Đàn ếch với mỗi con nặng sát một kg với lại cho những người nông dân sinh sống Thái Bình thu nhập 3 tỷ đồng hàng năm.

Bạn đang xem: Hoảng hốt với loài ếch lạ nặng gần chục cân và dài cả mét


Edqw
Wa
Nb
NHPLa
G6-g" alt="*">