Đề thi cuối kì 2 đồ gia dụng lí 9 năm 2022 - 2023 tuyển chọn 7 đề bình chọn cuối kì 2 có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi vật lý 9


Bộ đề thi cuối kì 2 Lý 9 năm 2022 - 2023 (Có đáp án)


Đề thi cuối kì 2 đồ vật lí 9 - Đề 1

Đề thi cuối kì 2 Lý 9

I. Phần trắc nghiệm ( 4 điểm):

Câu 1: Trong hiện tượng lạ khúc xạ tia nắng thì con đường pháp tuyến có điểm sáng nào sau đây:

A. Là con đường thẳng bất kỳ đi qua điểm tới.B. Đi qua điểm tới cơ mà không vuông góc cùng với mặt chia cách giữa nhì môi trường.C. Vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường và đi qua điểm tới.D. Là con đường thẳng trùng cùng với mặt ngăn cách giữa hai môi trường.

Câu 2: Trong hiện tượng lạ khúc xạ ánh sáng, góc cho tới là góc làm sao sau đây?

A. Là góc tạo bởi tia khúc xạ và con đường pháp tuyến.B. Là góc tạo vì chưng tia cho tới và đường pháp tuyến.C. Là góc tạo bởi vì tia tới cùng mặt chia cách giữa nhị môi trường.D. Là góc tạo vì tia khúc xạ cùng mặt phân cách giữa nhị môi trường.

Câu 3: Thấu kính quy tụ không có điểm sáng nào sau đây?

A. Tia sáng sủa tới đi qua quang chổ chính giữa của thấu kính hội tụ cho tia ló liên tục truyền thằng theo vị trí hướng của tia tới.B. Thấu kính hội tụ có lớp ở giữa dày hơn phần rìa.C. Chùm tia sáng tới tuy vậy song với trục chính qua thấu kính hội tụ cho chùm tia ló loe rộng lớn ra. D. Thấu kính hội tụ có tác dụng hội tụ ánh sáng.


Câu 4: Mắt bạn mắc tật cận thị là đôi mắt có điểm lưu ý nào sau đây?

A. Không nhìn rõ được các vật ở ngay gần mắt.B. Không nhìn rõ được những vật sinh sống xa mắt.C. Chỉ nhìn thấy được rõ được các vật ngơi nghỉ xa mắt.D. Chỉ nhìn thấy rõ được những vật bí quyết mắt tự 50cm trở ra.

Câu 5: với 1 công suất điện được truyền thiết lập đi trên thuộc một đường dây mua điện. Giả dụ hiệu điện nỗ lực ở nhì đầu mặt đường dây tăng 4 lần thì:

A. Hiệu suất hao phí trên tuyến đường dây cài đặt điện kia tăng 16 lần.B. Năng suất hao phí trên đường dây sở hữu điện đó giảm 4 lần.C. Năng suất hao phí trên phố dây sở hữu điện đó giảm 16 lần.D. Công suất hao phí trê tuyến phố dây mua điện đó tăng 4 lần.

Câu 6: lúc một tia sáng sủa truyền trường đoản cú nước ra bên ngoài không khí cùng với góc tới bởi 300 thì góc khúc xạ có điểm sáng nào sau đây?

A. Góc khúc xạ to hơn hoặc bởi 300.B. Góc khúc xạ nhỏ hơn 300.C. Góc khúc xạ bé dại hơn hoặc bởi 300.D. Góc khúc xạ lớn hơn 300.

Câu 7: bên trên vành đỡ của một kính lúp có ghi số lượng 2,5X( số bội giác của kính lúp); kính lúp này có tiêu cự là:

A. 25cm.B. 5cm.C. 2,5cm.D. 10cm.

Câu 8: Một thấu kính hội tụ có khoảng cách giữa nhị tiêu điểm là 40cm thì thấu kính đó gồm tiêu cự bằng:

A. 30cm. B. 40cm. C. 10cm. D. 20cm.

II. Phần từ bỏ luận ( 6 điểm):


Bài 1( 2 điểm): Moät thấu kính phân kỳ bao gồm tiêu cự 10 cm, một trang bị thật AB cao 30cm ở phương pháp thấu kính 30cm.

a. Vẽ ảnh, nêu tính chất ảnh.

b. Biết ảnh ở giải pháp thấu kính 7,5cm. Hãy tính chiều cao của ảnh.

