Thời gian vừa rồi do bản thân cũng bận rộn công vấn đề nên không thể post bài viết mới cũng như là nội dung bài viết đầu tiên có tương quan đến beauty. Huhu. Từ bây giờ cũng tạm thời có một ít thời gian thong thả để viết bài xích và không nhằm em blog bị “bám bụi” và “lãng quên” ngay từ giây phú thứ nhất đây.