TP HCMHơn 50 tranh của danh họa Bùi Xuân Phái - trong những số đó nhiều bức ông vẽ cuối đời - thứ 1 được công bố.

Bạn đang xem: Danh họa bùi xuân phái


Pludgl
Wp
N4r6xi
Qf
IZntg" alt="*">