Bài 2 ( 3 điểm): Một máy thay đổi thế bao gồm cuộn sơ cấp bao gồm 500 vòng dây, cuộn đồ vật cấp tất cả 40 000 vòng dây. Hiệu điện cố gắng ở nhì đầu cuộn sơ cấp cho là 400V.

a. Máy trở nên thế này là sản phẩm tăng gắng hay hạ thế? bởi sao?

b. Hãy tính hiệu điện núm ở nhì đầu cuộn sản phẩm công nghệ cấp.

c. Nếu muốn thu được hiệu điện cố ở nhị đầu cuộn thứ cấp cho là 35 000V thì phải chuyển đổi số vòng dây của cuộn thiết bị cấp như vậy nào?

Bài 3 (1 điểm): ví như trong tay em có một thấu kính thì em làm núm nào để biết được thấu kính chính là thấu kính hội tụ hay phân kỳ?( nêu tối thiểu hai cách nhận biết)

Đáp án đề thi cuối kì 2 Lý 9

1- Phần trắc nghiệm( 4 điểm): mỗi câu đúng được 0,5 điểm :

Câu12345678
Đáp ánCBCBCDDD

III.2- Phần từ bỏ luận:

Bài

Nội dung

Điểm

Bài 1:

2 điểm

a. Vẽ ảnh:

- đặc điểm ảnh: ảnh ảo, thuộc chiều cùng với vật, nhỏ dại hơn vật, ở ngay gần thấu kính rộng vật.

1 điểm

0,5 điểm

b. Từ hình vẽ ta thấy

*
đồng dạng cùng với
*
buộc phải ta có:
*

*

Vậy ảnh cao 7,5 cm

0,5 điểm

Bài 2:

3 điểm

a. Máy biến hóa thế này là sản phẩm tăng thế vày số vòng dây của cuộn thứ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn sơ cấp.

1 điểm

b. Hiệu điện núm ở hai đầu cuộn thư cấp là:

ADCT:

*

*

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

c. Trường hợp U2=35 000V thì số vòng dây của cuộn thứ cấp cho là:

*

n2== 43 750 vòng.

Vậy buộc phải quấn cấp dưỡng cuộn thứ cung cấp 43 750 vòng dây

0,5 điểm

Bài 3:

1 điểm

- sử dụng tay kiểm soát nếu thấy thấu kính có phần ở giữa dày hơn phần rìa thì đó là THHT, giả dụ thấy thấu kính có lớp giữa mỏng rộng phần rìa thì đó là THPK

- quan sát cái chữ qua thấu kính ví như thấy ảnh của cái chữ to ra nhiều thêm dòng chữ thật thì sẽ là TKHT, nếu thấy ảnh của cái chữ nhỏ hơn cái chữ thiệt thì chính là TKPK.

0,5 điểm

0,5 điểm


Ma trận đề thi học tập kì 2 Lý 9

Tên

chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Cộng

TNKQ

TNTL

TNKQ

TNTL

TNKQ

TNTL

TNKQ

TNTL

Điện trường đoản cú học

- Nêu được các tính năng của chiếc điện luân chuyển chiều.

- Biết năng lượng điện năng hao mức giá khi truyền download được chuyển hóa thành nhiệt năng.

Giải mê thích được nguyên tắc buổi giao lưu của máy biến đổi áp.

- vận dụng được cách làm ,

Số câu

1(C1)

1(C2)

1(C9)

3

Số điểm

0,5

0.5

2

3

Tỉ lệ %

5%

5%

20%

30%

Quang học

- chỉ ra rằng được tia khúc xạ và tia bội phản xạ, góc khúc xạ với góc phản bội xạ.

- biết được các đặc điểm về ảnh của một vật dụng tạo bởi thấu kính hội tụ hay phân kì.

- Biết được chức năng của tấm lọc màu.

- đọc được khi nào thì hình ảnh qua thấu kính là hình ảnh thật, hình ảnh ảo.

