Hội An ngày đầu siết kiểm soát vé

Quảng Nam
Trong ngày đầu siết kiểm soát vé khách hàng đoàn, Hội An tăng tốc nhân sự gấp đôi tại 12 quầy, bán tốt 4.500 vé, tương tự trước đó.

Bạn đang xem: Báo quảng nam online


LMh
My
YLJmy_bp2h70G3gw" alt="*">