Hàn, Triều sắp tới nối lại bàn bạc hai miền

Hàn Quốc cùng Triều Tiên bây giờ thống độc nhất được về mặt qui định trong việc tổ chức cuộc đàm phán đầu tiên sau những năm, một chỉ dấu cho thấy bước đột phá trong quan hệ hai miền sau nhiều tháng mệt mỏi leo thang.> Triều tiên chỉ trích hàn quốc ngoan cố


Cb
Bb
Y7p
G0Pi
Tm
Rlts1Q" alt="*">