- Dựng được hình ảnh của một thứ tạo bởi thấu kính hội tụ, phân kì bằng cách sử dụng những tia đặc biệt.

- Tính được góc bội nghịch xạ, khúc xạ

- phân tích và lý giải được hiện tượng kỳ lạ tán xạ ánh sáng

- Vận dụng kỹ năng toán học vào tính các yếu tố liên quan đến thấu kính.

Số câu

2(C3,C6)

12(C5,C7)

1

3

1

11

Số điểm

0.8

1

0.4

2

1.2

2

7,4

Tỉ lệ %

8%

10%

4%

10%

12%

20%

74%

Đề thi cuối kì 2 thiết bị lí 9 - Đề 2

Đề thi cuối kì 2 Lý 9

A. TRẮC NGHIỆM. (3Đ)

1. Khoanh tròn 1 phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau (2đ)

Câu 1: khi tia sáng sủa truyền được từ nước sang không khí thì:

A. Góc khúc xạ bởi góc tới.B. Góc khúc xạ nhỏ tuổi hơn góc tới.C. Góc khúc xạ to hơn góc tới.D. Không tồn tại góc khúc xạ.

Câu 2: Đặt một đồ vật trước một thấu kính phân kì, ta đã thu được :

A. Một hình ảnh thật, to hơn vật.C. Một ảnh ảo, lớn hơn vật
B. Một hình ảnh thật, nhỏ hơn vật.D. Một hình ảnh ảo, nhỏ dại hơn vật.

Câu 3: ví như tăng hiệu năng lượng điện thế ở cả hai đầu con đường dây download điện lên đôi mươi lần thì năng suất hao phí bởi tỏa sức nóng sẽ:

A. Tạo thêm 20 lần.C. Sụt giảm 20 lần.B. Giảm sút 400 lần.D. Tạo thêm 400 lần


Câu 4: hoàn toàn có thể kết luận như câu nào bên dưới đây:

A. Mắt lão nhìn rõ các vật dụng ở xa, không nhìn thấy được rõ các vật dụng ở gần.B. đôi mắt lão nhìn được rõ các trang bị ở gần, không nhìn rõ các vật dụng ở xa.C. Người có nắt tốt nhìn rõ các vật làm việc xa, không nhìn được rõ các đồ dùng ở gần.D. Người có nắt xuất sắc nhìn rõ các vật nghỉ ngơi xa, không nhìn được rõ các đồ vật ở gần.

2. Điền khuyết (1đ)

Câu 5: Ảnh trên phim là hình ảnh thật, ...................................... Và ..................................với vật.

Câu 6: Kính lúp là một trong thấu kính .......................... Bao gồm tiêu cự ...............dùng nhằm quan sát các vật...................

B. TỰ LUẬN (7Đ)

Câu 7 (2,0đ): Nêu cấu tạo chính và hoạt động vui chơi của máy phát năng lượng điện xoay chiều?

Câu 8 (2,5đ): Một máy biến thế nên tăng hiệu điện vậy từ 110V lên đến mức 380V. Cuộn sơ cấp gồm 1200 vòng. Tính số vòng của cuộn lắp thêm cấp?

Câu 9 (2,5đ): Đặt một vật trước một thấu kính quy tụ có tiêu cự f = 8cm. đồ vật AB cách thấu kính một khoảng tầm d = 24cm. A vị trí trục chính.

a/ Vẽ ảnh A/B/ của AB.

b/ đưa sử AB bằng 40cm. Tính độ cao A/B/ của ảnh?

c/ Tính khoảng cách d/ từ ảnh đến thấu kính?

d/ Vẽ ảnh A/B/ của AB cùng với trường hợp là thấu kính phân kỳ và tính độ cao A/B/ của ảnh (Biết AB = 40cm)?……

Đáp án đề thi học kì 2 thiết bị lí 9

A. TRẮC NGHIỆM (3 Điểm) mỗi câu đúng được 0,5đ.

Câu123456
Đáp ánCDBAnhỏ hơn đồ vật - ngược chiềuHội tụ - ngắn – nhỏ

B. TỰ LUẬN (7 Điểm)

CâuNội dungĐiểm

7

(2đ)

- Cấu tạo: gồm nam châm từ và cuôn dây dẫn.

