TRẮNG / 35 - 261,000₫TRẮNG / 36 - 261,000₫TRẮNG / 37 - 261,000₫TRẮNG / 38 - 261,000₫TRẮNG / 39 - 261,000₫ĐEN / 35 - 261,000₫ĐEN / 36 - 261,000₫ĐEN / 37 - 261,000₫ĐEN / 38 - 261,000₫ĐEN / 39 - 261,000₫KEM / 35 - 261,000₫KEM / 36 - 261,000₫KEM / 37 - 261,000₫KEM / 38 - 261,000₫KEM / 39 - 261,000₫

Mã sản phẩm: NAC93

Kiểu dáng: giày CAO GÓT

Chất liệu: da Tổng Hợp

Chiều cao: 5 phân color sắc: Đen, Trắng, Kem

Form chuẩn