 7463 12413073141ab  b) kiếm tìm ƯCLN và BCNN của 170586104 cùng 157464096. C) tìm số dư của phép chia: 987654312987654321 đến 123456789. D)Tìm chữ số hàng chục của 172015 a = 3 b = 7 UCLN = 13122008 y = 6 r = 9 D = 0,206600311 BCNN = 2047033248 x = 30116714A = 213B = 3 C = 6734338267331064  4 download tại trang web maytinhbotui.vn bài xích 4: mang lại u1 = 2008; u2 = 2009 cùng un+1 = un + un-1 với tất cả n  2. Khẳng định u13 ? bài xích 5: Đặt Q(x)= 2x2 +1; h(x)= P(x) – (2x2+1). Từ giả thiết ta súy ra h(1) = h(2) = h(3) = h(4) =h(5) = 0; Do hệ số x5 bằng 1 phải h(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) Suy ra p(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) + (2x2+1) P(x)= x5 –15x4 +85x3 – 223x2 +274x – 119 P(2015)=2014.2013.2012.2011.2010+2(2015)2+1 bài bác 6: quá trình U50 = 2600/31209; U60 = 1240/14883; U1002=4024035335336Bài 7: đến tam giác ABC vuông tại A, biết AC = 3AB . Bên trên cạnh AC rước điểm D sao để cho DC = AB. Tính tổng số đo ngân hàng á châu acb ADB ? bài xích 8: mang đến tam giác ABC có 0A 120 ; AB = 4cm ; AC = 6cm cùng trung con đường AM. Tự B, kẻ bảo hành vuông góc với AC tại H với từ M, kẻ MK vuông góc với AC tại K (H, K  AC). Tính độ dài mặt đường trung con đường AM.  Điền hiệu quả vào ô vuông: bài xích 9: đến tam giác ABC gồm AB = 8,91cm ; AC = 10,32cm cùng 0BAC 72 . (Tính đúng chuẩn đến 3 chữ số thập phân). A) Độ dài đường cao BH. B) diện tích s tam giác ABC. C) Độ nhiều năm cạnh BC a= –15; b = 85; c = –223 ; d= 274; e = –119 (sai 1 kq -0.25) P(2010) = 32971548611408691 A 10,32 C B 8,91 720 H AM = 2,645751311 cm bí quyết giải: Ta bao gồm 0 0 0180 120 60BAH    cần AH = AB. Cos 04.cos60 2BAH   cm Mặt khác: BH//MK (gt) mà lại MB = MC Suy ra KH = KC 6 242 2 2HC AC AH     centimet và MK = 12BH ( vì chưng MK là đường trung bình của BCH ) = 0 01 1sin .4.sin 60 2.sin 602 2AB BAH   vì vậy 2 2 2 0 22 (2.sin 60 )AM AK MK    = 2,645751311 centimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A H B M K C 4 6 1200 U13= 468008 ngân hàng á châu ADB = 450 download tại website maytinhbotui.vn bảo hành = 8,474 centimet SABC = 43,726 cm2 BC = 11,361 cm bài 10: mang lại hình thang vuông ABCD (BC // AD ; 0B C 90  ) có AB = 12,35cm ; BC = 10,55cm ; 0ADC 57 . A) Tính chu vi của hình thang ABCD. B) Tính diện tích của hình thang ABCD. C) Tính những góc của tam giác ADC. ( có tác dụng tròn mang lại độ ) Giải: a) Ta gồm AD = 010,55sin 57sin
AHD ; DH = AH. Cot D = 10,55.cot570 phải CABCD = 2AB + BC +DH +AD = 2.12,35 + 10,55 +10,55.cot570 + 010,55sin 57= 54,68068285 centimet b) SABCD = 0( ). (12,35 12,35 10,55.cot 57 ).10,55166,43284432 2AB CD BC    cm2 d) Ta gồm : tan10,5512,35AHDCAHC  . Suy ra 041DCA  . Do đó 0 0180 ( ) 82DAC D DCA     Điền tác dụng vào ô vuông: C ABCD = 54,68068285 cm SABCD = 166,4328443 cm2 DAC = 820 ; DCA = 410 biện pháp giải: a) Ta có bh = AB sin BAC = 8,91.sin720 = 8,474 centimet b) SABC = 12AC.BH = 1210,32.8.474 = 43,726 cm2c) Ta gồm AH = AB. Cos = 8,91.cos720 = 2,753 centimet Suy ra HC = AC – AH = 10,32 – 2,753 = 7,567 cm do đó BC = 2 2 2 28,474 7,567 11,361BH HC    cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A B 570 D H C