- Hoạt động: khi cho nam châm quay bao bọc một cuộn dây dẫn hay cho cuộn dây dẫn kín quay trong lòng nam châm hút ta đang thu được dđxc khi nối 2 cực của máy với các dụng chũm tiêu thụ điện. Có tương đối nhiều cách làm cho quay như dùng động cơ nổ, tuabin nước tuyệt dùng cánh quạt gió.

31 Đề thi học tập kì 1 lớp 9 môn vật dụng lý bao gồm đáp án năm học 2022 - 2023 được Vn
Doc đọc và phân chia sẻ. Đề thi kèm theo đáp án sẽ là tư liệu hữu ích cho các em ôn tập, tích lũy thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm tay nghề giải đề hay, đôi khi biết cách phân bổ thời gian làm cho bài thế nào cho hợp lý. Tiếp sau đây mời chúng ta tải về để xem toàn cục 31 đề và giải đáp trong bộ đề thi học kì 1 đồ gia dụng lý 9.


Đề thi học kì 1 đồ lý 9 số 1

Ma trận đề kiểm tra

cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1:

Điên học

-Biết được phương pháp tính công suất.

-Phát biểu,viết hệ thức đinh lý lẽ ôm.

Nhận biết được đoạn mạch mắc nối tiếp, tuy vậy song

- Biết vận dụng được phương pháp tính điện trở tương đương so với đoạn mạch nối tiếp.

- Biết xác minh được quan hệ giữa điện trở của dây dẫn cùng với độ dài, huyết diện và vật tư làm dây dẫn.

-Vận dụng bí quyết tính điên năng

A = .t

để giải bài tập.

-Biết vận dụng được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn cùng với độ dài, tiết diện và vật tư làm dây dẫn để giải bài bác tập

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

6

1.5

15%

 

1

2

20%

 

6

1.5

15%

 

 

 

 

 

2

2

10%

 

 

 

15

8

80%

Chủ đề 2 :

Điện từ học

Nhận biết được môi trường thiên nhiên nào tất cả từ trường, số rất của nam châm hút vĩnh cửu, từ phổ

-.Biết được nguyên tắc năm tay phải, nguyên tắc bàn tay trái. Xác định được chiều của con đường sức từ

 

-.Biết vận dụng quy ước chiều đường sức từ nhằm vẽ và xác định được chiều mặt đường sức từ của thanh phái nam châm

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

4

1,0

10%

 

 

 

1

1

10%

 

 

 

5

2

20%

toàn bô câu

T.số điểm

Tỉ lệ %

7

3,5

35%

7

2,5

25%

2

4

40%

10

100%


Đề thi học kì 1 thiết bị lý 9

I. Trắc nghiệm khách quan: ( 3,0 điểm).

* Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong những câu sau:

Câu 1. Đơn vị đo của năng lượng điện trở là:

A. Vôn

B. Oát

C. Ôm

D. Ampe

Câu 2. Bí quyết nào sau đây biểu diễn sự phụ thuộc của năng lượng điện trở vào chiều lâu năm dây dẫn, ngày tiết diện dây, năng lượng điện trở suất của dây ?

Câu 3: Đơn vị làm sao sau đây là đơn vị của điện năng ?

A. Ampe (A)

B.Kilôoát tiếng (KW.h)

C. Oát (W)

D. Ôm (Ω).

Câu 4. Đơn vị nào sau đó là đơn vị đo của hiệu năng lượng điện thế?

A. Ampe (A)

B. Vôn (V)

C. Oát (W)

D. Ôm (Ω).

Câu 5. Môi trường xung quanh nào tiếp sau đây có sóng ngắn từ trường ?

