Thuỳ chi hát "Trăm nghìn lời thương" của Vie
ON bên trên Sóng 23

Thùy đưa ra và Ricky Star khuấy hễ sân khấu "Sóng 23" cùng với ca khúc "Trăm nghìn lời thương" của Vie
ON, ngày 21/1.

Bạn đang xem: Nhạc thùy chi mới nhất


B0J9j
QRFFVx
D9d
Kg" alt="*">