A. Bao quanh vật lây truyền điện

B. Xung quanh viên pin

C. Bao quanh thanh phái mạnh châm

D. Bao quanh một dây đồng.

Xem thêm: Lịch Sử Đối Đầu Verona Vs Empoli : Bất Phân Thắng Bại, Nhận Định Verona Vs Empoli: Bất Phân Thắng Bại

Câu 6. Phương pháp không dùng làm tính công suất điện là

A. Phường = R.I2

B. P. = U.I

C. P. =

*

D. Phường = U.I2


Câu 7. Chiều của đường sức từ bỏ của ống dây dẫn gồm dòng điện chạy phụ thuộc vào nguyên tố nào?

A.Chiều của chiếc điện chạy qua dây dẫn

B.Chiều của con đường sức từ

C.Chiều chuyển động của dây dẫn

D.Chiều của mẫu điện chạy qua dây dẫn cùng chiều của mặt đường sức từ.

Câu 8. Từ bỏ trường ko tồn tại nghỉ ngơi đâu?

A. Bao bọc nam châm

B. Xung quanh dòng điện.

C. Bao quanh điện tích đứng yên.

D. Xung quanh Trái Đất.

Câu 9. Điện trở tương đương của đoạn mạch tất cả hai điện trở R1 = 3Ω với R2 = 6Ω mắc song song là:

A. 8Ω

B. 4Ω

C. 9Ω

D. 2Ω

Câu 10: Xét những dây dẫn được gia công từ cùng nhiều loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn tăng vội 3 lần và tiết diện tăng thêm 3 lần thì năng lượng điện trở của dây dẫn:

A. Tăng cấp 3 lần.

B. Tăng vội vàng 9 lần.

C. Giảm đi 3 lần.

D. Không núm đổi. .

Câu 11. Hình nào sau đây biểu diễn đúng chiều mặt đường sức từ của ống dây ?

Câu 12. Đặt một hiệu điện nuốm U vào hai đầu một dây dẫn. Điện trở của dây dẫn

A. Càng khủng thì loại điện qua dây dẫn càng nhỏ

B. Càng nhỏ thì loại điện qua dây dẫn càng nhỏ

C. Tỉ lệ thuận với dòng điện qua dây dẫn


D. Phụ thuộc vào hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu dây dẫn

II. Từ luận: (7,0 điểm)

Câu 13. (2,0 điểm: phát biểu cùng viết hệ thức của định luật pháp Ôm ? Nêu rõ ký kết hiệu, 1-1 vị của những đại lượng bao gồm trong cách làm ?

Câu 14. (2,0 điểm): Trên bóng đèn tất cả ghi 220V - 75W được thắp sáng liên tục với hiệu điện cầm cố 220V vào một ngày là 4 giờ.

a)Tính cường độ loại điện chạy qua nhẵn đèn?

b)Tính lượng điện năng mà đèn điện này áp dụng trong 30 ngày với số đếm của công tơ vào trường phù hợp này ?

Câu 15. (1,5 điểm). Tính diện trở của tua dây dẫn bởi constantan nhiều năm 10m gồm tiết diện 1mm2. Biết điện trở suất của constantan là 0,50.10-6 .

Câu 16. (1,5 điểm):

Đường mức độ từ bao gồm chiều đi vào và đi ra từ cực nào của thanh nam châm? Hãy dùng mũi tên ghi lại chiều các đường mức độ từ của thanh phái nam vào mẫu vẽ bên.

Xem câu trả lời trong file tải về

Đề thi học tập kì 1 đồ gia dụng lý 9 số 2

Phần A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

I. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1. Số đếm của công tơ năng lượng điện ở mái ấm gia đình cho biết:

A.Thời gian thực hiện điện của gia đình.

B. Điện năng mà mái ấm gia đình đã sử dụng.

C. Hiệu suất điện mà gia đình sử dụng.

D. Số mức sử dụng và sản phẩm công nghệ điện đang sử dụng.

Câu 2. Ta nói rằng tại một điểm A trong không khí có từ trường khi:


A. Một đồ gia dụng nhẹ để gần A hút về phía A.

B. Một thanh đồng để gần A bị xuất kho xa A.

C. Một thanh nam châm hút đặt tại A bị cù lệch khỏi phía Nam-Bắc.

D. Một thanh nam châm hút từ đặt trên A bị rét lên.

Câu 3. Một biến đổi trở bé chạy làm bằng dây nikêlin gồm điện trở suất = 0,40.10-6 m với tiết diện là 0,6mm2 và tất cả 1000 vòng quấn quanh lõi sứ hình tròn tròn có nửa đường kính 10cm. Tính điện trở lớn số 1 của đổi thay trở này.

A. 6,67 Ω

B. 666,67 Ω

C. 209,33 Ω

D. 20,93 Ω

Câu 4. Xét các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn tăng gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 2 lần thì điện trở của dây dẫn:

A. Tăng gấp 6 lần.

B. Giảm đi 6 lần.

C. Tăng gấp 1,5 lần.

D. Giảm đi 1,5 lần.

Câu 5. Trên 1 bàn là tất cả ghi 220V – 1100W. Lúc bàn là này hoạt động bình thường thì nó có điện trở từng nào ?

A. 0,2Ω

B. 44Ω

C. 5Ω

D. 5500Ω

Câu 6. Giải pháp nào dưới đây không an toàn khi có bạn bị điện giật?

A. Ngắt ngay lập tức nguồn điện.

B. Cần sử dụng tay kéo người ra khỏi dây điện.

C. Gọi người sơ cứu.

D. Cần sử dụng thước nhựa bóc tách dây điện thoát ra khỏi người.

Câu 7. Cách làm làm sao sau đây có thể tạo ra mẫu điện cảm ứng?
A. Nối hai rất của pin sạc vào nhì đầu cuộn dây dẫn.

B. Nối hai rất của nam châm hút vào nhì đầu cuộn dây dẫn.

C. Đưa một rất của ăc quy từ ko kể vào trong một cuộn dây dẫn kín.

D. Đưa một cực của nam châm từ xung quanh vào vào một cuộn dây dẫn kín.

Câu 8. Định quy định Jun-Len-xơ cho thấy thêm điện năng đổi khác thành:

A Cơ năng.

B. Hoá năng.

C. Nhiệt độ năng.

D. Tích điện ánh sáng.

II. Điền từ bỏ hoặc các từ tương thích vào địa điểm trống.

Câu 9. Trở thành trở hoàn toàn có thể được dùng để……………………..……trong mạch khi đổi khác ……………..…….……..của nó.

Câu 10. Cường độ loại điện chạy qua dây dẫn.......................................với hiệu điện ráng đặt vào hai đầu dây dẫn và........................................với điện trở của dây.

III. Ghép từng thành phần làm việc cột A với cùng một thành phần ngơi nghỉ cột B làm thế nào cho thích hợp.

Cột A

Cột B

A - B

11. Động cơ điện là hộp động cơ trong đó

a. Bảo đảm an toàn và tinh chỉnh sự thao tác của mạch điện.

11 -

12. Loa điện vận động dựa vào

b. Chức năng từ của mẫu điện.

12 -

13. Rơle điện từ là 1 thiết bị tự động hóa đóng, ngắt mạch điện

c. Công dụng từ của nam châm lên ống dây có dòng điện chạy qua.

13 -

14. Nam châm hút vĩnh cửu chuyển động dựa vào

d. Năng lượng điện chuyển hóa thành cơ năng.

14 -

e. Khả năng giữ được trường đoản cú tính lâu dài hơn của thép.

 

Ngoài ra, Vn

31 Đề thi học kì 1 lớp 9 môn trang bị lý được Vn
Doc share trên đây. Hy vọng để giúp ích cho các em có thêm tư liệu tham khảo, ôn tập củng cố kỹ năng và kiến thức cũng như sẵn sàng tốt mang đến kì thi cuối học kì 1 lớp 9 sắp đến tới. Chúc các em học tốt, dưới đấy là một số đề thi học kì 1 lớp 9, những em tham khảo nhé.

Ngoài 31 Đề thi học tập kì 1 lớp 9 môn vật lý. Mời chúng ta học sinh còn hoàn toàn có thể tham khảo các đề thi học tập học kì 1 lớp 9, đề thi học tập học kì 2 lớp 9 những môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà shop chúng tôi đã xem tư vấn và lựa chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm khả năng giải đề và có tác dụng bài giỏi hơn. Chúc chúng ta ôn thi tốt.

Bài viết liên quan